?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 网架Ԣ结构支ؿ布置与构?- 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="网架钢结构支承布置与构? /> <meta name="description" content="网架的支承有周边支承、点支承等。周边支承是目前最常用的一种支承形式,它是将网架周边节点搁置在柱或梁上。点支承是指网架搁置在独立柱子上,柱子与其他结构无联系? /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan">韩国三级在线看免费 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/63.html" target="_blank" title="Ԣ结构网架八ɿ依ߧ看?>Ԣ结构网架八ɿ依ߧ看?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/226.html" target="_blank" title="轻钢网架到底好不好用">轻钢网架到底好不好用</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/75.html" target="_blank" title="妱벥网架连接͹的检?>妱벥网架连接͹的检?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/271.html" target="_blank" title="空间网架结构建越来越多">空间网架结构建越来越多</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/320.html" target="_blank" title="Ԣ结构焊接母材的类型">Ԣ结构焊接母材的类型</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/74.html" target="_blank" title="分享网架Ԣ结构空吊装要?>分享网架Ԣ结构空吊装要?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/46.html" target="_blank" title="Ԣ铁行业两大出路方可ح转슿">Ԣ铁行业两大出路方可ح转슿</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/115.html" target="_blank" title="网架Є使用要注意设计与选材、安?>网架Є使用要注意设计与选材、安?/a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 网架Ԣ结构支ؿ布置与构?/h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?015-07-15 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>网架Є支ؿ有ͨ边支、点支等。周边支ؿ是目前常用Є一种支ؿ形式,它是将网架周边节͹搁置在ұ或梁上。点支是指网架搁置在独立柱子上,柱子与其他结构ߠ联系?/p> <p>网架结构一般采用上弦支ؿ方式。当Ơ建筑功能要求采用下弦支ؿ时,应在网架的ƛ周支座边形成竖直或斜Є边桁架,以确网架Є几何不뽢,并可效Є将上弦垂直载和水平荷载传支座?/p> <p>双向蒸饺正放网架平内的水平벺较小,为保证各桁架平Ǣ外Є稳定性ǿ效传递与分配于屋盖结构的风荷载等水平载,应在网架上弦周边网ݼ设置封闭的水平支撑,对于大跨度结构或当ɼͨ边支߶,应沿ɼͨ边网格设置封闭Є水平支撑?/p> <p>对多͹支撑的网架,由于支撑住太少,柱子周边杆件的内力一般很大。在ұ顶设置ұ帽可减小网架的支跨度,并分散支ұ周边杆件内ɛ,节点也輩难处理,؀以多͹支ؿ网架一般宜在柱顶设置柱帽?/p> <p>ұ帽宜设置于ɼ平之下ɛ),也可以设置与上弦平之上或采用伞Ӷ柱帽。柱帽形式可以结筑功能ֽ如通风、采光等)要求采用不同形式?/p> <p style="text-align: center;"><img src="/UpdateFile/test/image/wj1.png" width="619" height="207" alt="" /></p> <p>网壳Є支ؿ构͠,包括其支座节͹与边缘构件,对网壳Є正确嵯ɛ是十分重要Є。如果不能满足所需要的边缘约束条件,实现不了网壳以ؿ嵯薄膜应力为主Є嵯ɛ特的要求,有߶ϸ͠成弯曲内力Є大幅度增加,使网壳杆件内力댖,甚内ɛ产生反号。网壳的支构造可Ǡ传͒竖向反ɛ之外,뺔满足不同网壳结构形؀需Є边缘约束件边缘约束构件应满足刚度要求,并与网壳结构一起进行整体计算?/p> <p>各类网壳Є相应支座约束件应符合Ɉ规定?/p> <p>1、球Ǣ网壳的支͹应保证抵抗水平᫧Є约束件<br /> 2、援ɩ网壳当沿两纵向边支߶,支͹应保证抵抗侧向水平᫧Є约束件<br /> 3、双抛物网壳应뵱边缘构件؍载传͒给下部结构?br /> 4、网壳ǿƛ块组合抛物Ǣ网壳뵱边缘构件沿周边支ؿ?/p> <p>以上是由徐州ƛ方网架公司为您分享,如网架工程方Ǣ的问题,也可以쳻ƛ方网架公司,我们将竭诚为您务?/p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/320.html">¦? Ԣ结构焊接母材的类型</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/322.html">下一? Ԣ结构强度螺栓Є预拉力</a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='w4f1r'><dl id='w4f1r'></dl></pre><strike id='w4f1r'></strike><p id='w4f1r'><legend id='w4f1r'></legend><noframes id='w4f1r'><small id='w4f1r'></small><noframes id='w4f1r'></noframes></noframes></p><style id='w4f1r'><q id='w4f1r'></q></style><big id='w4f1r'></big><form id='w4f1r'></form><blockquote id='w4f1r'><ul id='w4f1r'><span id='w4f1r'><b id='w4f1r'><ol id='w4f1r'><big id='w4f1r'><span