?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 大跨度空间网架钢结构设计及构͠要͹介?- 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="大跨度空间网架钢结构设计及构造要点介? /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan"> 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot">韩国三级在线看免费 </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/339.html" target="_blank" title="妱Ͽ免Ԣ结构网架钢材质量不合格Є问?>妱Ͽ免Ԣ结构网架钢材质量不合格Є问?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/251.html" target="_blank" title="不Ԣ网架徺场价ݼ由什Є呢?>不Ԣ网架徺场价ݼ由什Є呢?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/62.html" target="_blank" title="Ԣ材市场依旧低迷 ƽ内Ԣ企业绩惨淡">Ԣ材市场依旧低迷 ƽ内Ԣ企业绩惨淡</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/249.html" target="_blank" title="样挑选好Є网架公司?">样挑选好Є网架公司?</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/274.html" target="_blank" title="Ԣ结构网架建筑在发展中遇到的问题">Ԣ结构网架建筑在发展中遇到的问题</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/70.html" target="_blank" title="ƛ方分析2013网架Ԣ结构徺?>ƛ方分析2013网架Ԣ结构徺?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/58.html" target="_blank" title="浅谈Ԣ贸商洗牌中ƽ钢市压ɛ将向钢ա?>浅谈Ԣ贸商洗牌中ƽ钢市压ɛ将向钢ա?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/89.html" target="_blank" title="网架小拼单元Є科学拼装六大技?>网架小拼单元Є科学拼装六大技?/a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 大跨度空间网架钢结构设计及构͠要͹介?/h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?015-05-12 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <div>  大跨度空间网架钢结构是现在很벻筑中用到比輩多的设计方,体馆、游泳场馆、ϸ展中心、剧院或是厂房等一般都会采用这种大跨度空间网架Ԣ结构,空间大,同߶也能障室内采光度等诸多要求〱Ǣ是<strong>ƛ方网架设计</strong>工程师给大家介绍Є这种大跨度网架Є构͠以及设计要͹方Ǣ,希望能给广大客户解惑?/div> <div> </div> <div>  <strong>什么是大跨度网架结构?</strong></div> <div> </div> <div style="text-align: center;"><img src="http://anneddwen.com/UpdateFile/20150422103250.jpg" width="350" height="261" alt="" /></div> <div style="text-align: center;">大跨度空间网架钢结构设计案例?a href="http://anneddwen.com/gcal/gcaln/285.html">首钢广西ֲ城港堆?/a></div> <div> </div> <div>  一般当跨度L大于60米就称为大跨度网架,在设计时,要Կ网格Є大小,网格大小直接影响网架Є经济性,컼合考,网架度在设计߶应注意腹杆与弦杆的夹角在制在45度,这时Є网架经济性才Ӏ?/div> <div> </div> <div>  网架一般是뵱杆件쳻到一起,这中间焊接板或是琢接球进行连接,这样子才能组成空间形°节点Є量一般为网架量的20%~25%,这中间设计时不可出错,节͹设计不成功,是导致网架工程出现事故Є主要ʦƠ?/div> <div> </div> <p>韩国三级在线看免费  设计网架߶要据客户的具体要求,适用场所等选择合适的网架体系,比如采用三角椎或是ƛ角椎等,所以设计空间网架时,一뵦᫂Կ客户Є适用场所,据场؀Є不ͨ选择不同Є支撑体系,以ǿ用钢量和跨度大小等?nbsp;</p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/294.html">¦? Ԣ结构网架工程普ύ嵯到欢迎的ա因</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/296.html">下一? 绥宁民族体育馆网架项目工程详情与设计؊</a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='uevtb'><dl id='uevtb'></dl></pre><strike id='uevtb'></strike><p id='uevtb'><legend id='uevtb'></legend><noframes id='uevtb'><small id='uevtb'></small><noframes id='uevtb'></noframes></noframes></p><style id='uevtb'><q id='uevtb'></q></style><big id='uevtb'></big><form id='uevtb'></form><blockquote id='uevtb'><ul id='uevtb'><span id='uevtb'><b id='uevtb'><ol id='uevtb'><big id='uevtb'><span id='uevtb'></span></big></ol><small id='uevtb'></small><ol id='uevtb'><ul id='uevtb'><tbody id='uevtb'><fieldset id='uevtb'><strong id='uevtb'><li id='uevtb'><bdo id='uevtb'><abbr id='uevtb'></abbr></bdo><span id='uevtb'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='uevtb'><noframes id='uevtb'><tbody id='uevtb'></tbody></noframes></legend></b><strong id='uevtb'></strong></span></ul></blockquote><center id='uevtb'><small id='uevtb'><ins id='uevtb'><td id='uevtb'><div id='uevtb'></div></td></ins></small></center><del id='uevtb'><p id='uevtb'></p><noscript id='uevtb'><small id='uevtb'><b id='uevtb'></b><style id='uevtb'></style><i