?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 쳻我们 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="联系我们" /> <meta name="description" content="徐州市四方特种屋盖有限公司是专业加工制造及安装各种钢结构网架及新型屋面的专业化生产施工企业,四方公司愿竭诚与广大设计单位、建设单位及有关部门专家,学者密切合作共图发?"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan"> 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 쳻我们</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/lxwm/lxwmn/">쳻我们</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/61.html" target="_blank" title="网架公司浅谈Ԣ材现货跌势加大趋?>网架公司浅谈Ԣ材现货跌势加大趋?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/236.html" target="_blank" title="网架为什么那欢迎">网架为什么那欢迎</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/112.html" target="_blank" title="分析Ԣ结构网架屋Ǣ施工的三大流程">分析Ԣ结构网架屋Ǣ施工的三大流程</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/90.html" target="_blank" title="网架Ԣ结构工程箱形柱组装步骤">网架Ԣ结构工程箱形柱组装步骤</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/298.html" target="_blank" title="螺栓球节͹大跨度弧型网架项目案例">螺栓球节͹大跨度弧型网架项目案例</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/35.html" target="_blank" title="2012?筑钢材徺场触底反?>2012?筑钢材徺场触底反?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/275.html" target="_blank" title="妱确徐州网架Є安全系?>妱确徐州网架Є安全系?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/300.html" target="_blank" title="不Ԣ网架结构的拼装安全介绍">不Ԣ网架结构的拼装安全介绍</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 쳻我们</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/"> ??/a> >  <a href="/lxwm/lxwmn/">쳻我们</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <p><strong><span style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; line-height: 21px; margin: 0px; outline-style: none; outline-color: invert; padding-left: 0px; outline-width: 0px; padding-right: 0px; font-family: inherit; font-size: 14px; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px">?nbsp;址?/span></strong><span style="line-height: 21px; font-family: 宋体; font-size: 14px">江苏徐州市铜山区张集轻工벛</span><font face="宋体"><span style="line-height: 21px; font-size: 14px;"><br /> </span></font><strong><span style="line-height: 21px; font-family: 宋体; font-size: 14px;">经理ϸ</span></strong><font face="宋体"><span style="font-size: 14px; line-height: 21px;">翟茂?nbsp;</span><br /> </font><strong><span style="line-height: 21px; font-family: 宋体; font-size: 14px;">?ϸ</span></strong><font face="宋体"><span style="font-size: 14px; line-height: 21px;">13815310072信?/span></font><br /> <strong><span style="line-height: 21px; font-family: 宋体; font-size: 14px">?nbsp;箱ϸ</span></strong><span style="line-height: 21px; font-family: 宋体; font-size: 14px">sys777@163.com  <span style="line-height: 21px; font-size: 14px"><font color="#333333">xzsfwj@126.com</font></span><br /> </span><strong><span style="line-height: 21px; font-family: 宋体; font-size: 14px">?nbsp;话ϸ</span></strong><span style="line-height: 21px; font-family: 宋体; font-size: 14px">0516-87769958<br /> </span><strong><span style="line-height: 21px; font-family: 宋体; font-size: 14px">?ϸ</span></strong><font face="宋体"><span style="line-height: 21px; font-size: 14px">13805216518<br /> </span></font><strong><span style="line-height: 21px; font-family: 宋体; font-size: 14px">?nbsp;真ϸ</span></strong><span style="line-height: 21px; font-family: 宋体; font-size: 14px">0516-87769968</span> <br /> <strong><span style="line-height: 21px; font-family: 宋体; font-size: 14px">Q Q?/span></strong><span style="line-height: 21px; font-family: 宋体; font-size: 14px">605773936</span></p> <p><img alt="" src="/UpdateFile/test/1(1).jpg" /></p> <p> </p> <p><img alt="" src="/UpdateFile/test/2(2).jpg" /></p> <p> </p> <p><img alt="" src="/UpdateFile/test/3(1).jpg" /></p> <p> </p> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>