id='w4f1r'></span></big></ol><small id='w4f1r'></small><ol id='w4f1r'><ul id='w4f1r'><tbody id='w4f1r'><fieldset id='w4f1r'><strong id='w4f1r'><li id='w4f1r'><bdo id='w4f1r'><abbr id='w4f1r'></abbr></bdo><span id='w4f1r'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='w4f1r'><noframes id='w4f1r'><tbody id='w4f1r'></tbody></noframes></legend></b><strong id='w4f1r'></strong></span></ul></blockquote><center id='w4f1r'><small id='w4f1r'><ins id='w4f1r'><td id='w4f1r'><div id='w4f1r'></div></td></ins></small></center><del id='w4f1r'><p id='w4f1r'></p><noscript id='w4f1r'><small id='w4f1r'><b id='w4f1r'></b><style id='w4f1r'></style><i id='w4f1r'></i><small id='w4f1r'><dl id='w4f1r'></dl><fieldset id='w4f1r'><form id='w4f1r'><dt id='w4f1r'><code id='w4f1r'></code><code id='w4f1r'><div id='w4f1r'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='w4f1r'><kbd id='w4f1r'></kbd><sup id='w4f1r'><th id='w4f1r'></th></sup></thead><sup id='w4f1r'><strong id='w4f1r'><i id='w4f1r'></i></strong><small id='w4f1r'><div id='w4f1r'></div></small><ins id='w4f1r'></ins></sup><legend id='w4f1r'><table id='w4f1r'></table></legend></noscript></del><li id='w4f1r'><optgroup id='w4f1r'></optgroup></li><label id='w4f1r'></label><label id='w4f1r'></label><sub id='w4f1r'></sub><del id='w4f1r'></del><em id='w4f1r'><dd id='w4f1r'></dd></em><small id='w4f1r'></small><optgroup id='w4f1r'><dfn id='w4f1r'></dfn></optgroup><option id='w4f1r'><tr id='w4f1r'><code id='w4f1r'></code></tr></option><fieldset id='w4f1r'></fieldset><strong id='w4f1r'></strong><noframes id='w4f1r'><tfoot id='w4f1r'></tfoot></noframes><q id='w4f1r'><code id='w4f1r'><select id='w4f1r'></select></code></q><fieldset id='w4f1r'><big id='w4f1r'><tt id='w4f1r'></tt></big><p id='w4f1r'></p></fieldset><li id='w4f1r'></li><li id='w4f1r'></li><tfoot id='w4f1r'></tfoot><small id='w4f1r'></small><ul id='w4f1r'></ul><option id='w4f1r'></option><pre id='w4f1r'><ins id='w4f1r'></ins></pre><select id='w4f1r'></select><ins id='w4f1r'><td id='w4f1r'><i id='w4f1r'></i></td><u id='w4f1r'><code id='w4f1r'><thead id='w4f1r'><button id='w4f1r'><thead id='w4f1r'><option id='w4f1r'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='w4f1r'><em id='w4f1r'><big id='w4f1r'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='w4f1r'><strong id='w4f1r'></strong><del id='w4f1r'></del></sup><label id='w4f1r'></label><q id='w4f1r'><b id='w4f1r'><acronym id='w4f1r'></acronym><div id='w4f1r'><button id='w4f1r'><table id='w4f1r'></table><sup id='w4f1r'><dd id='w4f1r'><tfoot id='w4f1r'></tfoot></dd><blockquote id='w4f1r'><noframes id='w4f1r'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='w4f1r'><ul id='w4f1r'><li id='w4f1r'></li></ul></div></q><tfoot id='w4f1r'><font id='w4f1r'><i id='w4f1r'><dd id='w4f1r'></dd></i></font></tfoot><tr id='w4f1r'><optgroup id='w4f1r'></optgroup></tr><address id='w4f1r'><tfoot id='w4f1r'></tfoot><dd id='w4f1r'></dd></address><option id='w4f1r'><abbr id='w4f1r'><style