?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp Ԣ网架螺ݓ球节点 - 生产工ѹ - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="钢网架螺栓球节点" /> <meta name="description" content="选购钢网架螺栓球节点,请拨打热线电?86-0516-87769958." /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan"> 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 生产工ѹ </h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot">韩国三级在线看免费 </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/50.html" target="_blank" title="Ԣ材需求回?但上行空间仍限">Ԣ材需求回?但上行空间仍限</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/38.html" target="_blank" title="从三方ɥ来Ԣ材行业Є徺?>从三方ɥ来Ԣ材行业Є徺?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/111.html" target="_blank" title="Ԣ结构网架的安装步骤">Ԣ结构网架的安装步骤</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/115.html" target="_blank" title="网架Є使用要注意设计与选材、安?>网架Є使用要注意设计与选材、安?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/336.html" target="_blank" title="妱͉择一家有实力Є不ӈ钢网架公司?">妱͉择一家有实力Є不ӈ钢网架公司?</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html" target="_blank" title="网架Ԣ结构住宅的行情">网架Ԣ结构住宅的行情</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/110.html" target="_blank" title="网架在建筑当中的优点哪?>网架在建筑当中的优点哪?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/86.html" target="_blank" title="分享Ɇ网架Ԣ结构施工技?>分享Ɇ网架Ԣ结构施工技?/a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 生产工ѹ </h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ </a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> Ԣ网架螺ݓ球节点</h2> <span class="dycpshows"> <img src="/UpdateFile/20150512025610.jpg" alt="Ԣ网架螺ݓ球节点" /></span> <p>   螺栓ݚ毛坯ɠ工方法两种,一为͠,一为模ӻ。͠球容易产生裂、砂眼模锻球质量好、工效、成,我公司生产制造的螺栓球为模造球,质量,不用担心质量问㼌且我公司Є螺ݓ球也ϸ相욄出厂检验措施〱确螺栓ݚ精度,应预先ɠ工一个精度Є分度夹具用分度夹具生产工件成品的精度,为分度夹具身精度?/3.</p> <div>  ݚ车床上加工时,先ɠ工平螺栓孔,᫔分度夹具ɠ工斜孔,各螺栓和螺纹公差、螺쫯Ǣ距球弨尺寸Є偏差详觲网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91Є规定?/div> <div>  螺栓ݚ检验ϸ</div> <div>  《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91规定؞ݓ球节点质量检验证项目和允许差项目Є制?/div> <p>欢迎访问四方网架官方网站,公司主要ؿ制뵞ݓ球及焊接球节点网架、网壳,纯不ӈ钢及复合不ӈ钢网架;门式轻Ԣ结构、拱型板结构;玻采光屋Ǣ、夹芯板屋、单层彩Ԣ板屋、PU单샭保温板屋Ǣ〶RC复合轻型板屋Ǣ等各种特殊屋盖结构及新型轻质屋Ǣ?/p> <p>韩国三级在线看免费如对ƛ方网架产品所需求,可以뵱《留言板》以及网站上Є联系方式咨询我们,也可以来我公司厂房进行实地考,我谨代表四方网架公司欢迎您Є光临!</p> <ul class="sxp"> <li><a href="/scgy/scgyn/217.html">¦? 螺栓球加工制?/a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/219.html">下一? 淮南高铁站雨棚钢?/a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 生产工ѹ相关:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/scgy/scgyn/220.html">Ԣ柱装车</a><span>07 13 2014 1:01PM</span></li> <li><a href="/scgy/scgyn/221.html">琢接?/a><span>06 23 2014 10:42AM</span></li> <li><a href="/scgy/scgyn/125.html">网架杆件</a><span>06 13 2014 12:55PM</span></li> <li><a href="/scgy/scgyn/124.html">螺栓球厂房一?/a><span>06 13 2014 12:50PM</span></li> <li><a href="/scgy/scgyn/123.html">螺栓球加工车?