?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 徐州ƛ方特种屋盖浅谈网架结构设计Є基要?- 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="徐州四方特种屋盖浅谈网架结构设计的基本要? /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan">韩国三级在线看免费 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/298.html" target="_blank" title="螺栓球节͹大跨度弧型网架项目案例">螺栓球节͹大跨度弧型网架项目案例</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/337.html" target="_blank" title="徐州Ԣ结构网架公司哪家好?">徐州Ԣ结构网架公司哪家好?</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/239.html" target="_blank" title="网架Ԣ结构厂房的͚风处理措施">网架Ԣ结构厂房的͚风处理措施</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/302.html" target="_blank" title="影响Ԣ结构网架成的Ơ素">影响Ԣ结构网架成的Ơ素</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/342.html" target="_blank" title="网架Ԣ结构建筑有何隐?妱Ͽ免?">网架Ԣ结构建筑有何隐?妱Ͽ免?</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/36.html" target="_blank" title="ƽ内螺栓ݭ产品6成以上出徐州网架公?>ƽ内螺栓ݭ产品6成以上出徐州网架公?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/104.html" target="_blank" title="不Ԣ网架结构特分?>不Ԣ网架结构特分?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/83.html" target="_blank" title="分析网架公司信息化带来的ƛ大改变">分析网架公司信息化带来的ƛ大改变</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 徐州ƛ方特种屋盖浅谈网架结构设计Є基要?/h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?014-06-04 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>        ݹ据ƽ外已建成的网架工程情况,考到单层网架非线性屈分析技的进步,将单层网架͂用跨度比《网架结构结实规程》JGJ 61-2003作͂当放宽,对球网架、ұ网架、双抛物网架及椭圆抛物网架Є构͠尺寸以及单层网架的͂用跨度作规定,但在接近该限值时单层网架其嵯ɛ将主要受整体稳定制,故工程设计时不宜大于各类单层网壳Є跨度限。ұ网架可采用两段边支,沿两纵向边支或沿ƛ边支,对于不同的支方规程给出相应Є几何参数要ɡ?/p> <p>        网架Є支ؿ构͠,包括其支座节͹与边缘构件,对网架Є正确嵯ɛ是十分重要Є。如果不能满足所需要的边缘约束条件,实现不了网架以ؿ嵯薄膜内力为主Є嵯ɛ特的要求,有߶ϸ͠成弯曲内力Є大幅度增加,使网架杆件内力댖,甚内ɛ产生反号。对边缘构件要有벺要求,以实现网架支座Є边缘约束件〱准确分析网架受力,边缘约束构件应与网架结构一起?/p> <p>        以上是徐州四方特种屋盖为Ķ单讲述网架结构设计的基本要求,转载请注明:http://anneddwen.com 谢谢</p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/19.html">¦? ƽ家ɠ速网架科技发,成立钢结构工程技ү究中?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/21.html">下一? ɠ快深化交通整治工程,南大街天桥拟用钢结构网架</a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><td id='gs3l4'></td><small id='gs3l4'></small><dd id='gs3l4'><dl id='gs3l4'></dl><big id='gs3l4'></big></dd><font id='gs3l4'></font><strike id='gs3l4'></strike><table id='gs3l4'></table><strong id='gs3l4'><ol id='gs3l4'></ol></strong><tr id='gs3l4'><table id='gs3l4'><strike id='gs3l4'></strike><form id='gs3l4'></form><tbody id='gs3l4'></tbody></table><dl id='gs3l4'><sub id='gs3l4'></sub><tfoot id='gs3l4'><tbody id='gs3l4'><address id='gs3l4'><blockquote id='gs3l4'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='gs3l4'></address><dd id='gs3l4'></dd><dd id='gs3l4'><span id='gs3l4'></span></dd><label id='gs3l4'><center id='gs3l4'><dl id='gs3l4'><p id='gs3l4'></p></dl><label id='gs3l4'><b id='gs3l4'></b></label></center></label><small id='gs3l4'></small><abbr id='gs3l4'></abbr><ins id='gs3l4'><q id='gs3l4'></q><fieldset id='gs3l4'><thead id='gs3l4'><div id='gs3l4'><q id='gs3l4'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='gs3l4'></u><code id='gs3l4'></code><table id='gs3l4'><dt id='gs3l4'></dt></table><tt id='gs3l4'></tt><center id='gs3l4'></center><strike id='gs3l4'><u id='gs3l4'></u></strike><dir id='gs3l4'><b id='gs3l4'></b><dfn id='gs3l4'></dfn><dd id='gs3l4'></dd><tfoot id='gs3l4'></tfoot></dir><big id='gs3l4'></big><tfoot id='gs3l4'></tfoot><sub id='gs3l4'></sub><noframes id='gs3l4'></noframes><strong id='gs3l4'><q id='gs3l4'><th