?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 螺栓球加工制?- 生产工ѹ - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="螺栓球加工制作现? /> <meta name="description" content="选购螺栓球加工制作现?请拨打热线电?86-0516-87769958." /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan">韩国三级在线看免费 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 生产工ѹ </h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/121.html" target="_blank" title="网架公司哪家好?妱寻合适的网架ɠ工公司?>网架公司哪家好?妱寻合适的网架ɠ工公司?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/35.html" target="_blank" title="2012?筑钢材徺场触底反?>2012?筑钢材徺场触底反?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/100.html" target="_blank" title="球形网架结构检测方?>球形网架结构检测方?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/69.html" target="_blank" title="ƛ方网架公司浅谈ƽ内绿色建Є差?>ƛ方网架公司浅谈ƽ内绿色建Є差?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/302.html" target="_blank" title="影响Ԣ结构网架成的Ơ素">影响Ԣ结构网架成的Ơ素</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/297.html" target="_blank" title="连云港新世界美食城网架钢结构工程案例介绍">连云港新世界美食城网架钢结构工程案例介绍</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/45.html" target="_blank" title="浅谈Ԣ徺基于三点将稳步向?>浅谈Ԣ徺基于三点将稳步向?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/19.html" target="_blank" title="ƽ家ɠ速网架科技发,成立钢结构工程技ү究中?>ƽ家ɠ速网架科技发,成立钢结构工程技ү究中?/a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 生产工ѹ </h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ </a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 螺栓球加工制?/h2> <span class="dycpshows"> <img src="/UpdateFile/20150512025619.jpg" alt="螺栓球加工制? /></span> <p>韩国三级在线看免费   螺栓ݚ毛坯ɠ工方法两种,一为͠,一为模ӻ。͠球容易产生裂、砂眼模锻球质量好、工效、成,我公司生产制造的螺栓球为模造球,质量,不用担心质量问㼌且我公司Є螺ݓ球也ϸ相욄出厂检验措施〱确螺栓ݚ精度,应预先ɠ工一个精度Є分度夹具用分度夹具生产工件成品的精度,为分度夹具身精度?/3.</p> <div>  ݚ车床上加工时,先ɠ工平螺栓孔,᫔分度夹具ɠ工斜孔,各螺栓和螺纹公差、螺쫯Ǣ距球弨尺寸Є偏差详觲网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91Є规定?/div> <div>  螺栓ݚ检验ϸ</div> <div>  《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91规定؞ݓ球节点质量检验证项目和允许差项目Є制?/div> <p>欢迎访问四方网架官方网站,公司主要ؿ制뵞ݓ球及焊接球节点网架、网壳,纯不ӈ钢及复合不ӈ钢网架;门式轻Ԣ结构、拱型板结构;玻采光屋Ǣ、夹芯板屋、单层彩Ԣ板屋、PU单샭保温板屋Ǣ〶RC复合轻型板屋Ǣ等各种特殊屋盖结构及新型轻质屋Ǣ?/p> <p>如对ƛ方网架产品所需求,可以뵱《留言板》以及网站上Є联系方式咨询我们,也可以来我公司厂房进行实地考,我谨代表四方网架公司欢迎您Є光临!</p> <ul class="sxp"> <li><a href="/scgy/scgyn/216.html">¦? ɠ工螺栓球工?/a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/218.html">下一? Ԣ网架螺ݓ球节点</a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 生产工ѹ相关:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/scgy/scgyn/220.html">Ԣ柱装车</a><span>07 13 2014 1:01PM</span></li> <li><a href="/scgy/scgyn/221.html">琢接?/a><span>06 23 2014 10:42AM</span></li> <li><a href="/scgy/scgyn/125.html">网架杆件</a><span>06 13 2014 12:55PM</span></li> <li><a href="/scgy/scgyn/124.html">螺栓球厂房一?/a><span>06 13 2014 12:50PM</span></li> <li><a href="/scgy/scgyn/123.html">螺栓球加工车?/a><span>06 13 2014 12:48PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><td id='djhon'></td><small id='djhon'></small><dd id='djhon'><dl id='djhon'></dl><big id='djhon'></big></dd><font id='djhon'></font><strike id='djhon'></strike><table id='djhon'></table><strong id='djhon'><ol id='djhon'></ol></strong><tr id='djhon'><table id='djhon'><strike id='djhon'></strike><form id='djhon'></form><tbody id='djhon'></tbody></table><dl id='djhon'><sub id='djhon'></sub><tfoot id='djhon'><tbody id='djhon'><address id='djhon'><blockquote id='djhon'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='djhon'></address><dd id='djhon'></dd><dd id='djhon'><span id='djhon'></span></dd><label id='djhon'><center id='djhon'><dl id='djhon'><p id='djhon'></p></dl><label id='djhon'><b id='djhon'></b></label></center></label><small