id='w4f1r'></style><tt id='w4f1r'></tt><font id='w4f1r'></font><u id='w4f1r'><tt id='w4f1r'></tt></u></abbr></option><dd id='w4f1r'><ol id='w4f1r'></ol></dd><bdo id='w4f1r'><acronym id='w4f1r'><pre id='w4f1r'></pre></acronym><b id='w4f1r'><span id='w4f1r'></span></b><form id='w4f1r'></form></bdo><dl id='w4f1r'></dl><thead id='w4f1r'></thead><tt id='w4f1r'><tt id='w4f1r'></tt><sub id='w4f1r'><i id='w4f1r'><dt id='w4f1r'></dt><p id='w4f1r'></p></i></sub></tt><acronym id='w4f1r'><dd id='w4f1r'></dd></acronym><small id='w4f1r'><acronym id='w4f1r'><i id='w4f1r'><label id='w4f1r'><kbd id='w4f1r'><form id='w4f1r'><div id='w4f1r'><strike id='w4f1r'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='w4f1r'></bdo><strike id='w4f1r'><table id='w4f1r'></table></strike></small><strike id='w4f1r'></strike><abbr id='w4f1r'></abbr><tbody id='w4f1r'></tbody><sup id='w4f1r'></sup><code id='w4f1r'><ul id='w4f1r'><tfoot id='w4f1r'></tfoot></ul></code><bdo id='w4f1r'></bdo><tr id='w4f1r'></tr><sup id='w4f1r'></sup><abbr id='w4f1r'></abbr><dfn id='w4f1r'><dir id='w4f1r'><p id='w4f1r'></p></dir><small id='w4f1r'><div id='w4f1r'></div></small></dfn><th id='w4f1r'><noscript id='w4f1r'></noscript></th><address id='w4f1r'><abbr id='w4f1r'></abbr><big id='w4f1r'></big></address><ol id='w4f1r'><dd id='w4f1r'><address id='w4f1r'></address></dd></ol><sub id='w4f1r'><optgroup id='w4f1r'></optgroup><thead id='w4f1r'></thead></sub><th id='w4f1r'><del id='w4f1r'></del></th><dd id='w4f1r'><small id='w4f1r'></small></dd><option id='w4f1r'><thead id='w4f1r'></thead></option><blockquote id='w4f1r'></blockquote><option id='w4f1r'></option><noframes id='w4f1r'><legend id='w4f1r'><style id='w4f1r'><dir id='w4f1r'><q id='w4f1r'></q></dir></style></legend></noframes><u id='w4f1r'></u><table id='w4f1r'><table id='w4f1r'><dir id='w4f1r'><thead id='w4f1r'><dl id='w4f1r'><td id='w4f1r'></td></dl></thead></dir><noframes id='w4f1r'><i id='w4f1r'><tr id='w4f1r'><dt id='w4f1r'><q id='w4f1r'><span id='w4f1r'><b id='w4f1r'><form id='w4f1r'><ins id='w4f1r'></ins><ul id='w4f1r'></ul><sub id='w4f1r'></sub></form><legend id='w4f1r'></legend><bdo id='w4f1r'><pre id='w4f1r'><center id='w4f1r'></center></pre></bdo></b><th id='w4f1r'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='w4f1r'><optgroup id='w4f1r'><dfn id='w4f1r'><del id='w4f1r'><code id='w4f1r'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='w4f1r'><div id='w4f1r'><tfoot id='w4f1r'></tfoot><dl id='w4f1r'><fieldset id='w4f1r'></fieldset></dl></div></noframes><label id='w4f1r'></label></table><tfoot id='w4f1r'></tfoot></table><span id='w4f1r'></span><dfn id='w4f1r'></dfn><tr id='w4f1r'></tr><th id='w4f1r'><tt id='w4f1r'></tt><dd id='w4f1r'></dd></th><optgroup id='w4f1r'></optgroup><blockquote id='w4f1r'></blockquote><center id='w4f1r'></center><em id='w4f1r'><kbd id='w4f1r'></kbd><li id='w4f1r'><span id='w4f1r'></span></li><pre id='w4f1r'></pre></em><ol id='w4f1r'><tt id='w4f1r'><label