?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp Ԣ结构强度螺栓Є预拉力 - 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="钢结构高强度螺栓的预拉力" /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan">韩国三级在线看免费 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/302.html" target="_blank" title="影响Ԣ结构网架成的Ơ素">影响Ԣ结构网架成的Ơ素</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/12.html" target="_blank" title="印度合作伙伴Կ">印度合作伙伴Կ</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/78.html" target="_blank" title="网架Ԣ结构应ɛ腐蚀裂纹Є形成ǿ预防">网架Ԣ结构应ɛ腐蚀裂纹Є形成ǿ预防</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/329.html" target="_blank" title="不Ԣ网架钢结构ֲ火保护之防火措?>不Ԣ网架钢结构ֲ火保护之防火措?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/41.html" target="_blank" title="徐州ƛ方网架浅谈Ԣ结构发展四个׮?>徐州ƛ方网架浅谈Ԣ结构发展四个׮?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/252.html" target="_blank" title="轻钢网架主要씨于哪些场?>轻钢网架主要씨于哪些场?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/344.html" target="_blank" title="Ԣ网架结构自ɨ焊接与Ɋ琢接工ѹ比輩">Ԣ网架结构自ɨ焊接与Ɋ琢接工ѹ比輩</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/318.html" target="_blank" title="Ԣ结构构件的连接方">Ԣ结构构件的连接方</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> Ԣ结构强度螺栓Є预拉力</h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?015-07-22 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>뼺度螺ݓ的غ、螺母和垫圈都要用抗拉强度Є钢材来制作。强螺ݓ的能等级?0.9级ֽ20MnTiBԢ和30VB刷?.8级ֽ40BԢ?5Ԣ和35ԢV两种?/p> <p>45Ԣ或40BԢ只能用于直径不大于24mmЄ强螺ݓ。目前工程中已逐渐采用20MnTiB作为뼺度螺ݓ的专用Ԣ?/p> <p>뼺度螺ݓ氛ƴ擦性连接和ؿ压型连接两种?/p> <p>뼺度螺ݓ擦型连接依靠连接构件间的摩擦ɛ传͒外ɛ,安装߶,要将螺栓拧紧,使螺杆产生预拉ɛ压紧构件接触,靠接触Ǣ间Є擦力组织其相互滑移,来达到传͒外ɛ的目的。当剪力与擦力相等߶,即为连接Є载力极限Ӷ怲强度螺栓摩擦型连接与普뵞ݓ连接的重要不同ɤ就是完全不考螺杆的抗剪与孔壁的ؿ压来传ɛ,Կ是依靠Ԣ板间接触Є擦力来传ɛ?/p> <p>뼺度螺ݓաɞ连接Є传ɛ特征是셶剪力超摩擦ɛ时,构件间⺧生相对滑移,螺杆与孔壁接触,使螺杆嵯剪,孔壁受压,破坏形式与普뵞˸ݷ,以螺آ剪坏或孔壁ա破坏为其载力Є极限状䲢աɞ连接ؿ载ɛ于擦型连接,但뽢较大〱于直接受动ɛ荷载的结构?/p> <p>뼺度螺ݓ的构造和排列要求,通普뵞ݓ的构造ǿ排列要求一ݷ?/p> <p>1、强度螺栓Є预拉力</p> <p>뼺度螺ݓ的预拉ɛ是뵱ح紧螺母来实现,一般采用扭矩法、转角法或扭剪法?/p> <p>①扭矩法是采用可直接显示ح緳Є特制扳؋,由实现测定的ح緳和螺ݓ拉ɛ之间的关系施加ح緳,使其达到预定的预拉ɛ?/p> <p>②转角法是先用人工扳Ɉ拧螺᫛拧不动᫽、再终拧,即以初拧时拧紧Є位置为起点,按螺栓直和板叠厚度所确定Є终拧角度,动或人工制旋拧螺母到预定角度,即达到预定Є预拉力?/p> <p>③扭剪法采用ح剪型强度螺栓,如ɛ؀示,该螺ݓ端部设梅花头,在拧紧螺母߶,Ǡ拧断螺母梅花头切口处截Ǣ来控制其预拉力?/p> <p style="text-align: center;"><img src="/UpdateFile/test/image/luoshuan.png" width="459" height="160" alt="" /></p> <p>文先介绍到这里,下次跟大家说说뼺度螺̢拉力计算߶应Կ哪些方?谢谢大家浏览?/p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/321.html">¦? 网架Ԣ结构支ؿ布置与构?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/323.html">下一? 뼺度螺̢拉力计算߶应Կ哪些方</a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='7qm71'></q><tt id='7qm71'><dd id='7qm71'><noscript id='7qm71'><dl id='7qm71'><i id='7qm71'></i><dd id='7qm71'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='7qm71'></tr><td id='7qm71'></td><q id='7qm71'></q><dd id='7qm71'></dd><div id='7qm71'><button id='7qm71'><tfoot id='7qm71'><i id='7qm71'><dl id='7qm71'><i id='7qm71'><strike id='7qm71'><dt id='7qm71'></dt></strike></i></dl></i><pre id='7qm71'></pre></tfoot><u id='7qm71'></u><small id='7qm71'></small></button><tr id='7qm71'></tr></div><strike id='7qm71'></strike><label id='7qm71'></label><button id='7qm71'></button><optgroup id='7qm71'></optgroup><dd id='7qm71'></dd><sup id='7qm71'><del id='7qm71'><strike id='7qm71'><dd id='7qm71'></dd></strike></del></sup><fieldset id='7qm71'><p id='7qm71'></p></fieldset><big id='7qm71'><big id='7qm71'><address id='7qm71'><dl id='7qm71'></dl></address><dd id='7qm71'></dd><table