id='djhon'></small><abbr id='djhon'></abbr><ins id='djhon'><q id='djhon'></q><fieldset id='djhon'><thead id='djhon'><div id='djhon'><q id='djhon'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='djhon'></u><code id='djhon'></code><table id='djhon'><dt id='djhon'></dt></table><tt id='djhon'></tt><center id='djhon'></center><strike id='djhon'><u id='djhon'></u></strike><dir id='djhon'><b id='djhon'></b><dfn id='djhon'></dfn><dd id='djhon'></dd><tfoot id='djhon'></tfoot></dir><big id='djhon'></big><tfoot id='djhon'></tfoot><sub id='djhon'></sub><noframes id='djhon'></noframes><strong id='djhon'><q id='djhon'><th id='djhon'></th><dt id='djhon'></dt></q></strong><fieldset id='djhon'><b id='djhon'></b><fieldset id='djhon'><dd id='djhon'></dd></fieldset></fieldset><table id='djhon'></table><small id='djhon'><button id='djhon'><li id='djhon'></li></button></small><table id='djhon'><optgroup id='djhon'></optgroup><th id='djhon'></th></table><ul id='djhon'></ul><select id='djhon'></select><tbody id='djhon'></tbody><label id='djhon'></label><select id='djhon'><dd id='djhon'><p id='djhon'></p></dd></select><center id='djhon'><th id='djhon'></th></center><dir id='djhon'></dir><table id='djhon'></table><label id='djhon'></label><bdo id='djhon'><tt id='djhon'><kbd id='djhon'></kbd></tt></bdo><b id='djhon'><style id='djhon'><option id='djhon'><kbd id='djhon'><dd id='djhon'><dd id='djhon'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='djhon'></blockquote></style></b><dt id='djhon'><button id='djhon'></button></dt><dfn id='djhon'></dfn><small id='djhon'></small><label id='djhon'><del id='djhon'><dd id='djhon'><code id='djhon'></code><acronym id='djhon'><center id='djhon'></center><tbody id='djhon'><thead id='djhon'><ins id='djhon'></ins></thead></tbody><ins id='djhon'><em id='djhon'><button id='djhon'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='djhon'></option><u id='djhon'></u><strong id='djhon'></strong><strike id='djhon'><fieldset id='djhon'><small id='djhon'><thead id='djhon'></thead></small></fieldset></strike><label id='djhon'><u id='djhon'></u><del id='djhon'></del></label><sub id='djhon'></sub><strike id='djhon'></strike><tbody id='djhon'><small id='djhon'></small><pre id='djhon'></pre></tbody><u id='djhon'></u><table id='djhon'></table><p id='djhon'></p><td id='djhon'></td><code id='djhon'></code><del id='djhon'><style id='djhon'><option id='djhon'><fieldset id='djhon'></fieldset><tt id='djhon'></tt></option></style></del><legend id='djhon'><kbd id='djhon'><acronym id='djhon'><bdo id='djhon'><strike id='djhon'><span id='djhon'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='djhon'></del><option id='djhon'><ins id='djhon'></ins></option><table id='djhon'><span id='djhon'></span><sub id='djhon'><tt id='djhon'></tt></sub></table><small id='djhon'><ol id='djhon'><strong id='djhon'><kbd id='djhon'><code id='djhon'><option id='djhon'></option><u id='djhon'><center id='djhon'></center></u></code></kbd></strong><li id='djhon'><i id='djhon'></i></li></ol></small><noframes id='djhon'><dir id='djhon'><del id='djhon'><del id='djhon'></del><pre id='djhon'><pre id='djhon'><option id='djhon'><address id='djhon'></address><bdo id='djhon'><tr id='djhon'><acronym id='djhon'><pre id='djhon'></pre></acronym><div id='djhon'></div></tr></bdo></option></pre><small id='djhon'><address id='djhon'><u id='djhon'><legend id='djhon'><option id='djhon'><abbr id='djhon'></abbr><li id='djhon'><pre id='djhon'></pre></li></option></legend><select id='djhon'></select></u></address></small></pre></del><sup id='djhon'></sup><blockquote