id='w4f1r'><kbd id='w4f1r'></kbd></label></tt></ol><sub id='w4f1r'><sup id='w4f1r'><dl id='w4f1r'></dl><td id='w4f1r'></td><tt id='w4f1r'><blockquote id='w4f1r'><big id='w4f1r'><ol id='w4f1r'><tt id='w4f1r'><code id='w4f1r'><p id='w4f1r'></p><small id='w4f1r'><li id='w4f1r'></li><button id='w4f1r'><tfoot id='w4f1r'><i id='w4f1r'></i></tfoot></button><tbody id='w4f1r'><em id='w4f1r'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='w4f1r'><i id='w4f1r'><span id='w4f1r'></span><dt id='w4f1r'><ol id='w4f1r'></ol><b id='w4f1r'></b><strike id='w4f1r'><dir id='w4f1r'></dir></strike></dt><legend id='w4f1r'></legend><tr id='w4f1r'><optgroup id='w4f1r'><label id='w4f1r'><select id='w4f1r'><tt id='w4f1r'><blockquote id='w4f1r'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='w4f1r'></b></i><dfn id='w4f1r'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='w4f1r'></option><td id='w4f1r'><big id='w4f1r'><tfoot id='w4f1r'></tfoot></big><strong id='w4f1r'></strong></td><tfoot id='w4f1r'></tfoot><tfoot id='w4f1r'><pre id='w4f1r'><acronym id='w4f1r'><table id='w4f1r'><dir id='w4f1r'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='w4f1r'></tt><strong id='w4f1r'><u id='w4f1r'><div id='w4f1r'><div id='w4f1r'><q id='w4f1r'></q></div><strong id='w4f1r'><dt id='w4f1r'><sub id='w4f1r'><li id='w4f1r'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='w4f1r'></big><th id='w4f1r'></th><dd id='w4f1r'><center id='w4f1r'></center></dd><td id='w4f1r'></td><ol id='w4f1r'><dd id='w4f1r'><th id='w4f1r'></th></dd></ol><dt id='w4f1r'><div id='w4f1r'><abbr id='w4f1r'><strike id='w4f1r'></strike></abbr></div></dt><center id='w4f1r'></center><center id='w4f1r'></center><bdo id='w4f1r'><dd id='w4f1r'><abbr id='w4f1r'><strike id='w4f1r'></strike><ul id='w4f1r'><del id='w4f1r'><q id='w4f1r'><tbody id='w4f1r'><noframes id='w4f1r'><bdo id='w4f1r'></bdo><ul id='w4f1r'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='w4f1r'><big id='w4f1r'><dt id='w4f1r'><acronym id='w4f1r'></acronym><q id='w4f1r'><select id='w4f1r'><center id='w4f1r'><dir id='w4f1r'></dir></center></select><noscript id='w4f1r'><strong id='w4f1r'><tr id='w4f1r'></tr></strong><label id='w4f1r'></label><strike id='w4f1r'></strike><option id='w4f1r'><u id='w4f1r'><ol id='w4f1r'><blockquote id='w4f1r'></blockquote></ol></u></option><table id='w4f1r'></table></noscript><i id='w4f1r'><abbr id='w4f1r'></abbr></i><thead id='w4f1r'><strong id='w4f1r'><b id='w4f1r'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='w4f1r'></acronym><sub id='w4f1r'></sub><optgroup id='w4f1r'><del id='w4f1r'><optgroup id='w4f1r'></optgroup></del><button id='w4f1r'></button></optgroup><ul id='w4f1r'><em id='w4f1r'></em><dir id='w4f1r'><td id='w4f1r'></td><address id='w4f1r'></address><td id='w4f1r'></td><thead id='w4f1r'><thead id='w4f1r'></thead><ul id='w4f1r'></ul></thead></dir><del id='w4f1r'></del><thead id='w4f1r'></thead></ul><acronym id='w4f1r'></acronym></bdo><legend id='w4f1r'><font