id='gs3l4'></th><dt id='gs3l4'></dt></q></strong><fieldset id='gs3l4'><b id='gs3l4'></b><fieldset id='gs3l4'><dd id='gs3l4'></dd></fieldset></fieldset><table id='gs3l4'></table><small id='gs3l4'><button id='gs3l4'><li id='gs3l4'></li></button></small><table id='gs3l4'><optgroup id='gs3l4'></optgroup><th id='gs3l4'></th></table><ul id='gs3l4'></ul><select id='gs3l4'></select><tbody id='gs3l4'></tbody><label id='gs3l4'></label><select id='gs3l4'><dd id='gs3l4'><p id='gs3l4'></p></dd></select><center id='gs3l4'><th id='gs3l4'></th></center><dir id='gs3l4'></dir><table id='gs3l4'></table><label id='gs3l4'></label><bdo id='gs3l4'><tt id='gs3l4'><kbd id='gs3l4'></kbd></tt></bdo><b id='gs3l4'><style id='gs3l4'><option id='gs3l4'><kbd id='gs3l4'><dd id='gs3l4'><dd id='gs3l4'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='gs3l4'></blockquote></style></b><dt id='gs3l4'><button id='gs3l4'></button></dt><dfn id='gs3l4'></dfn><small id='gs3l4'></small><label id='gs3l4'><del id='gs3l4'><dd id='gs3l4'><code id='gs3l4'></code><acronym id='gs3l4'><center id='gs3l4'></center><tbody id='gs3l4'><thead id='gs3l4'><ins id='gs3l4'></ins></thead></tbody><ins id='gs3l4'><em id='gs3l4'><button id='gs3l4'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='gs3l4'></option><u id='gs3l4'></u><strong id='gs3l4'></strong><strike id='gs3l4'><fieldset id='gs3l4'><small id='gs3l4'><thead id='gs3l4'></thead></small></fieldset></strike><label id='gs3l4'><u id='gs3l4'></u><del id='gs3l4'></del></label><sub id='gs3l4'></sub><strike id='gs3l4'></strike><tbody id='gs3l4'><small id='gs3l4'></small><pre id='gs3l4'></pre></tbody><u id='gs3l4'></u><table id='gs3l4'></table><p id='gs3l4'></p><td id='gs3l4'></td><code id='gs3l4'></code><del id='gs3l4'><style id='gs3l4'><option id='gs3l4'><fieldset id='gs3l4'></fieldset><tt id='gs3l4'></tt></option></style></del><legend id='gs3l4'><kbd id='gs3l4'><acronym id='gs3l4'><bdo id='gs3l4'><strike id='gs3l4'><span id='gs3l4'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='gs3l4'></del><option id='gs3l4'><ins id='gs3l4'></ins></option><table id='gs3l4'><span id='gs3l4'></span><sub id='gs3l4'><tt id='gs3l4'></tt></sub></table><small id='gs3l4'><ol id='gs3l4'><strong id='gs3l4'><kbd id='gs3l4'><code id='gs3l4'><option id='gs3l4'></option><u id='gs3l4'><center id='gs3l4'></center></u></code></kbd></strong><li id='gs3l4'><i id='gs3l4'></i></li></ol></small><noframes id='gs3l4'><dir id='gs3l4'><del id='gs3l4'><del id='gs3l4'></del><pre id='gs3l4'><pre id='gs3l4'><option id='gs3l4'><address id='gs3l4'></address><bdo id='gs3l4'><tr id='gs3l4'><acronym id='gs3l4'><pre id='gs3l4'></pre></acronym><div id='gs3l4'></div></tr></bdo></option></pre><small id='gs3l4'><address id='gs3l4'><u id='gs3l4'><legend id='gs3l4'><option id='gs3l4'><abbr id='gs3l4'></abbr><li id='gs3l4'><pre id='gs3l4'></pre></li></option></legend><select id='gs3l4'></select></u></address></small></pre></del><sup id='gs3l4'></sup><blockquote id='gs3l4'><dt id='gs3l4'></dt></blockquote><blockquote id='gs3l4'></blockquote></dir><tt id='gs3l4'></tt><u id='gs3l4'><tt id='gs3l4'><form id='gs3l4'></form></tt><td id='gs3l4'><dt id='gs3l4'></dt></td></u></noframes><optgroup id='gs3l4'><tfoot id='gs3l4'></tfoot></optgroup><pre id='gs3l4'><tfoot id='gs3l4'><address id='gs3l4'></address><blockquote id='gs3l4'></blockquote></tfoot></pre><strong id='gs3l4'><option id='gs3l4'><option id='gs3l4'><style