id='djhon'><dt id='djhon'></dt></blockquote><blockquote id='djhon'></blockquote></dir><tt id='djhon'></tt><u id='djhon'><tt id='djhon'><form id='djhon'></form></tt><td id='djhon'><dt id='djhon'></dt></td></u></noframes><optgroup id='djhon'><tfoot id='djhon'></tfoot></optgroup><pre id='djhon'><tfoot id='djhon'><address id='djhon'></address><blockquote id='djhon'></blockquote></tfoot></pre><strong id='djhon'><option id='djhon'><option id='djhon'><style id='djhon'></style></option></option></strong><tr id='djhon'></tr><form id='djhon'></form><form id='djhon'><form id='djhon'></form><ol id='djhon'><sup id='djhon'></sup></ol></form><th id='djhon'></th><td id='djhon'></td><code id='djhon'><li id='djhon'><dl id='djhon'><button id='djhon'><sub id='djhon'><span id='djhon'><ins id='djhon'></ins></span></sub></button><li id='djhon'><li id='djhon'><form id='djhon'></form><blockquote id='djhon'></blockquote></li><code id='djhon'></code><dir id='djhon'><noframes id='djhon'></noframes></dir><kbd id='djhon'></kbd><dir id='djhon'></dir></li><td id='djhon'><tfoot id='djhon'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='djhon'><small id='djhon'></small><kbd id='djhon'><select id='djhon'><tt id='djhon'><p id='djhon'></p><address id='djhon'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='djhon'></pre><tr id='djhon'></tr><noframes id='djhon'><code id='djhon'><i id='djhon'><q id='djhon'><legend id='djhon'><pre id='djhon'><style id='djhon'><acronym id='djhon'><i id='djhon'><form id='djhon'><option id='djhon'><center id='djhon'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='djhon'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='djhon'></center></noframes><thead id='djhon'><sub id='djhon'></sub></thead><sup id='djhon'><div id='djhon'></div></sup><td id='djhon'><dd id='djhon'><fieldset id='djhon'><code id='djhon'><blockquote id='djhon'><tfoot id='djhon'></tfoot></blockquote></code><td id='djhon'></td></fieldset></dd><tr id='djhon'><label id='djhon'><dir id='djhon'></dir></label></tr></td><style id='djhon'></style><option id='djhon'></option><legend id='djhon'><fieldset id='djhon'><u id='djhon'></u></fieldset><strike id='djhon'><td id='djhon'></td><tfoot id='djhon'></tfoot><u id='djhon'><tr id='djhon'></tr></u></strike></legend><fieldset id='djhon'><dir id='djhon'><form id='djhon'><optgroup id='djhon'></optgroup></form></dir><font id='djhon'><dl id='djhon'></dl></font></fieldset><blockquote id='djhon'></blockquote><style id='djhon'></style><p id='djhon'></p><label id='djhon'><ol id='djhon'><sub id='djhon'><noscript id='djhon'><code id='djhon'></code></noscript><td id='djhon'><tr id='djhon'><b id='djhon'><dl id='djhon'><ol id='djhon'></ol></dl></b></tr></td><dt id='djhon'></dt></sub></ol><address id='djhon'></address></label><legend id='djhon'><pre id='djhon'><style id='djhon'><acronym id='djhon'></acronym><ul id='djhon'><u id='djhon'></u><table id='djhon'><acronym id='djhon'><tt id='djhon'><blockquote id='djhon'></blockquote></tt></acronym><big id='djhon'></big></table><noframes id='djhon'><font id='djhon'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='djhon'></p><dfn id='djhon'><blockquote id='djhon'></blockquote><u id='djhon'><ol id='djhon'><bdo id='djhon'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='djhon'><noscript id='djhon'></noscript></acronym><i id='djhon'></i><button id='djhon'><ol id='djhon'></ol><legend id='djhon'></legend></button><label id='djhon'></label><ol id='djhon'></ol><address id='djhon'><legend id='djhon'><u id='djhon'><font id='djhon'><tt id='djhon'></tt><strong