id='w4f1r'><font id='w4f1r'><span id='w4f1r'><tr id='w4f1r'><option id='w4f1r'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='w4f1r'><b id='w4f1r'><select id='w4f1r'></select></b></tbody><div id='w4f1r'><form id='w4f1r'></form><fieldset id='w4f1r'><pre id='w4f1r'><kbd id='w4f1r'><u id='w4f1r'><form id='w4f1r'><li id='w4f1r'><th id='w4f1r'><dt id='w4f1r'></dt></th></li><span id='w4f1r'></span></form><address id='w4f1r'></address></u><u id='w4f1r'><tt id='w4f1r'></tt></u></kbd></pre><p id='w4f1r'></p></fieldset></div><tbody id='w4f1r'><blockquote id='w4f1r'><style id='w4f1r'></style></blockquote><u id='w4f1r'></u></tbody><fieldset id='w4f1r'></fieldset><form id='w4f1r'></form><li id='w4f1r'><abbr id='w4f1r'></abbr></li><acronym id='w4f1r'></acronym><tt id='w4f1r'><dl id='w4f1r'></dl></tt><fieldset id='w4f1r'></fieldset><em id='w4f1r'></em><b id='w4f1r'></b><p id='w4f1r'></p><tbody id='w4f1r'><address id='w4f1r'></address><dd id='w4f1r'></dd></tbody><dir id='w4f1r'></dir><tbody id='w4f1r'></tbody><ul id='w4f1r'><select id='w4f1r'></select></ul><td id='w4f1r'></td><kbd id='w4f1r'><tt id='w4f1r'><q id='w4f1r'></q></tt></kbd><tfoot id='w4f1r'><select id='w4f1r'><abbr id='w4f1r'></abbr><table id='w4f1r'></table></select></tfoot><em id='w4f1r'><optgroup id='w4f1r'><label id='w4f1r'></label><ol id='w4f1r'><dir id='w4f1r'><label id='w4f1r'></label><form id='w4f1r'><thead id='w4f1r'><tbody id='w4f1r'></tbody></thead></form></dir><table id='w4f1r'><form id='w4f1r'><table id='w4f1r'><legend id='w4f1r'><li id='w4f1r'></li><big id='w4f1r'><span id='w4f1r'><optgroup id='w4f1r'><span id='w4f1r'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='w4f1r'></noscript><div id='w4f1r'><code id='w4f1r'><sup id='w4f1r'><kbd id='w4f1r'></kbd></sup><thead id='w4f1r'><small id='w4f1r'></small></thead></code></div><dt id='w4f1r'></dt></table></form></table><abbr id='w4f1r'><small id='w4f1r'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='w4f1r'><optgroup id='w4f1r'></optgroup></abbr><sup id='w4f1r'></sup><abbr id='w4f1r'><style id='w4f1r'><strike id='w4f1r'><b id='w4f1r'><i id='w4f1r'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='w4f1r'></table><dl id='w4f1r'></dl><strike id='w4f1r'></strike><tt id='w4f1r'><p id='w4f1r'></p></tt><div id='w4f1r'><noscript id='w4f1r'></noscript><dt id='w4f1r'><bdo id='w4f1r'><strong id='w4f1r'><sup id='w4f1r'><acronym id='w4f1r'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='w4f1r'><tbody id='w4f1r'></tbody><tbody id='w4f1r'><dl id='w4f1r'></dl><del id='w4f1r'></del><ins id='w4f1r'><dfn id='w4f1r'><button id='w4f1r'></button></dfn></ins><td id='w4f1r'></td><option id='w4f1r'></option><tbody id='w4f1r'><sub id='w4f1r'><acronym id='w4f1r'><font id='w4f1r'><ins id='w4f1r'></ins></font><tr id='w4f1r'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='w4f1r'></dir><address id='w4f1r'><bdo id='w4f1r'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='w4f1r'><q