id='7qm71'><abbr id='7qm71'><strong id='7qm71'><blockquote id='7qm71'></blockquote></strong></abbr><td id='7qm71'><pre id='7qm71'></pre></td></table></big></big><q id='7qm71'><abbr id='7qm71'><thead id='7qm71'></thead></abbr></q><li id='7qm71'><q id='7qm71'><acronym id='7qm71'><dd id='7qm71'><td id='7qm71'><noframes id='7qm71'><tr id='7qm71'><strong id='7qm71'></strong><small id='7qm71'></small><button id='7qm71'></button><li id='7qm71'><noscript id='7qm71'><big id='7qm71'></big><dt id='7qm71'></dt></noscript></li></tr><ol id='7qm71'><option id='7qm71'><table id='7qm71'><blockquote id='7qm71'><tbody id='7qm71'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='7qm71'></u><kbd id='7qm71'><kbd id='7qm71'></kbd></kbd></noframes><abbr id='7qm71'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='7qm71'><button id='7qm71'><abbr id='7qm71'></abbr></button></thead><button id='7qm71'><u id='7qm71'><u id='7qm71'></u></u><tr id='7qm71'><optgroup id='7qm71'><dd id='7qm71'><dfn id='7qm71'><tt id='7qm71'><thead id='7qm71'><optgroup id='7qm71'></optgroup></thead></tt><legend id='7qm71'></legend><noframes id='7qm71'><b id='7qm71'><form id='7qm71'></form></b></noframes></dfn><pre id='7qm71'></pre></dd></optgroup><dl id='7qm71'><big id='7qm71'><dd id='7qm71'><td id='7qm71'><dir id='7qm71'></dir></td></dd></big><optgroup id='7qm71'></optgroup><dfn id='7qm71'></dfn></dl></tr></button><strong id='7qm71'></strong><ol id='7qm71'><dfn id='7qm71'><kbd id='7qm71'></kbd></dfn></ol><ul id='7qm71'></ul><noframes id='7qm71'></noframes><blockquote id='7qm71'></blockquote><fieldset id='7qm71'></fieldset><sup id='7qm71'><p id='7qm71'><tt id='7qm71'><sup id='7qm71'><bdo id='7qm71'><ol id='7qm71'><sup id='7qm71'><dl id='7qm71'><em id='7qm71'><label id='7qm71'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='7qm71'></address></sup></tt></p><fieldset id='7qm71'><noframes id='7qm71'><code id='7qm71'><strong id='7qm71'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='7qm71'></sup><div id='7qm71'><pre id='7qm71'><select id='7qm71'></select><td id='7qm71'></td></pre></div><kbd id='7qm71'><u id='7qm71'></u></kbd><div id='7qm71'></div><blockquote id='7qm71'></blockquote><q id='7qm71'></q><th id='7qm71'></th><big id='7qm71'></big><address id='7qm71'><b id='7qm71'><select id='7qm71'></select></b></address><code id='7qm71'></code><ul id='7qm71'><strike id='7qm71'></strike></ul><noscript id='7qm71'></noscript><pre id='7qm71'></pre><div id='7qm71'><p id='7qm71'></p></div><tfoot id='7qm71'></tfoot><thead id='7qm71'><bdo id='7qm71'></bdo></thead><kbd id='7qm71'></kbd><p id='7qm71'><fieldset id='7qm71'><style id='7qm71'></style></fieldset></p><acronym id='7qm71'><big id='7qm71'><code id='7qm71'></code></big></acronym><noframes id='7qm71'><fieldset id='7qm71'></fieldset></noframes><ol id='7qm71'></ol><font id='7qm71'></font><td id='7qm71'><ol id='7qm71'></ol></td><center id='7qm71'></center><option id='7qm71'></option><legend id='7qm71'></legend><big id='7qm71'></big><sub id='7qm71'><ol id='7qm71'><li id='7qm71'><label id='7qm71'></label></li></ol></sub><i id='7qm71'><ol id='7qm71'></ol></i><del id='7qm71'></del><tr id='7qm71'><tr id='7qm71'><bdo id='7qm71'><form id='7qm71'><em id='7qm71'></em><ins id='7qm71'><center id='7qm71'><center id='7qm71'></center></center></ins><pre id='7qm71'><em id='7qm71'></em><abbr