id='gs3l4'></style></option></option></strong><tr id='gs3l4'></tr><form id='gs3l4'></form><form id='gs3l4'><form id='gs3l4'></form><ol id='gs3l4'><sup id='gs3l4'></sup></ol></form><th id='gs3l4'></th><td id='gs3l4'></td><code id='gs3l4'><li id='gs3l4'><dl id='gs3l4'><button id='gs3l4'><sub id='gs3l4'><span id='gs3l4'><ins id='gs3l4'></ins></span></sub></button><li id='gs3l4'><li id='gs3l4'><form id='gs3l4'></form><blockquote id='gs3l4'></blockquote></li><code id='gs3l4'></code><dir id='gs3l4'><noframes id='gs3l4'></noframes></dir><kbd id='gs3l4'></kbd><dir id='gs3l4'></dir></li><td id='gs3l4'><tfoot id='gs3l4'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='gs3l4'><small id='gs3l4'></small><kbd id='gs3l4'><select id='gs3l4'><tt id='gs3l4'><p id='gs3l4'></p><address id='gs3l4'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='gs3l4'></pre><tr id='gs3l4'></tr><noframes id='gs3l4'><code id='gs3l4'><i id='gs3l4'><q id='gs3l4'><legend id='gs3l4'><pre id='gs3l4'><style id='gs3l4'><acronym id='gs3l4'><i id='gs3l4'><form id='gs3l4'><option id='gs3l4'><center id='gs3l4'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='gs3l4'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='gs3l4'></center></noframes><thead id='gs3l4'><sub id='gs3l4'></sub></thead><sup id='gs3l4'><div id='gs3l4'></div></sup><td id='gs3l4'><dd id='gs3l4'><fieldset id='gs3l4'><code id='gs3l4'><blockquote id='gs3l4'><tfoot id='gs3l4'></tfoot></blockquote></code><td id='gs3l4'></td></fieldset></dd><tr id='gs3l4'><label id='gs3l4'><dir id='gs3l4'></dir></label></tr></td><style id='gs3l4'></style><option id='gs3l4'></option><legend id='gs3l4'><fieldset id='gs3l4'><u id='gs3l4'></u></fieldset><strike id='gs3l4'><td id='gs3l4'></td><tfoot id='gs3l4'></tfoot><u id='gs3l4'><tr id='gs3l4'></tr></u></strike></legend><fieldset id='gs3l4'><dir id='gs3l4'><form id='gs3l4'><optgroup id='gs3l4'></optgroup></form></dir><font id='gs3l4'><dl id='gs3l4'></dl></font></fieldset><blockquote id='gs3l4'></blockquote><style id='gs3l4'></style><p id='gs3l4'></p><label id='gs3l4'><ol id='gs3l4'><sub id='gs3l4'><noscript id='gs3l4'><code id='gs3l4'></code></noscript><td id='gs3l4'><tr id='gs3l4'><b id='gs3l4'><dl id='gs3l4'><ol id='gs3l4'></ol></dl></b></tr></td><dt id='gs3l4'></dt></sub></ol><address id='gs3l4'></address></label><legend id='gs3l4'><pre id='gs3l4'><style id='gs3l4'><acronym id='gs3l4'></acronym><ul id='gs3l4'><u id='gs3l4'></u><table id='gs3l4'><acronym id='gs3l4'><tt id='gs3l4'><blockquote id='gs3l4'></blockquote></tt></acronym><big id='gs3l4'></big></table><noframes id='gs3l4'><font id='gs3l4'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='gs3l4'></p><dfn id='gs3l4'><blockquote id='gs3l4'></blockquote><u id='gs3l4'><ol id='gs3l4'><bdo id='gs3l4'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='gs3l4'><noscript id='gs3l4'></noscript></acronym><i id='gs3l4'></i><button id='gs3l4'><ol id='gs3l4'></ol><legend id='gs3l4'></legend></button><label id='gs3l4'></label><ol id='gs3l4'></ol><address id='gs3l4'><legend id='gs3l4'><u id='gs3l4'><font id='gs3l4'><tt id='gs3l4'></tt><strong id='gs3l4'><span id='gs3l4'><q id='gs3l4'></q></span></strong></font></u><u id='gs3l4'></u></legend></address><ins id='gs3l4'></ins><q id='gs3l4'><address id='gs3l4'><option id='gs3l4'></option></address></q><p id='gs3l4'></p><dd id='gs3l4'></dd><td id='gs3l4'><style id='gs3l4'></style></td><em id='gs3l4'><optgroup