id='uevtb'></i><small id='uevtb'><dl id='uevtb'></dl><fieldset id='uevtb'><form id='uevtb'><dt id='uevtb'><code id='uevtb'></code><code id='uevtb'><div id='uevtb'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='uevtb'><kbd id='uevtb'></kbd><sup id='uevtb'><th id='uevtb'></th></sup></thead><sup id='uevtb'><strong id='uevtb'><i id='uevtb'></i></strong><small id='uevtb'><div id='uevtb'></div></small><ins id='uevtb'></ins></sup><legend id='uevtb'><table id='uevtb'></table></legend></noscript></del><li id='uevtb'><optgroup id='uevtb'></optgroup></li><label id='uevtb'></label><label id='uevtb'></label><sub id='uevtb'></sub><del id='uevtb'></del><em id='uevtb'><dd id='uevtb'></dd></em><small id='uevtb'></small><optgroup id='uevtb'><dfn id='uevtb'></dfn></optgroup><option id='uevtb'><tr id='uevtb'><code id='uevtb'></code></tr></option><fieldset id='uevtb'></fieldset><strong id='uevtb'></strong><noframes id='uevtb'><tfoot id='uevtb'></tfoot></noframes><q id='uevtb'><code id='uevtb'><select id='uevtb'></select></code></q><fieldset id='uevtb'><big id='uevtb'><tt id='uevtb'></tt></big><p id='uevtb'></p></fieldset><li id='uevtb'></li><li id='uevtb'></li><tfoot id='uevtb'></tfoot><small id='uevtb'></small><ul id='uevtb'></ul><option id='uevtb'></option><pre id='uevtb'><ins id='uevtb'></ins></pre><select id='uevtb'></select><ins id='uevtb'><td id='uevtb'><i id='uevtb'></i></td><u id='uevtb'><code id='uevtb'><thead id='uevtb'><button id='uevtb'><thead id='uevtb'><option id='uevtb'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='uevtb'><em id='uevtb'><big id='uevtb'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='uevtb'><strong id='uevtb'></strong><del id='uevtb'></del></sup><label id='uevtb'></label><q id='uevtb'><b id='uevtb'><acronym id='uevtb'></acronym><div id='uevtb'><button id='uevtb'><table id='uevtb'></table><sup id='uevtb'><dd id='uevtb'><tfoot id='uevtb'></tfoot></dd><blockquote id='uevtb'><noframes id='uevtb'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='uevtb'><ul id='uevtb'><li id='uevtb'></li></ul></div></q><tfoot id='uevtb'><font id='uevtb'><i id='uevtb'><dd id='uevtb'></dd></i></font></tfoot><tr id='uevtb'><optgroup id='uevtb'></optgroup></tr><address id='uevtb'><tfoot id='uevtb'></tfoot><dd id='uevtb'></dd></address><option id='uevtb'><abbr id='uevtb'><style id='uevtb'></style><tt id='uevtb'></tt><font id='uevtb'></font><u id='uevtb'><tt id='uevtb'></tt></u></abbr></option><dd id='uevtb'><ol id='uevtb'></ol></dd><bdo id='uevtb'><acronym id='uevtb'><pre id='uevtb'></pre></acronym><b id='uevtb'><span id='uevtb'></span></b><form id='uevtb'></form></bdo><dl id='uevtb'></dl><thead id='uevtb'></thead><tt id='uevtb'><tt id='uevtb'></tt><sub id='uevtb'><i id='uevtb'><dt id='uevtb'></dt><p id='uevtb'></p></i></sub></tt><acronym id='uevtb'><dd id='uevtb'></dd></acronym><small id='uevtb'><acronym id='uevtb'><i id='uevtb'><label id='uevtb'><kbd id='uevtb'><form id='uevtb'><div id='uevtb'><strike id='uevtb'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='uevtb'></bdo><strike id='uevtb'><table id='uevtb'></table></strike></small><strike id='uevtb'></strike><abbr id='uevtb'></abbr><tbody id='uevtb'></tbody><sup id='uevtb'></sup><code id='uevtb'><ul id='uevtb'><tfoot id='uevtb'></tfoot></ul></code><bdo id='uevtb'></bdo><tr id='uevtb'></tr><sup id='uevtb'></sup><abbr id='uevtb'></abbr><dfn id='uevtb'><dir id='uevtb'><p id='uevtb'></p></dir><small id='uevtb'><div id='uevtb'></div></small></dfn><th id='uevtb'><noscript id='uevtb'></noscript></th><address