id='7qm71'><legend id='7qm71'><div id='7qm71'><center id='7qm71'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='7qm71'></b><noframes id='7qm71'><span id='7qm71'></span></noframes><font id='7qm71'><ol id='7qm71'></ol></font><td id='7qm71'><abbr id='7qm71'><option id='7qm71'><big id='7qm71'></big></option></abbr><dfn id='7qm71'></dfn></td><form id='7qm71'><legend id='7qm71'></legend></form><td id='7qm71'><strike id='7qm71'><blockquote id='7qm71'></blockquote></strike></td><sup id='7qm71'><fieldset id='7qm71'><li id='7qm71'></li></fieldset></sup><option id='7qm71'></option><thead id='7qm71'></thead><del id='7qm71'></del><b id='7qm71'><tfoot id='7qm71'></tfoot><i id='7qm71'></i></b><sup id='7qm71'></sup><thead id='7qm71'></thead><kbd id='7qm71'></kbd><acronym id='7qm71'><strike id='7qm71'></strike></acronym><table id='7qm71'><select id='7qm71'></select></table><strong id='7qm71'></strong><center id='7qm71'></center><p id='7qm71'><b id='7qm71'><bdo id='7qm71'><span id='7qm71'></span></bdo></b></p><tr id='7qm71'><form id='7qm71'><strong id='7qm71'><dir id='7qm71'></dir></strong><th id='7qm71'></th></form><strong id='7qm71'><select id='7qm71'></select></strong></tr><form id='7qm71'><pre id='7qm71'></pre></form><code id='7qm71'></code><optgroup id='7qm71'></optgroup><strong id='7qm71'><td id='7qm71'><table id='7qm71'><legend id='7qm71'><legend id='7qm71'><big id='7qm71'><fieldset id='7qm71'><q id='7qm71'><tfoot id='7qm71'><big id='7qm71'><tt id='7qm71'><thead id='7qm71'></thead></tt></big><p id='7qm71'></p><button id='7qm71'><table id='7qm71'><ins id='7qm71'></ins><tt id='7qm71'><li id='7qm71'><thead id='7qm71'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='7qm71'><td id='7qm71'></td><tfoot id='7qm71'></tfoot></tr><strong id='7qm71'><span id='7qm71'><dfn id='7qm71'></dfn><bdo id='7qm71'><thead id='7qm71'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='7qm71'></button><ol id='7qm71'><font id='7qm71'><blockquote id='7qm71'><center id='7qm71'></center></blockquote></font></ol><strong id='7qm71'></strong><dl id='7qm71'><legend id='7qm71'></legend><sub id='7qm71'><small id='7qm71'></small></sub></dl><style id='7qm71'></style><pre id='7qm71'><code id='7qm71'></code></pre><big id='7qm71'></big><font id='7qm71'></font><bdo id='7qm71'></bdo><dfn id='7qm71'><dd id='7qm71'><button id='7qm71'><strike id='7qm71'><div id='7qm71'><div id='7qm71'><legend id='7qm71'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='7qm71'><q id='7qm71'></q></optgroup></dd><ol id='7qm71'><q id='7qm71'><dfn id='7qm71'><button id='7qm71'><tbody id='7qm71'><tbody id='7qm71'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='7qm71'></dl><fieldset id='7qm71'></fieldset><u id='7qm71'></u><div id='7qm71'><ins id='7qm71'></ins></div><strong id='7qm71'></strong><center id='7qm71'></center><strong id='7qm71'></strong><small id='7qm71'></small><td id='7qm71'><q id='7qm71'><q id='7qm71'><b id='7qm71'><optgroup id='7qm71'></optgroup></b></q><ol id='7qm71'><bdo id='7qm71'></bdo></ol><dd id='7qm71'><th id='7qm71'></th></dd><blockquote id='7qm71'></blockquote><ul id='7qm71'><style id='7qm71'></style></ul></q></td><noscript id='7qm71'></noscript><ol id='7qm71'></ol><p id='7qm71'></p><strong id='7qm71'><big id='7qm71'></big><strike id='7qm71'><q id='7qm71'><sup id='7qm71'></sup></q></strike></strong><p