id='gs3l4'></optgroup><address id='gs3l4'><tfoot id='gs3l4'><address id='gs3l4'></address></tfoot></address></em><p id='gs3l4'><table id='gs3l4'><option id='gs3l4'></option><tt id='gs3l4'></tt></table></p><ins id='gs3l4'><style id='gs3l4'><tbody id='gs3l4'><span id='gs3l4'><thead id='gs3l4'></thead></span><li id='gs3l4'><button id='gs3l4'></button></li><del id='gs3l4'><div id='gs3l4'><small id='gs3l4'></small></div><i id='gs3l4'></i></del></tbody></style><noscript id='gs3l4'><thead id='gs3l4'><tr id='gs3l4'></tr></thead></noscript></ins><p id='gs3l4'><dd id='gs3l4'><button id='gs3l4'></button><del id='gs3l4'><label id='gs3l4'><b id='gs3l4'></b><li id='gs3l4'></li></label><big id='gs3l4'></big></del><pre id='gs3l4'><tbody id='gs3l4'><style id='gs3l4'><dt id='gs3l4'></dt></style><legend id='gs3l4'><noframes id='gs3l4'><dd id='gs3l4'></dd></noframes></legend></tbody><button id='gs3l4'></button></pre><li id='gs3l4'><span id='gs3l4'></span></li></dd></p><li id='gs3l4'></li><fieldset id='gs3l4'><ol id='gs3l4'></ol></fieldset><kbd id='gs3l4'></kbd><small id='gs3l4'><b id='gs3l4'><optgroup id='gs3l4'></optgroup><div id='gs3l4'></div></b><div id='gs3l4'></div></small><u id='gs3l4'></u><big id='gs3l4'><ul id='gs3l4'></ul></big><button id='gs3l4'><sup id='gs3l4'><ol id='gs3l4'></ol><strong id='gs3l4'></strong></sup></button><option id='gs3l4'></option><tr id='gs3l4'></tr><b id='gs3l4'><div id='gs3l4'></div></b><tbody id='gs3l4'><acronym id='gs3l4'><acronym id='gs3l4'></acronym></acronym><dfn id='gs3l4'></dfn></tbody><ol id='gs3l4'><kbd id='gs3l4'></kbd></ol><kbd id='gs3l4'><em id='gs3l4'><dir id='gs3l4'><thead id='gs3l4'></thead></dir></em></kbd><table id='gs3l4'></table><select id='gs3l4'></select><table id='gs3l4'></table><sup id='gs3l4'></sup><bdo id='gs3l4'></bdo><noscript id='gs3l4'><dfn id='gs3l4'><fieldset id='gs3l4'><button id='gs3l4'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='gs3l4'></thead><table id='gs3l4'></table><font id='gs3l4'></font><button id='gs3l4'></button><legend id='gs3l4'><p id='gs3l4'><select id='gs3l4'></select><abbr id='gs3l4'></abbr></p></legend><del id='gs3l4'><del id='gs3l4'></del></del><dt id='gs3l4'></dt><blockquote id='gs3l4'></blockquote><strike id='gs3l4'></strike><button id='gs3l4'></button><u id='gs3l4'></u><legend id='gs3l4'><del id='gs3l4'><i id='gs3l4'></i></del></legend><noframes id='gs3l4'></noframes><tbody id='gs3l4'></tbody><dir id='gs3l4'><dir id='gs3l4'><select id='gs3l4'></select></dir></dir><font id='gs3l4'></font><u id='gs3l4'></u><bdo id='gs3l4'><optgroup id='gs3l4'></optgroup></bdo><sub id='gs3l4'></sub><tr id='gs3l4'><font id='gs3l4'><tbody id='gs3l4'><dfn id='gs3l4'></dfn></tbody></font></tr><font id='gs3l4'></font><table id='gs3l4'><blockquote id='gs3l4'><em id='gs3l4'><dl id='gs3l4'><acronym id='gs3l4'><code id='gs3l4'><thead id='gs3l4'></thead><bdo id='gs3l4'><option id='gs3l4'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='gs3l4'></button><legend id='gs3l4'><tt id='gs3l4'></tt><li id='gs3l4'></li></legend><pre id='gs3l4'></pre><center id='gs3l4'><label id='gs3l4'><dl id='gs3l4'><td id='gs3l4'></td></dl></label><abbr id='gs3l4'></abbr></center><del id='gs3l4'><noscript id='gs3l4'></noscript><thead id='gs3l4'></thead></del><ol id='gs3l4'><noscript id='gs3l4'><tbody id='gs3l4'><acronym id='gs3l4'></acronym></tbody></noscript><b id='gs3l4'></b><dt id='gs3l4'></dt><option id='gs3l4'></option></ol><strong