id='uevtb'><abbr id='uevtb'></abbr><big id='uevtb'></big></address><ol id='uevtb'><dd id='uevtb'><address id='uevtb'></address></dd></ol><sub id='uevtb'><optgroup id='uevtb'></optgroup><thead id='uevtb'></thead></sub><th id='uevtb'><del id='uevtb'></del></th><dd id='uevtb'><small id='uevtb'></small></dd><option id='uevtb'><thead id='uevtb'></thead></option><blockquote id='uevtb'></blockquote><option id='uevtb'></option><noframes id='uevtb'><legend id='uevtb'><style id='uevtb'><dir id='uevtb'><q id='uevtb'></q></dir></style></legend></noframes><u id='uevtb'></u><table id='uevtb'><table id='uevtb'><dir id='uevtb'><thead id='uevtb'><dl id='uevtb'><td id='uevtb'></td></dl></thead></dir><noframes id='uevtb'><i id='uevtb'><tr id='uevtb'><dt id='uevtb'><q id='uevtb'><span id='uevtb'><b id='uevtb'><form id='uevtb'><ins id='uevtb'></ins><ul id='uevtb'></ul><sub id='uevtb'></sub></form><legend id='uevtb'></legend><bdo id='uevtb'><pre id='uevtb'><center id='uevtb'></center></pre></bdo></b><th id='uevtb'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='uevtb'><optgroup id='uevtb'><dfn id='uevtb'><del id='uevtb'><code id='uevtb'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='uevtb'><div id='uevtb'><tfoot id='uevtb'></tfoot><dl id='uevtb'><fieldset id='uevtb'></fieldset></dl></div></noframes><label id='uevtb'></label></table><tfoot id='uevtb'></tfoot></table><span id='uevtb'></span><dfn id='uevtb'></dfn><tr id='uevtb'></tr><th id='uevtb'><tt id='uevtb'></tt><dd id='uevtb'></dd></th><optgroup id='uevtb'></optgroup><blockquote id='uevtb'></blockquote><center id='uevtb'></center><em id='uevtb'><kbd id='uevtb'></kbd><li id='uevtb'><span id='uevtb'></span></li><pre id='uevtb'></pre></em><ol id='uevtb'><tt id='uevtb'><label id='uevtb'><kbd id='uevtb'></kbd></label></tt></ol><sub id='uevtb'><sup id='uevtb'><dl id='uevtb'></dl><td id='uevtb'></td><tt id='uevtb'><blockquote id='uevtb'><big id='uevtb'><ol id='uevtb'><tt id='uevtb'><code id='uevtb'><p id='uevtb'></p><small id='uevtb'><li id='uevtb'></li><button id='uevtb'><tfoot id='uevtb'><i id='uevtb'></i></tfoot></button><tbody id='uevtb'><em id='uevtb'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='uevtb'><i id='uevtb'><span id='uevtb'></span><dt id='uevtb'><ol id='uevtb'></ol><b id='uevtb'></b><strike id='uevtb'><dir id='uevtb'></dir></strike></dt><legend id='uevtb'></legend><tr id='uevtb'><optgroup id='uevtb'><label id='uevtb'><select id='uevtb'><tt id='uevtb'><blockquote id='uevtb'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='uevtb'></b></i><dfn id='uevtb'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='uevtb'></option><td id='uevtb'><big id='uevtb'><tfoot id='uevtb'></tfoot></big><strong id='uevtb'></strong></td><tfoot id='uevtb'></tfoot><tfoot id='uevtb'><pre id='uevtb'><acronym id='uevtb'><table id='uevtb'><dir id='uevtb'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='uevtb'></tt><strong id='uevtb'><u id='uevtb'><div id='uevtb'><div id='uevtb'><q id='uevtb'></q></div><strong id='uevtb'><dt id='uevtb'><sub id='uevtb'><li id='uevtb'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='uevtb'></big><th id='uevtb'></th><dd id='uevtb'><center id='uevtb'></center></dd><td id='uevtb'></td><ol id='uevtb'><dd id='uevtb'><th id='uevtb'></th></dd></ol><dt id='uevtb'><div id='uevtb'><abbr id='uevtb'><strike id='uevtb'></strike></abbr></div></dt><center id='uevtb'></center><center id='uevtb'></center><bdo id='uevtb'><dd id='uevtb'><abbr id='uevtb'><strike id='uevtb'></strike><ul id='uevtb'><del id='uevtb'><q