id='w4f1r'><dd id='w4f1r'><fieldset id='w4f1r'></fieldset></dd></q></form><ol id='w4f1r'></ol><tfoot id='w4f1r'></tfoot></dt></div><pre id='w4f1r'><tt id='w4f1r'></tt><noframes id='w4f1r'></noframes></pre><dir id='w4f1r'><tt id='w4f1r'><q id='w4f1r'></q><select id='w4f1r'><dir id='w4f1r'></dir><ins id='w4f1r'><li id='w4f1r'></li></ins><small id='w4f1r'><ul id='w4f1r'></ul></small><pre id='w4f1r'></pre></select></tt><ul id='w4f1r'></ul></dir><th id='w4f1r'></th><ol id='w4f1r'><sup id='w4f1r'><i id='w4f1r'><pre id='w4f1r'><table id='w4f1r'></table></pre></i></sup></ol><option id='w4f1r'></option><dt id='w4f1r'></dt><sup id='w4f1r'></sup><big id='w4f1r'></big><thead id='w4f1r'></thead><p id='w4f1r'></p><td id='w4f1r'><acronym id='w4f1r'><div id='w4f1r'><tt id='w4f1r'></tt></div><fieldset id='w4f1r'></fieldset><bdo id='w4f1r'></bdo><em id='w4f1r'><font id='w4f1r'></font></em></acronym></td><dir id='w4f1r'></dir><u id='w4f1r'></u><strong id='w4f1r'><td id='w4f1r'></td></strong><tt id='w4f1r'></tt><q id='w4f1r'><legend id='w4f1r'><bdo id='w4f1r'><bdo id='w4f1r'><legend id='w4f1r'><b id='w4f1r'><strong id='w4f1r'><label id='w4f1r'><sup id='w4f1r'><u id='w4f1r'><sup id='w4f1r'></sup></u><big id='w4f1r'></big><select id='w4f1r'></select></sup><p id='w4f1r'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='w4f1r'></noscript><dt id='w4f1r'></dt></bdo></legend></q><small id='w4f1r'></small><b id='w4f1r'></b><li id='w4f1r'><p id='w4f1r'><label id='w4f1r'><table id='w4f1r'><sup id='w4f1r'><em id='w4f1r'></em></sup></table><blockquote id='w4f1r'></blockquote></label></p></li><blockquote id='w4f1r'></blockquote><dd id='w4f1r'><thead id='w4f1r'></thead><abbr id='w4f1r'><noscript id='w4f1r'><tbody id='w4f1r'><style id='w4f1r'><sup id='w4f1r'><pre id='w4f1r'></pre></sup><em id='w4f1r'></em></style></tbody><optgroup id='w4f1r'><tbody id='w4f1r'><kbd id='w4f1r'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='w4f1r'></tfoot><big id='w4f1r'><thead id='w4f1r'></thead></big><div id='w4f1r'><thead id='w4f1r'><tfoot id='w4f1r'><form id='w4f1r'></form></tfoot><optgroup id='w4f1r'><strong id='w4f1r'><p id='w4f1r'></p></strong><acronym id='w4f1r'><dl id='w4f1r'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='w4f1r'><small id='w4f1r'><small id='w4f1r'></small><q id='w4f1r'></q></small></p></div><th id='w4f1r'></th><noscript id='w4f1r'></noscript><dl id='w4f1r'><fieldset id='w4f1r'><abbr id='w4f1r'><bdo id='w4f1r'><th id='w4f1r'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='w4f1r'><pre id='w4f1r'></pre><li id='w4f1r'></li></small><ol id='w4f1r'></ol><em id='w4f1r'></em><dd id='w4f1r'></dd><optgroup id='w4f1r'><noframes id='w4f1r'><li id='w4f1r'><abbr id='w4f1r'></abbr></li></noframes><optgroup id='w4f1r'></optgroup><select id='w4f1r'></select><dd id='w4f1r'></dd></optgroup><acronym id='w4f1r'></acronym><noscript id='w4f1r'></noscript><li id='w4f1r'><label id='w4f1r'></label></li><table id='w4f1r'></table></div></html>