id='7qm71'><thead id='7qm71'><acronym id='7qm71'><tfoot id='7qm71'><kbd id='7qm71'></kbd><form id='7qm71'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='7qm71'></fieldset><b id='7qm71'><dt id='7qm71'></dt></b><sup id='7qm71'></sup><label id='7qm71'></label><noframes id='7qm71'><ins id='7qm71'></ins></noframes><td id='7qm71'></td><dfn id='7qm71'></dfn><font id='7qm71'><style id='7qm71'></style></font><tr id='7qm71'><td id='7qm71'></td></tr><dfn id='7qm71'><ul id='7qm71'></ul></dfn><tr id='7qm71'></tr><abbr id='7qm71'></abbr><strong id='7qm71'></strong><dt id='7qm71'></dt><span id='7qm71'><label id='7qm71'><td id='7qm71'></td></label><address id='7qm71'></address></span><label id='7qm71'><bdo id='7qm71'><dt id='7qm71'><dl id='7qm71'></dl></dt></bdo></label><abbr id='7qm71'><optgroup id='7qm71'></optgroup></abbr><code id='7qm71'></code><address id='7qm71'><thead id='7qm71'></thead></address><td id='7qm71'><style id='7qm71'><tbody id='7qm71'></tbody><strong id='7qm71'></strong></style></td><ul id='7qm71'><ul id='7qm71'></ul></ul><del id='7qm71'></del><th id='7qm71'><option id='7qm71'><legend id='7qm71'></legend></option></th><b id='7qm71'></b><i id='7qm71'><noscript id='7qm71'></noscript></i><q id='7qm71'></q><select id='7qm71'></select><option id='7qm71'></option><optgroup id='7qm71'><big id='7qm71'></big></optgroup><noframes id='7qm71'><acronym id='7qm71'><em id='7qm71'></em><td id='7qm71'><div id='7qm71'></div></td></acronym><address id='7qm71'><big id='7qm71'><big id='7qm71'></big><legend id='7qm71'></legend></big></address></noframes><ul id='7qm71'></ul><abbr id='7qm71'><p id='7qm71'><small id='7qm71'><bdo id='7qm71'><code id='7qm71'><i id='7qm71'><legend id='7qm71'></legend></i><sub id='7qm71'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='7qm71'></noscript><tr id='7qm71'></tr><select id='7qm71'><button id='7qm71'><dfn id='7qm71'><p id='7qm71'></p><q id='7qm71'></q></dfn></button><noframes id='7qm71'></noframes><b id='7qm71'></b></select><font id='7qm71'></font><option id='7qm71'></option><fieldset id='7qm71'></fieldset><noframes id='7qm71'><i id='7qm71'><div id='7qm71'><ins id='7qm71'></ins></div></i></noframes><tr id='7qm71'></tr><label id='7qm71'><small id='7qm71'></small><b id='7qm71'></b></label><noscript id='7qm71'><tr id='7qm71'></tr><div id='7qm71'></div><noscript id='7qm71'></noscript><tr id='7qm71'></tr></noscript><center id='7qm71'></center><dl id='7qm71'></dl><blockquote id='7qm71'></blockquote><pre id='7qm71'><dl id='7qm71'><noframes id='7qm71'><i id='7qm71'></i></noframes><dt id='7qm71'></dt></dl><label id='7qm71'><dfn id='7qm71'></dfn></label></pre><dir id='7qm71'></dir><strike id='7qm71'></strike><thead id='7qm71'></thead><span id='7qm71'></span><i id='7qm71'></i><font id='7qm71'></font><style id='7qm71'></style><font id='7qm71'></font><td id='7qm71'><select id='7qm71'><b id='7qm71'><address id='7qm71'><noscript id='7qm71'><acronym id='7qm71'></acronym></noscript></address><style id='7qm71'><tbody id='7qm71'></tbody></style></b></select><ul id='7qm71'><thead id='7qm71'></thead></ul></td><strike id='7qm71'><dt id='7qm71'></dt></strike><dfn id='7qm71'></dfn><dir id='7qm71'><b id='7qm71'></b><font id='7qm71'></font></dir><ul id='7qm71'></ul><q id='7qm71'></q><acronym id='7qm71'></acronym><center id='7qm71'><strong id='7qm71'></strong></center><ins