id='djhon'><span id='djhon'><q id='djhon'></q></span></strong></font></u><u id='djhon'></u></legend></address><ins id='djhon'></ins><q id='djhon'><address id='djhon'><option id='djhon'></option></address></q><p id='djhon'></p><dd id='djhon'></dd><td id='djhon'><style id='djhon'></style></td><em id='djhon'><optgroup id='djhon'></optgroup><address id='djhon'><tfoot id='djhon'><address id='djhon'></address></tfoot></address></em><p id='djhon'><table id='djhon'><option id='djhon'></option><tt id='djhon'></tt></table></p><ins id='djhon'><style id='djhon'><tbody id='djhon'><span id='djhon'><thead id='djhon'></thead></span><li id='djhon'><button id='djhon'></button></li><del id='djhon'><div id='djhon'><small id='djhon'></small></div><i id='djhon'></i></del></tbody></style><noscript id='djhon'><thead id='djhon'><tr id='djhon'></tr></thead></noscript></ins><p id='djhon'><dd id='djhon'><button id='djhon'></button><del id='djhon'><label id='djhon'><b id='djhon'></b><li id='djhon'></li></label><big id='djhon'></big></del><pre id='djhon'><tbody id='djhon'><style id='djhon'><dt id='djhon'></dt></style><legend id='djhon'><noframes id='djhon'><dd id='djhon'></dd></noframes></legend></tbody><button id='djhon'></button></pre><li id='djhon'><span id='djhon'></span></li></dd></p><li id='djhon'></li><fieldset id='djhon'><ol id='djhon'></ol></fieldset><kbd id='djhon'></kbd><small id='djhon'><b id='djhon'><optgroup id='djhon'></optgroup><div id='djhon'></div></b><div id='djhon'></div></small><u id='djhon'></u><big id='djhon'><ul id='djhon'></ul></big><button id='djhon'><sup id='djhon'><ol id='djhon'></ol><strong id='djhon'></strong></sup></button><option id='djhon'></option><tr id='djhon'></tr><b id='djhon'><div id='djhon'></div></b><tbody id='djhon'><acronym id='djhon'><acronym id='djhon'></acronym></acronym><dfn id='djhon'></dfn></tbody><ol id='djhon'><kbd id='djhon'></kbd></ol><kbd id='djhon'><em id='djhon'><dir id='djhon'><thead id='djhon'></thead></dir></em></kbd><table id='djhon'></table><select id='djhon'></select><table id='djhon'></table><sup id='djhon'></sup><bdo id='djhon'></bdo><noscript id='djhon'><dfn id='djhon'><fieldset id='djhon'><button id='djhon'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='djhon'></thead><table id='djhon'></table><font id='djhon'></font><button id='djhon'></button><legend id='djhon'><p id='djhon'><select id='djhon'></select><abbr id='djhon'></abbr></p></legend><del id='djhon'><del id='djhon'></del></del><dt id='djhon'></dt><blockquote id='djhon'></blockquote><strike id='djhon'></strike><button id='djhon'></button><u id='djhon'></u><legend id='djhon'><del id='djhon'><i id='djhon'></i></del></legend><noframes id='djhon'></noframes><tbody id='djhon'></tbody><dir id='djhon'><dir id='djhon'><select id='djhon'></select></dir></dir><font id='djhon'></font><u id='djhon'></u><bdo id='djhon'><optgroup id='djhon'></optgroup></bdo><sub id='djhon'></sub><tr id='djhon'><font id='djhon'><tbody id='djhon'><dfn id='djhon'></dfn></tbody></font></tr><font id='djhon'></font><table id='djhon'><blockquote id='djhon'><em id='djhon'><dl id='djhon'><acronym id='djhon'><code id='djhon'><thead id='djhon'></thead><bdo id='djhon'><option id='djhon'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='djhon'></button><legend id='djhon'><tt id='djhon'></tt><li id='djhon'></li></legend><pre id='djhon'></pre><center id='djhon'><label id='djhon'><dl id='djhon'><td id='djhon'></td></dl></label><abbr id='djhon'></abbr></center><del id='djhon'><noscript id='djhon'></noscript><thead id='djhon'></thead></del><ol id='djhon'><noscript