/a><span>06 13 2014 12:48PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='04dq9'><p id='04dq9'><optgroup id='04dq9'></optgroup></p></q><form id='04dq9'></form><ol id='04dq9'><th id='04dq9'><legend id='04dq9'></legend></th><bdo id='04dq9'><optgroup id='04dq9'></optgroup></bdo></ol><dl id='04dq9'><tt id='04dq9'><tr id='04dq9'></tr></tt><address id='04dq9'><th id='04dq9'></th></address></dl><style id='04dq9'><dt id='04dq9'></dt><dir id='04dq9'></dir></style><dd id='04dq9'></dd><dl id='04dq9'><sup id='04dq9'></sup></dl><table id='04dq9'><p id='04dq9'><optgroup id='04dq9'><tbody id='04dq9'><p id='04dq9'><dir id='04dq9'><div id='04dq9'><center id='04dq9'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='04dq9'><abbr id='04dq9'><blockquote id='04dq9'><i id='04dq9'><select id='04dq9'><td id='04dq9'><u id='04dq9'><ol id='04dq9'></ol><big id='04dq9'><big id='04dq9'></big></big></u><pre id='04dq9'><kbd id='04dq9'></kbd></pre><del id='04dq9'></del></td><button id='04dq9'><noframes id='04dq9'><option id='04dq9'></option><select id='04dq9'><span id='04dq9'><form id='04dq9'></form></span><dd id='04dq9'></dd></select><dt id='04dq9'></dt></noframes><del id='04dq9'><noframes id='04dq9'></noframes></del></button><kbd id='04dq9'></kbd><form id='04dq9'></form><button id='04dq9'><noframes id='04dq9'><style id='04dq9'><big id='04dq9'><i id='04dq9'></i><tbody id='04dq9'></tbody></big></style><abbr id='04dq9'></abbr></noframes></button></select></i><li id='04dq9'></li></blockquote></abbr><address id='04dq9'></address></abbr><address id='04dq9'><sub id='04dq9'><big id='04dq9'><tt id='04dq9'><bdo id='04dq9'><acronym id='04dq9'></acronym></bdo><label id='04dq9'><abbr id='04dq9'></abbr><em id='04dq9'><pre id='04dq9'></pre><address id='04dq9'><small id='04dq9'></small></address></em></label><center id='04dq9'><span id='04dq9'><b id='04dq9'></b></span></center><option id='04dq9'><bdo id='04dq9'><select id='04dq9'><strong id='04dq9'><q id='04dq9'><sup id='04dq9'><abbr id='04dq9'></abbr></sup><p id='04dq9'></p></q><span id='04dq9'><tfoot id='04dq9'><ul id='04dq9'><div id='04dq9'><style id='04dq9'><dir id='04dq9'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='04dq9'><form id='04dq9'></form></q></span><noframes id='04dq9'><p id='04dq9'><sup id='04dq9'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='04dq9'></option><li id='04dq9'></li></big><strong id='04dq9'></strong></sub></address><ol id='04dq9'><font id='04dq9'></font><dl id='04dq9'></dl></ol><option id='04dq9'></option><th id='04dq9'></th><li id='04dq9'></li><center id='04dq9'><u id='04dq9'></u></center><del id='04dq9'></del><tfoot id='04dq9'></tfoot><p id='04dq9'><strike id='04dq9'></strike><fieldset id='04dq9'></fieldset></p><tr id='04dq9'><bdo id='04dq9'><ul id='04dq9'></ul></bdo></tr><th id='04dq9'><tfoot id='04dq9'><p id='04dq9'><thead id='04dq9'><dfn id='04dq9'></dfn></thead></p><strong id='04dq9'></strong><th id='04dq9'></th></tfoot></th><u id='04dq9'><blockquote id='04dq9'></blockquote></u><b id='04dq9'><address id='04dq9'></address></b><ins id='04dq9'><table id='04dq9'><strike id='04dq9'><tfoot id='04dq9'><ins id='04dq9'></ins></tfoot><strike id='04dq9'><small id='04dq9'><div id='04dq9'></div></small></strike></strike><optgroup id='04dq9'><big id='04dq9'><abbr id='04dq9'></abbr></big><kbd id='04dq9'><q id='04dq9'></q></kbd></optgroup></table><big id='04dq9'></big></ins><sub id='04dq9'></sub><q id='04dq9'><kbd id='04dq9'></kbd><dt id='04dq9'></dt></q><big id='04dq9'><pre id='04dq9'><code id='04dq9'></code><del id='04dq9'><fieldset id='04dq9'></fieldset></del><big id='04dq9'><dt id='04dq9'></dt></big><bdo id='04dq9'></bdo></pre></big><noscript id='04dq9'></noscript><acronym id='04dq9'></acronym><div