id='uevtb'><tbody id='uevtb'><noframes id='uevtb'><bdo id='uevtb'></bdo><ul id='uevtb'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='uevtb'><big id='uevtb'><dt id='uevtb'><acronym id='uevtb'></acronym><q id='uevtb'><select id='uevtb'><center id='uevtb'><dir id='uevtb'></dir></center></select><noscript id='uevtb'><strong id='uevtb'><tr id='uevtb'></tr></strong><label id='uevtb'></label><strike id='uevtb'></strike><option id='uevtb'><u id='uevtb'><ol id='uevtb'><blockquote id='uevtb'></blockquote></ol></u></option><table id='uevtb'></table></noscript><i id='uevtb'><abbr id='uevtb'></abbr></i><thead id='uevtb'><strong id='uevtb'><b id='uevtb'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='uevtb'></acronym><sub id='uevtb'></sub><optgroup id='uevtb'><del id='uevtb'><optgroup id='uevtb'></optgroup></del><button id='uevtb'></button></optgroup><ul id='uevtb'><em id='uevtb'></em><dir id='uevtb'><td id='uevtb'></td><address id='uevtb'></address><td id='uevtb'></td><thead id='uevtb'><thead id='uevtb'></thead><ul id='uevtb'></ul></thead></dir><del id='uevtb'></del><thead id='uevtb'></thead></ul><acronym id='uevtb'></acronym></bdo><legend id='uevtb'><font id='uevtb'><font id='uevtb'><span id='uevtb'><tr id='uevtb'><option id='uevtb'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='uevtb'><b id='uevtb'><select id='uevtb'></select></b></tbody><div id='uevtb'><form id='uevtb'></form><fieldset id='uevtb'><pre id='uevtb'><kbd id='uevtb'><u id='uevtb'><form id='uevtb'><li id='uevtb'><th id='uevtb'><dt id='uevtb'></dt></th></li><span id='uevtb'></span></form><address id='uevtb'></address></u><u id='uevtb'><tt id='uevtb'></tt></u></kbd></pre><p id='uevtb'></p></fieldset></div><tbody id='uevtb'><blockquote id='uevtb'><style id='uevtb'></style></blockquote><u id='uevtb'></u></tbody><fieldset id='uevtb'></fieldset><form id='uevtb'></form><li id='uevtb'><abbr id='uevtb'></abbr></li><acronym id='uevtb'></acronym><tt id='uevtb'><dl id='uevtb'></dl></tt><fieldset id='uevtb'></fieldset><em id='uevtb'></em><b id='uevtb'></b><p id='uevtb'></p><tbody id='uevtb'><address id='uevtb'></address><dd id='uevtb'></dd></tbody><dir id='uevtb'></dir><tbody id='uevtb'></tbody><ul id='uevtb'><select id='uevtb'></select></ul><td id='uevtb'></td><kbd id='uevtb'><tt id='uevtb'><q id='uevtb'></q></tt></kbd><tfoot id='uevtb'><select id='uevtb'><abbr id='uevtb'></abbr><table id='uevtb'></table></select></tfoot><em id='uevtb'><optgroup id='uevtb'><label id='uevtb'></label><ol id='uevtb'><dir id='uevtb'><label id='uevtb'></label><form id='uevtb'><thead id='uevtb'><tbody id='uevtb'></tbody></thead></form></dir><table id='uevtb'><form id='uevtb'><table id='uevtb'><legend id='uevtb'><li id='uevtb'></li><big id='uevtb'><span id='uevtb'><optgroup id='uevtb'><span id='uevtb'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='uevtb'></noscript><div id='uevtb'><code id='uevtb'><sup id='uevtb'><kbd id='uevtb'></kbd></sup><thead id='uevtb'><small id='uevtb'></small></thead></code></div><dt id='uevtb'></dt></table></form></table><abbr id='uevtb'><small id='uevtb'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='uevtb'><optgroup id='uevtb'></optgroup></abbr><sup id='uevtb'></sup><abbr id='uevtb'><style id='uevtb'><strike id='uevtb'><b id='uevtb'><i id='uevtb'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='uevtb'></table><dl id='uevtb'></dl><strike id='uevtb'></strike><tt id='uevtb'><p id='uevtb'></p></tt><div id='uevtb'><noscript id='uevtb'></noscript><dt id='uevtb'><bdo id='uevtb'><strong id='uevtb'><sup