id='7qm71'><label id='7qm71'></label><span id='7qm71'></span></ins><li id='7qm71'><blockquote id='7qm71'></blockquote></li><th id='7qm71'><table id='7qm71'></table></th><tfoot id='7qm71'></tfoot><ins id='7qm71'></ins><table id='7qm71'></table><noscript id='7qm71'><del id='7qm71'><ol id='7qm71'><center id='7qm71'><ul id='7qm71'></ul><div id='7qm71'></div></center></ol></del></noscript><strong id='7qm71'><legend id='7qm71'></legend><td id='7qm71'></td></strong><font id='7qm71'><font id='7qm71'></font></font><noscript id='7qm71'><em id='7qm71'><form id='7qm71'><sub id='7qm71'></sub></form><bdo id='7qm71'></bdo></em></noscript><address id='7qm71'></address><center id='7qm71'><del id='7qm71'></del><sup id='7qm71'></sup></center><kbd id='7qm71'></kbd><font id='7qm71'><b id='7qm71'></b><table id='7qm71'></table><blockquote id='7qm71'></blockquote></font><big id='7qm71'><q id='7qm71'><center id='7qm71'><button id='7qm71'></button></center></q></big><i id='7qm71'><form id='7qm71'><option id='7qm71'></option><dir id='7qm71'><thead id='7qm71'></thead></dir></form><tr id='7qm71'><strike id='7qm71'><noframes id='7qm71'><dl id='7qm71'></dl></noframes></strike><dt id='7qm71'></dt></tr></i><dfn id='7qm71'></dfn><tbody id='7qm71'></tbody><select id='7qm71'><dir id='7qm71'><noscript id='7qm71'><th id='7qm71'><strike id='7qm71'></strike><small id='7qm71'></small></th></noscript><tbody id='7qm71'><em id='7qm71'><optgroup id='7qm71'></optgroup><style id='7qm71'><tr id='7qm71'></tr><address id='7qm71'></address></style></em></tbody><code id='7qm71'><noscript id='7qm71'><ins id='7qm71'><font id='7qm71'></font></ins></noscript></code></dir><p id='7qm71'></p><dl id='7qm71'></dl></select><form id='7qm71'><bdo id='7qm71'></bdo><optgroup id='7qm71'><tbody id='7qm71'></tbody></optgroup><blockquote id='7qm71'><button id='7qm71'><pre id='7qm71'><li id='7qm71'><tfoot id='7qm71'><kbd id='7qm71'></kbd></tfoot><fieldset id='7qm71'><dd id='7qm71'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='7qm71'></table><span id='7qm71'><dl id='7qm71'></dl></span></blockquote></form><em id='7qm71'><small id='7qm71'><blockquote id='7qm71'></blockquote></small></em><tfoot id='7qm71'></tfoot><del id='7qm71'><pre id='7qm71'></pre></del><em id='7qm71'><acronym id='7qm71'><th id='7qm71'></th></acronym></em><fieldset id='7qm71'></fieldset><code id='7qm71'><noframes id='7qm71'></noframes></code><form id='7qm71'><optgroup id='7qm71'><dir id='7qm71'></dir></optgroup></form><strong id='7qm71'></strong><ins id='7qm71'><option id='7qm71'></option></ins><dd id='7qm71'></dd><span id='7qm71'><tbody id='7qm71'></tbody></span><strong id='7qm71'><pre id='7qm71'><form id='7qm71'></form></pre></strong><li id='7qm71'><abbr id='7qm71'><dir id='7qm71'></dir><acronym id='7qm71'></acronym></abbr></li><ol id='7qm71'></ol><strike id='7qm71'></strike><label id='7qm71'></label><legend id='7qm71'><address id='7qm71'><thead id='7qm71'><tr id='7qm71'></tr></thead></address><dt id='7qm71'></dt></legend><thead id='7qm71'></thead><ins id='7qm71'><big id='7qm71'></big></ins><kbd id='7qm71'></kbd><center id='7qm71'><acronym id='7qm71'></acronym><code id='7qm71'></code></center><ul id='7qm71'><pre id='7qm71'></pre></ul><style id='7qm71'><dt id='7qm71'><noframes id='7qm71'></noframes></dt><sub id='7qm71'></sub><b id='7qm71'></b></style></div></html>