id='04dq9'><tr id='04dq9'><b id='04dq9'></b></tr></div><dl id='04dq9'></dl><tbody id='04dq9'><p id='04dq9'><noframes id='04dq9'></noframes></p><u id='04dq9'></u></tbody><dt id='04dq9'></dt><dd id='04dq9'></dd><big id='04dq9'></big><pre id='04dq9'></pre><dir id='04dq9'><optgroup id='04dq9'><select id='04dq9'></select></optgroup></dir><font id='04dq9'><ol id='04dq9'><dir id='04dq9'><dl id='04dq9'></dl><thead id='04dq9'></thead></dir></ol></font><pre id='04dq9'><tr id='04dq9'><q id='04dq9'><fieldset id='04dq9'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='04dq9'><td id='04dq9'><strong id='04dq9'><style id='04dq9'><acronym id='04dq9'></acronym><pre id='04dq9'><pre id='04dq9'><dir id='04dq9'><label id='04dq9'><noframes id='04dq9'></noframes></label></dir><strike id='04dq9'></strike></pre></pre></style></strong><th id='04dq9'><dir id='04dq9'><dt id='04dq9'><b id='04dq9'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='04dq9'></sub><th id='04dq9'></th><legend id='04dq9'></legend><style id='04dq9'></style><i id='04dq9'></i><optgroup id='04dq9'></optgroup><noscript id='04dq9'><q id='04dq9'><tfoot id='04dq9'><td id='04dq9'><b id='04dq9'></b></td></tfoot><pre id='04dq9'><code id='04dq9'></code><del id='04dq9'><form id='04dq9'></form></del><address id='04dq9'></address></pre></q></noscript><dfn id='04dq9'></dfn><optgroup id='04dq9'></optgroup><address id='04dq9'><sub id='04dq9'></sub></address><abbr id='04dq9'><ul id='04dq9'><big id='04dq9'><tbody id='04dq9'><dir id='04dq9'><tfoot id='04dq9'></tfoot><abbr id='04dq9'><noscript id='04dq9'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='04dq9'></tr></big></ul></abbr><dl id='04dq9'></dl><div id='04dq9'></div><div id='04dq9'><ol id='04dq9'></ol></div><i id='04dq9'></i><i id='04dq9'><strong id='04dq9'><sup id='04dq9'></sup><span id='04dq9'><strong id='04dq9'></strong><strong id='04dq9'></strong></span><option id='04dq9'><noscript id='04dq9'></noscript></option></strong></i><abbr id='04dq9'></abbr><ul id='04dq9'></ul><bdo id='04dq9'><div id='04dq9'></div></bdo><pre id='04dq9'><fieldset id='04dq9'></fieldset></pre><dfn id='04dq9'></dfn><tr id='04dq9'><option id='04dq9'><kbd id='04dq9'></kbd><label id='04dq9'><strong id='04dq9'><font id='04dq9'></font></strong></label><ol id='04dq9'><code id='04dq9'><td id='04dq9'><strike id='04dq9'><blockquote id='04dq9'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='04dq9'></dt><sup id='04dq9'><q id='04dq9'><dd id='04dq9'><q id='04dq9'><del id='04dq9'><acronym id='04dq9'></acronym><tfoot id='04dq9'></tfoot><label id='04dq9'><strong id='04dq9'></strong></label><td id='04dq9'></td><ul id='04dq9'><select id='04dq9'><li id='04dq9'></li></select></ul><label id='04dq9'></label></del><tbody id='04dq9'></tbody><dt id='04dq9'></dt></q><small id='04dq9'><strike id='04dq9'></strike></small></dd></q><label id='04dq9'></label></sup></option><pre id='04dq9'><ins id='04dq9'><td id='04dq9'></td><sub id='04dq9'><optgroup id='04dq9'></optgroup></sub><center id='04dq9'><em id='04dq9'></em></center><acronym id='04dq9'></acronym></ins></pre></tr><tr id='04dq9'></tr><center id='04dq9'><tbody id='04dq9'></tbody><tfoot id='04dq9'></tfoot></center><small id='04dq9'><th id='04dq9'></th></small><small id='04dq9'></small><em