?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 琢接不Ԣ网架节͹的形 - 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="焊接不锈钢网架节点的形式" /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan">韩国三级在线看免费 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/69.html" target="_blank" title="ƛ方网架公司浅谈ƽ内绿色建Є差?>ƛ方网架公司浅谈ƽ内绿色建Є差?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/255.html" target="_blank" title="徐州网架公司哪家比輩?>徐州网架公司哪家比輩?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/20.html" target="_blank" title="徐州ƛ方特种屋盖浅谈网架结构设计Є基要?>徐州ƛ方特种屋盖浅谈网架结构设计Є基要?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/110.html" target="_blank" title="网架在建筑当中的优点哪?>网架在建筑当中的优点哪?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/313.html" target="_blank" title="不Ԣ网架建筑的能늿">不Ԣ网架建筑的能늿</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/302.html" target="_blank" title="影响Ԣ结构网架成的Ơ素">影响Ԣ结构网架成的Ơ素</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/90.html" target="_blank" title="网架Ԣ结构工程箱形柱组装步骤">网架Ԣ结构工程箱形柱组装步骤</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html" target="_blank" title="网架Ԣ结构住宅的行情">网架Ԣ结构住宅的行情</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 琢接不Ԣ网架节͹的形</h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?015-07-28 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>当网架杆件采用角Ԣ或薄壁型钢߶,应采用焊接钢板节͹,这种节点͂用于弦杆呈两向ݽЄ各类网ݼ结构,妱ƾ?/p> <p style="text-align: center;"><img src="/UpdateFile/test/image/h1.png" alt="" /></p> <p>这种节点沿嵯ɛ方向设节点板,节点板间则以琢连成整体,从Կ形成焊接钢板节͹。各杆件连接在相应节͹板上,即可形成各种形Є网ݼ结构。这᫄接钢板节͹是由在空间͈正交的十字节点板和摄于底部或顶部的水平盖板؀组成?/p> <p>韩国三级在线看免费在焊接钢板节͹中,十字节͹板一般用两块具有企口Є钢板对插焊成ֽ上图a),也可以由两块半板与一块整板正交焊接而成(上ƴ)。前Կ易于证十字节͹板间的正交,但需对板件进行再ɠ工;后Կ为保证十字节点板的正交,施琢时必须采取相应措施。有߶为增加节点Є强度和벺,也可在节点中弨ɠ设一段Ԣ管,将十字节点板直接焊于中心钢管,从而形成一个由中弨Ԣ管ɠ强Є焊接钢板节͹ֽ妱ƾV</p> <p style="text-align: center;"><img src="/UpdateFile/test/image/h2.png" alt="" /></p> <p>琢接Ԣ板节点中的盖板可以ݹ据受力和构͠的需要而设置,上弦节点Є水平盖板除用以连接杆件外,돯支屋板或屋檩。对ɼ受拉节点,当网架跨度、荷载輩小时,可不设置盖板?/p> <p>对于由角Ԣ组成杆件、輩小跨度的两向网格,可采用琢接连接Є节͹构͠形式。当网格跨度较大߶,部分杆件可采用强度螺栓与节͹板连接ɛ)。如果两个方向的杆件坴Ѧ汱角焊缝与节点盖板相连,则角钢背ߠ法施焊,而仅由角Ԣ传ɛ,当杆件内ɛ輩大时,可能使节点板的尺寸增加较多〱此,可在角钢指尖角焊缝的基础上,在杆件与节点Ԣ板间加设槽琢,由肢尖角琢与槽琢共同传͒杆件内ɛ?/p> <p style="text-align: center;"><img src="/UpdateFile/test/image/h3.png" alt="" /></p> <p>对于由钢管杆件组成的ƛ角ӥ网架,̢用焊接钢板节͹时,可将钢管端部开槽插入节͹板中,并沿插入长度在钢管与节点板连接处施焊,如ƾ下?a)؀示〱ֲ止Ԣ管杆件Є内壁蚀,可在杆端加封板,使ɯ闭。此外,也可뵱改变节点板的构成方,使各节͹板均垂直于؀连接Є钢管杆件,将钢管端部直接焊在相욄节点板上,形成如ɛ(b)؀示的͂用于钢管杆件四角锥网架Є焊接钢板节͹?/p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><img src="/UpdateFile/test/image/h4.png" alt="" /></p> <p>琢接Ԣ板Є主要特͹是벺大,͠价低,构造简单,制作߶不需大量械ɠ工〱现场琢接工作量輩大,且仰琢、立琢比例也较大。当网架杆件为钢管时,采用钢板节͹就不合理,节点构造于复ɡ?/p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/324.html">¦? 网架公司琢接材料Є管?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/326.html">下一? 网架琢接Ԣ板节点Є设?/a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='ak8na'></q><tt id='ak8na'><dd id='ak8na'><noscript id='ak8na'><dl id='ak8na'><i id='ak8na'></i><dd id='ak8na'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='ak8na'></tr><td id='ak8na'></td><q id='ak8na'></q><dd id='ak8na'></dd><div id='ak8na'><button id='ak8na'><tfoot id='ak8na'><i id='ak8na'><dl id='ak8na'><i id='ak8na'><strike id='ak8na'><dt id='ak8na'></dt></strike></i></dl></i><pre id='ak8na'></pre></tfoot><u id='ak8na'></u><small