?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 뼺度螺̢拉力计算߶应Կ哪些方 - 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="高强度螺栓预拉力计算时应考虑哪些方面" /> <meta name="description" content=""> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan"> 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/52.html" target="_blank" title="房地产回暖伨使钢市需求回?>房地产回暖伨使钢市需求回?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/266.html" target="_blank" title="什么是不Ԣ网架工?>什么是不Ԣ网架工?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/254.html" target="_blank" title="网架公司提供˸高效务赢客户">网架公司提供˸高效务赢客户</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/65.html" target="_blank" title="宏观2013Ԣ结构网架的十大市场">宏观2013Ԣ结构网架的十大市场</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/38.html" target="_blank" title="从三方ɥ来Ԣ材行业Є徺?>从三方ɥ来Ԣ材行业Є徺?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/81.html" target="_blank" title="分析Ԣ结构网架在施工中强度螺栓连接出现Є问?>分析Ԣ结构网架在施工中强度螺栓连接出现Є问?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/233.html" target="_blank" title="轻钢网架轻巧嵯欢迎">轻钢网架轻巧嵯欢迎</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/329.html" target="_blank" title="不Ԣ网架钢结构ֲ火保护之防火措?>不Ԣ网架钢结构ֲ火保护之防火措?/a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 뼺度螺̢拉力计算߶应Կ哪些方</h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?015-07-24 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>ƛ方网架公司接着¦篇《钢结构뼺度螺ݓ的预拉ɛ》,继续往下讲?/p> <p>뼺度螺̢拉力计算߶应Կ以下几个方?/p> <p>1、在ح紧螺栓߶,ح緳使螺˺生的剪力将ϸո螺栓Є抗拉受力</p> <p>2、施ɠ预拉力߶补应ɛ损失的超张?/p> <p>3、材料抗ɛ的ɡ钢结构设计规范》ֽGB50017-2003)规定预拉力设计P按下列方式确?/p> <p style="text-align: center;"><img src="/UpdateFile/test/image/ls1.png" width="341" height="66" alt="" /></p> <p>单个뼺度螺ݓ的预拉ɛP见下表ϸ</p> <table width="500" border="1" bordercolor="#000000"> <tbody> <tr> <td>螺栓Є性能等级</td> <td colspan="6">螺栓Є规?/td> </tr> <tr> <td>8.8?/td> <td>M16</td> <td>M20</td> <td>M22</td> <td>M24</td> <td>M27</td> <td>M30</td> </tr> <tr> <td>10.9?/td> <td>100</td> <td>155</td> <td>190</td> <td>225</td> <td>290</td> <td>355</td> </tr> </tbody> </table> <p>摩擦Ǣ间Є抗滑移系数</p> <p>使用뼺度螺ݓ连接时,构件的接触Ǣֽ摩擦ǢV컏过特殊处理,以提高擦系数的。接触经各种处理方法后Є抗滑移系数见下表。աɞ连接Є板件接触只要求清除油污和浮绣?/p> <table width="500" border="1" bordercolor="#000000"> <tbody> <tr> <td>在连接处构件接触Ǣ的处理方法</td> <td colspan="3">构件Є编?/td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Q235?/td> <td>Q315</td> <td>Q420</td> </tr> <tr> <td>喷砂</td> <td>0.45</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>喷砂(丸)后涂无富ӌɴ</td> <td>0.35</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>喷砂(丸)后生赤?/td> <td>0.45</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>Ԣ丝刷消除浮绣或经处理Є干净轧制表</td> <td>0.30</td> <td>0.35</td> <td>0.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>试验表明,构件擦涂红丹后,抗滑移系数0.14以下),经处理后᫄较。故摩擦Ǣ应严格Ͽ免涂染红丹?/p> <p>另外,连接在潮湿或淋状下进行拼装,也会降低值,故应采取ֲ潮措施并避免雨天施工,以证连接处表干燥?/p> <p>뼺度螺ݓ的排列</p> <p>和普뵞ݓ的排列相同,应符合ɛ 以ǿ Ɉ表单Є要ɡ?/p> <p style="text-align: center;"><img src="/UpdateFile/test/image/ls2.png" width="569" height="271" alt="" /></p> <p>角钢上螺ݓ或І钉线距?/p> <table width="500" border="1" bordercolor="#000000"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">单行排列</td> <td>角钢宽</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>56</td> <td>63</td> <td>70</td> <td>75</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>100</td> <td>110</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>线距ԉ孔大直?/td> <td>25<br /> 11.5</td> <td>25<br /> 13.5</td> <td>30<br /> 13.5</td> <td>30<br /> 15.5</td> <td>35<br /> 17.5</td> <td>40<br /> 20</td> <td>40<br /> 22</td> <td>45<br /> 22</td> <td>50<br /> 24</td> <td>55<br /> 24</td> <td>60<br /> 26</td> <td>70<br /> 26</td> </tr> </tbody> </table> <table width="500" border="1" bordercolor="#000000"> <tbody> <tr> <td rowspan="4">双行连接</td> <td>角钢宽</td> <td>125</td> <td>140</td> <td>160</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>a1</td> <td>55</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>a2</td> <td>90</td> <td>100</td> <td>120</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>ԉ孔大直?/td> <td>24</td> <td>24</td> <td>26</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table> <table width="500" border="1" bordercolor="#000000"> <tbody> <tr> <td rowspan="4">双行并列</td> <td>角钢宽</td> <td>160</td> <td>180</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>a1</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>a2</td> <td>130</td> <td>140</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>ԉ孔大直?/td> <td>24</td> <td>24</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table> <p>工字Ԣ和槽钢腹板上的螺栓线居?/p> <table width="500" border="1" bordercolor="#000000"> <tbody> <tr> <td>工字Ԣ型?/td> <td>12</td> <td>14</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>25</td> <td>28</td> <td>32</td> <td>36</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>56</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>线距</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>55</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>65</td> <td>70</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>槽钢ɷ</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>25</td> <td>28</td> <td>32</td> <td>36</td> <td>40</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>线距</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>60</td> <td>65</td> <td>70</td> <td>75</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>工字Ԣ和槽钢翼缘上的螺栓线距?/p> <table width="500" border="1" bordercolor="#000000"> <tbody> <tr> <td>工字Ԣ型?/td> <td>12</td> <td>14</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>25</td> <td>28</td> <td>32</td> <td>36</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>56</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>线距</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>55</td> <td>60</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>70</td> <td>75</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>槽钢ɷ</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>25</td> <td>28</td> <td>32</td> <td>36</td> <td>40</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>线距</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>56</td> <td>60</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/322.html">¦? Ԣ结构强度螺栓Є预拉力</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/324.html">下一? 网架公司琢接材料Є管?/a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>