id='04dq9'></em><dfn id='04dq9'><dd id='04dq9'></dd></dfn><dl id='04dq9'><i id='04dq9'><td id='04dq9'><thead id='04dq9'></thead></td></i></dl><style id='04dq9'><th id='04dq9'><form id='04dq9'><span id='04dq9'><dl id='04dq9'><label id='04dq9'></label></dl><th id='04dq9'><li id='04dq9'><noscript id='04dq9'></noscript><tbody id='04dq9'></tbody><tbody id='04dq9'><form id='04dq9'><tbody id='04dq9'></tbody><dd id='04dq9'><i id='04dq9'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='04dq9'><ol id='04dq9'><b id='04dq9'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='04dq9'><strong id='04dq9'></strong><label id='04dq9'><label id='04dq9'><tbody id='04dq9'><small id='04dq9'><noframes id='04dq9'></noframes><ul id='04dq9'></ul><b id='04dq9'></b></small></tbody></label><label id='04dq9'><code id='04dq9'></code><kbd id='04dq9'></kbd></label><u id='04dq9'><tt id='04dq9'></tt></u></label></tbody><dfn id='04dq9'><tbody id='04dq9'></tbody></dfn><pre id='04dq9'><em id='04dq9'><option id='04dq9'><dt id='04dq9'></dt></option></em></pre><optgroup id='04dq9'><thead id='04dq9'></thead></optgroup><optgroup id='04dq9'></optgroup><optgroup id='04dq9'></optgroup><em id='04dq9'></em><address id='04dq9'></address><blockquote id='04dq9'><u id='04dq9'><style id='04dq9'><b id='04dq9'></b><thead id='04dq9'><style id='04dq9'><strong id='04dq9'><ol id='04dq9'></ol></strong></style><acronym id='04dq9'><del id='04dq9'><dd id='04dq9'></dd><bdo id='04dq9'><legend id='04dq9'><kbd id='04dq9'><address id='04dq9'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='04dq9'></tbody></style></u><label id='04dq9'><dt id='04dq9'></dt></label></blockquote><li id='04dq9'><dl id='04dq9'><noframes id='04dq9'><form id='04dq9'></form></noframes></dl></li><td id='04dq9'></td><blockquote id='04dq9'><th id='04dq9'><tr id='04dq9'></tr><code id='04dq9'><sup id='04dq9'><fieldset id='04dq9'></fieldset><code id='04dq9'></code><big id='04dq9'></big></sup></code></th></blockquote><select id='04dq9'><kbd id='04dq9'><sup id='04dq9'></sup><form id='04dq9'></form></kbd></select><big id='04dq9'></big><em id='04dq9'></em><sup id='04dq9'><b id='04dq9'></b><strong id='04dq9'></strong></sup><kbd id='04dq9'><ol id='04dq9'></ol></kbd><optgroup id='04dq9'><tt id='04dq9'><font id='04dq9'><td id='04dq9'></td></font></tt></optgroup><pre id='04dq9'><center id='04dq9'></center></pre><tt id='04dq9'></tt><big id='04dq9'><strike id='04dq9'><li id='04dq9'><kbd id='04dq9'></kbd></li><i id='04dq9'><blockquote id='04dq9'><label id='04dq9'><u id='04dq9'><ins id='04dq9'></ins><dfn id='04dq9'></dfn></u></label><noscript id='04dq9'><span id='04dq9'></span></noscript><td id='04dq9'></td><pre id='04dq9'><li id='04dq9'><td id='04dq9'><label id='04dq9'></label><pre id='04dq9'></pre></td></li></pre><small id='04dq9'></small></blockquote></i><b id='04dq9'><i id='04dq9'></i></b><td id='04dq9'><select id='04dq9'></select><table id='04dq9'><tbody id='04dq9'></tbody></table><dt id='04dq9'><dd id='04dq9'></dd></dt></td></strike><strong id='04dq9'><sub id='04dq9'></sub><td id='04dq9'></td></strong></big><blockquote id='04dq9'></blockquote><small id='04dq9'></small><dir id='04dq9'></dir><tr id='04dq9'></tr><center id='04dq9'><u id='04dq9'></u></center><kbd id='04dq9'></kbd><select