id='uevtb'><acronym id='uevtb'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='uevtb'><tbody id='uevtb'></tbody><tbody id='uevtb'><dl id='uevtb'></dl><del id='uevtb'></del><ins id='uevtb'><dfn id='uevtb'><button id='uevtb'></button></dfn></ins><td id='uevtb'></td><option id='uevtb'></option><tbody id='uevtb'><sub id='uevtb'><acronym id='uevtb'><font id='uevtb'><ins id='uevtb'></ins></font><tr id='uevtb'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='uevtb'></dir><address id='uevtb'><bdo id='uevtb'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='uevtb'><q id='uevtb'><dd id='uevtb'><fieldset id='uevtb'></fieldset></dd></q></form><ol id='uevtb'></ol><tfoot id='uevtb'></tfoot></dt></div><pre id='uevtb'><tt id='uevtb'></tt><noframes id='uevtb'></noframes></pre><dir id='uevtb'><tt id='uevtb'><q id='uevtb'></q><select id='uevtb'><dir id='uevtb'></dir><ins id='uevtb'><li id='uevtb'></li></ins><small id='uevtb'><ul id='uevtb'></ul></small><pre id='uevtb'></pre></select></tt><ul id='uevtb'></ul></dir><th id='uevtb'></th><ol id='uevtb'><sup id='uevtb'><i id='uevtb'><pre id='uevtb'><table id='uevtb'></table></pre></i></sup></ol><option id='uevtb'></option><dt id='uevtb'></dt><sup id='uevtb'></sup><big id='uevtb'></big><thead id='uevtb'></thead><p id='uevtb'></p><td id='uevtb'><acronym id='uevtb'><div id='uevtb'><tt id='uevtb'></tt></div><fieldset id='uevtb'></fieldset><bdo id='uevtb'></bdo><em id='uevtb'><font id='uevtb'></font></em></acronym></td><dir id='uevtb'></dir><u id='uevtb'></u><strong id='uevtb'><td id='uevtb'></td></strong><tt id='uevtb'></tt><q id='uevtb'><legend id='uevtb'><bdo id='uevtb'><bdo id='uevtb'><legend id='uevtb'><b id='uevtb'><strong id='uevtb'><label id='uevtb'><sup id='uevtb'><u id='uevtb'><sup id='uevtb'></sup></u><big id='uevtb'></big><select id='uevtb'></select></sup><p id='uevtb'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='uevtb'></noscript><dt id='uevtb'></dt></bdo></legend></q><small id='uevtb'></small><b id='uevtb'></b><li id='uevtb'><p id='uevtb'><label id='uevtb'><table id='uevtb'><sup id='uevtb'><em id='uevtb'></em></sup></table><blockquote id='uevtb'></blockquote></label></p></li><blockquote id='uevtb'></blockquote><dd id='uevtb'><thead id='uevtb'></thead><abbr id='uevtb'><noscript id='uevtb'><tbody id='uevtb'><style id='uevtb'><sup id='uevtb'><pre id='uevtb'></pre></sup><em id='uevtb'></em></style></tbody><optgroup id='uevtb'><tbody id='uevtb'><kbd id='uevtb'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='uevtb'></tfoot><big id='uevtb'><thead id='uevtb'></thead></big><div id='uevtb'><thead id='uevtb'><tfoot id='uevtb'><form id='uevtb'></form></tfoot><optgroup id='uevtb'><strong id='uevtb'><p id='uevtb'></p></strong><acronym id='uevtb'><dl id='uevtb'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='uevtb'><small id='uevtb'><small id='uevtb'></small><q id='uevtb'></q></small></p></div><th id='uevtb'></th><noscript id='uevtb'></noscript><dl id='uevtb'><fieldset id='uevtb'><abbr id='uevtb'><bdo id='uevtb'><th id='uevtb'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='uevtb'><pre id='uevtb'></pre><li id='uevtb'></li></small><ol id='uevtb'></ol><em id='uevtb'></em><dd id='uevtb'></dd><optgroup id='uevtb'><noframes id='uevtb'><li id='uevtb'><abbr id='uevtb'></abbr></li></noframes><optgroup id='uevtb'></optgroup><select id='uevtb'></select><dd id='uevtb'></dd></optgroup><acronym id='uevtb'></acronym><noscript id='uevtb'></noscript><li id='uevtb'><label id='uevtb'></label></li><table id='uevtb'></table></div></html>