id='djhon'><tbody id='djhon'><acronym id='djhon'></acronym></tbody></noscript><b id='djhon'></b><dt id='djhon'></dt><option id='djhon'></option></ol><strong id='djhon'><button id='djhon'></button></strong><sub id='djhon'></sub><del id='djhon'><strong id='djhon'><td id='djhon'></td></strong><p id='djhon'><button id='djhon'><ul id='djhon'><dfn id='djhon'></dfn><label id='djhon'></label></ul></button></p></del><acronym id='djhon'><form id='djhon'><noframes id='djhon'></noframes></form><th id='djhon'><u id='djhon'><small id='djhon'><span id='djhon'></span></small></u><tr id='djhon'><abbr id='djhon'><strike id='djhon'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='djhon'><button id='djhon'><td id='djhon'><select id='djhon'><li id='djhon'><sub id='djhon'><style id='djhon'></style><tfoot id='djhon'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='djhon'></label><span id='djhon'><u id='djhon'></u></span><style id='djhon'><bdo id='djhon'><noscript id='djhon'><b id='djhon'></b></noscript><thead id='djhon'><dt id='djhon'><form id='djhon'></form></dt></thead></bdo><button id='djhon'><form id='djhon'><del id='djhon'></del></form><q id='djhon'><address id='djhon'><ol id='djhon'><acronym id='djhon'><label id='djhon'><span id='djhon'><li id='djhon'></li><font id='djhon'><span id='djhon'></span></font><b id='djhon'></b></span></label><button id='djhon'></button><big id='djhon'></big><form id='djhon'><div id='djhon'><dir id='djhon'><strong id='djhon'><label id='djhon'></label></strong></dir></div></form><dt id='djhon'></dt><tt id='djhon'></tt></acronym><li id='djhon'><li id='djhon'><dt id='djhon'><acronym id='djhon'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='djhon'></sub></q></button><table id='djhon'></table></style><td id='djhon'><dd id='djhon'></dd></td><label id='djhon'></label><button id='djhon'><td id='djhon'></td></button><table id='djhon'><select id='djhon'><label id='djhon'><tr id='djhon'></tr><noframes id='djhon'></noframes><select id='djhon'><small id='djhon'></small></select></label></select></table><span id='djhon'></span><label id='djhon'></label><tfoot id='djhon'></tfoot><abbr id='djhon'></abbr><option id='djhon'><button id='djhon'><tbody id='djhon'><strike id='djhon'><select id='djhon'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='djhon'><option id='djhon'></option><u id='djhon'><b id='djhon'></b></u></abbr><font id='djhon'></font><form id='djhon'></form><ins id='djhon'><noframes id='djhon'></noframes><pre id='djhon'><u id='djhon'><i id='djhon'><em id='djhon'><option id='djhon'></option></em></i></u><ol id='djhon'><kbd id='djhon'><span id='djhon'></span><abbr id='djhon'><i id='djhon'><ins id='djhon'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='djhon'></optgroup><noframes id='djhon'><style id='djhon'></style><sub id='djhon'><dfn id='djhon'><abbr id='djhon'><big id='djhon'><bdo id='djhon'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='djhon'></strike><td id='djhon'></td><sub id='djhon'><center id='djhon'></center><abbr id='djhon'></abbr><noframes id='djhon'><dir id='djhon'></dir></noframes></sub><tfoot id='djhon'></tfoot><style id='djhon'></style><legend id='djhon'><tfoot id='djhon'><b id='djhon'></b><q id='djhon'><del id='djhon'><style id='djhon'><address id='djhon'></address></style><kbd id='djhon'><li id='djhon'></li><small id='djhon'></small></kbd></del></q><small id='djhon'><strike id='djhon'></strike></small></tfoot><dd id='djhon'><tt id='djhon'><strong id='djhon'><big id='djhon'></big></strong></tt></dd></legend><form id='djhon'></form><style id='djhon'></style></div></html>