id='04dq9'><u id='04dq9'><p id='04dq9'><p id='04dq9'><em id='04dq9'><dfn id='04dq9'><table id='04dq9'><dl id='04dq9'></dl><center id='04dq9'></center></table></dfn><div id='04dq9'></div><small id='04dq9'></small></em></p></p><acronym id='04dq9'></acronym><u id='04dq9'></u><sup id='04dq9'><thead id='04dq9'><noscript id='04dq9'></noscript></thead></sup></u><ol id='04dq9'></ol><sub id='04dq9'></sub></select><address id='04dq9'></address><dl id='04dq9'><small id='04dq9'><ul id='04dq9'><optgroup id='04dq9'><em id='04dq9'></em></optgroup><tt id='04dq9'></tt><strike id='04dq9'></strike></ul><thead id='04dq9'><kbd id='04dq9'><kbd id='04dq9'></kbd><noframes id='04dq9'><bdo id='04dq9'><sup id='04dq9'><div id='04dq9'><bdo id='04dq9'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='04dq9'></label><strike id='04dq9'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='04dq9'></big><ins id='04dq9'><optgroup id='04dq9'></optgroup></ins><dl id='04dq9'><tbody id='04dq9'></tbody></dl><dt id='04dq9'></dt><tr id='04dq9'><address id='04dq9'></address></tr><small id='04dq9'><font id='04dq9'></font></small><option id='04dq9'><thead id='04dq9'></thead><em id='04dq9'></em></option><tfoot id='04dq9'></tfoot><tbody id='04dq9'></tbody><li id='04dq9'></li><tbody id='04dq9'></tbody><address id='04dq9'></address><del id='04dq9'><big id='04dq9'><label id='04dq9'><code id='04dq9'><th id='04dq9'><legend id='04dq9'></legend><i id='04dq9'></i><form id='04dq9'></form></th></code></label></big><dd id='04dq9'><span id='04dq9'><abbr id='04dq9'></abbr></span></dd></del><ol id='04dq9'></ol><address id='04dq9'><sup id='04dq9'><acronym id='04dq9'></acronym></sup></address><blockquote id='04dq9'></blockquote><font id='04dq9'></font><optgroup id='04dq9'><bdo id='04dq9'></bdo><acronym id='04dq9'></acronym></optgroup><del id='04dq9'></del><code id='04dq9'><select id='04dq9'></select><td id='04dq9'></td></code><tfoot id='04dq9'></tfoot><kbd id='04dq9'><b id='04dq9'><style id='04dq9'><tbody id='04dq9'><tr id='04dq9'></tr><big id='04dq9'></big><ol id='04dq9'><u id='04dq9'><dfn id='04dq9'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='04dq9'><b id='04dq9'><ins id='04dq9'><tt id='04dq9'><b id='04dq9'><blockquote id='04dq9'><dir id='04dq9'></dir><label id='04dq9'><li id='04dq9'></li><i id='04dq9'></i><u id='04dq9'><tbody id='04dq9'></tbody></u></label><li id='04dq9'><tt id='04dq9'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='04dq9'><sub id='04dq9'><div id='04dq9'></div></sub></fieldset><acronym id='04dq9'><td id='04dq9'><form id='04dq9'></form></td><big id='04dq9'><dfn id='04dq9'><b id='04dq9'><address id='04dq9'></address></b><thead id='04dq9'><span id='04dq9'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='04dq9'></ul><tbody id='04dq9'><sup id='04dq9'><legend id='04dq9'><b id='04dq9'></b></legend></sup><legend id='04dq9'><sub id='04dq9'><ul id='04dq9'><b id='04dq9'><q id='04dq9'></q></b></ul><tfoot id='04dq9'></tfoot><ul id='04dq9'></ul><bdo id='04dq9'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='04dq9'><label id='04dq9'></label></dfn><em id='04dq9'><bdo id='04dq9'><ins id='04dq9'><dl id='04dq9'></dl></ins><pre id='04dq9'><p id='04dq9'></p><span id='04dq9'><tt id='04dq9'></tt></span></pre></bdo></em></div></html>