id='gs3l4'><button id='gs3l4'></button></strong><sub id='gs3l4'></sub><del id='gs3l4'><strong id='gs3l4'><td id='gs3l4'></td></strong><p id='gs3l4'><button id='gs3l4'><ul id='gs3l4'><dfn id='gs3l4'></dfn><label id='gs3l4'></label></ul></button></p></del><acronym id='gs3l4'><form id='gs3l4'><noframes id='gs3l4'></noframes></form><th id='gs3l4'><u id='gs3l4'><small id='gs3l4'><span id='gs3l4'></span></small></u><tr id='gs3l4'><abbr id='gs3l4'><strike id='gs3l4'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='gs3l4'><button id='gs3l4'><td id='gs3l4'><select id='gs3l4'><li id='gs3l4'><sub id='gs3l4'><style id='gs3l4'></style><tfoot id='gs3l4'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='gs3l4'></label><span id='gs3l4'><u id='gs3l4'></u></span><style id='gs3l4'><bdo id='gs3l4'><noscript id='gs3l4'><b id='gs3l4'></b></noscript><thead id='gs3l4'><dt id='gs3l4'><form id='gs3l4'></form></dt></thead></bdo><button id='gs3l4'><form id='gs3l4'><del id='gs3l4'></del></form><q id='gs3l4'><address id='gs3l4'><ol id='gs3l4'><acronym id='gs3l4'><label id='gs3l4'><span id='gs3l4'><li id='gs3l4'></li><font id='gs3l4'><span id='gs3l4'></span></font><b id='gs3l4'></b></span></label><button id='gs3l4'></button><big id='gs3l4'></big><form id='gs3l4'><div id='gs3l4'><dir id='gs3l4'><strong id='gs3l4'><label id='gs3l4'></label></strong></dir></div></form><dt id='gs3l4'></dt><tt id='gs3l4'></tt></acronym><li id='gs3l4'><li id='gs3l4'><dt id='gs3l4'><acronym id='gs3l4'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='gs3l4'></sub></q></button><table id='gs3l4'></table></style><td id='gs3l4'><dd id='gs3l4'></dd></td><label id='gs3l4'></label><button id='gs3l4'><td id='gs3l4'></td></button><table id='gs3l4'><select id='gs3l4'><label id='gs3l4'><tr id='gs3l4'></tr><noframes id='gs3l4'></noframes><select id='gs3l4'><small id='gs3l4'></small></select></label></select></table><span id='gs3l4'></span><label id='gs3l4'></label><tfoot id='gs3l4'></tfoot><abbr id='gs3l4'></abbr><option id='gs3l4'><button id='gs3l4'><tbody id='gs3l4'><strike id='gs3l4'><select id='gs3l4'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='gs3l4'><option id='gs3l4'></option><u id='gs3l4'><b id='gs3l4'></b></u></abbr><font id='gs3l4'></font><form id='gs3l4'></form><ins id='gs3l4'><noframes id='gs3l4'></noframes><pre id='gs3l4'><u id='gs3l4'><i id='gs3l4'><em id='gs3l4'><option id='gs3l4'></option></em></i></u><ol id='gs3l4'><kbd id='gs3l4'><span id='gs3l4'></span><abbr id='gs3l4'><i id='gs3l4'><ins id='gs3l4'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='gs3l4'></optgroup><noframes id='gs3l4'><style id='gs3l4'></style><sub id='gs3l4'><dfn id='gs3l4'><abbr id='gs3l4'><big id='gs3l4'><bdo id='gs3l4'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='gs3l4'></strike><td id='gs3l4'></td><sub id='gs3l4'><center id='gs3l4'></center><abbr id='gs3l4'></abbr><noframes id='gs3l4'><dir id='gs3l4'></dir></noframes></sub><tfoot id='gs3l4'></tfoot><style id='gs3l4'></style><legend id='gs3l4'><tfoot id='gs3l4'><b id='gs3l4'></b><q id='gs3l4'><del id='gs3l4'><style id='gs3l4'><address id='gs3l4'></address></style><kbd id='gs3l4'><li id='gs3l4'></li><small id='gs3l4'></small></kbd></del></q><small id='gs3l4'><strike id='gs3l4'></strike></small></tfoot><dd id='gs3l4'><tt id='gs3l4'><strong id='gs3l4'><big id='gs3l4'></big></strong></tt></dd></legend><form id='gs3l4'></form><style id='gs3l4'></style></div></html>