id='ak8na'></small></button><tr id='ak8na'></tr></div><strike id='ak8na'></strike><label id='ak8na'></label><button id='ak8na'></button><optgroup id='ak8na'></optgroup><dd id='ak8na'></dd><sup id='ak8na'><del id='ak8na'><strike id='ak8na'><dd id='ak8na'></dd></strike></del></sup><fieldset id='ak8na'><p id='ak8na'></p></fieldset><big id='ak8na'><big id='ak8na'><address id='ak8na'><dl id='ak8na'></dl></address><dd id='ak8na'></dd><table id='ak8na'><abbr id='ak8na'><strong id='ak8na'><blockquote id='ak8na'></blockquote></strong></abbr><td id='ak8na'><pre id='ak8na'></pre></td></table></big></big><q id='ak8na'><abbr id='ak8na'><thead id='ak8na'></thead></abbr></q><li id='ak8na'><q id='ak8na'><acronym id='ak8na'><dd id='ak8na'><td id='ak8na'><noframes id='ak8na'><tr id='ak8na'><strong id='ak8na'></strong><small id='ak8na'></small><button id='ak8na'></button><li id='ak8na'><noscript id='ak8na'><big id='ak8na'></big><dt id='ak8na'></dt></noscript></li></tr><ol id='ak8na'><option id='ak8na'><table id='ak8na'><blockquote id='ak8na'><tbody id='ak8na'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='ak8na'></u><kbd id='ak8na'><kbd id='ak8na'></kbd></kbd></noframes><abbr id='ak8na'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='ak8na'><button id='ak8na'><abbr id='ak8na'></abbr></button></thead><button id='ak8na'><u id='ak8na'><u id='ak8na'></u></u><tr id='ak8na'><optgroup id='ak8na'><dd id='ak8na'><dfn id='ak8na'><tt id='ak8na'><thead id='ak8na'><optgroup id='ak8na'></optgroup></thead></tt><legend id='ak8na'></legend><noframes id='ak8na'><b id='ak8na'><form id='ak8na'></form></b></noframes></dfn><pre id='ak8na'></pre></dd></optgroup><dl id='ak8na'><big id='ak8na'><dd id='ak8na'><td id='ak8na'><dir id='ak8na'></dir></td></dd></big><optgroup id='ak8na'></optgroup><dfn id='ak8na'></dfn></dl></tr></button><strong id='ak8na'></strong><ol id='ak8na'><dfn id='ak8na'><kbd id='ak8na'></kbd></dfn></ol><ul id='ak8na'></ul><noframes id='ak8na'></noframes><blockquote id='ak8na'></blockquote><fieldset id='ak8na'></fieldset><sup id='ak8na'><p id='ak8na'><tt id='ak8na'><sup id='ak8na'><bdo id='ak8na'><ol id='ak8na'><sup id='ak8na'><dl id='ak8na'><em id='ak8na'><label id='ak8na'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='ak8na'></address></sup></tt></p><fieldset id='ak8na'><noframes id='ak8na'><code id='ak8na'><strong id='ak8na'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='ak8na'></sup><div id='ak8na'><pre id='ak8na'><select id='ak8na'></select><td id='ak8na'></td></pre></div><kbd id='ak8na'><u id='ak8na'></u></kbd><div id='ak8na'></div><blockquote id='ak8na'></blockquote><q id='ak8na'></q><th id='ak8na'></th><big id='ak8na'></big><address id='ak8na'><b id='ak8na'><select id='ak8na'></select></b></address><code id='ak8na'></code><ul id='ak8na'><strike id='ak8na'></strike></ul><noscript id='ak8na'></noscript><pre id='ak8na'></pre><div id='ak8na'><p id='ak8na'></p></div><tfoot id='ak8na'></tfoot><thead id='ak8na'><bdo id='ak8na'></bdo></thead><kbd id='ak8na'></kbd><p id='ak8na'><fieldset id='ak8na'><style id='ak8na'></style></fieldset></p><acronym id='ak8na'><big id='ak8na'><code id='ak8na'></code></big></acronym><noframes id='ak8na'><fieldset id='ak8na'></fieldset></noframes><ol id='ak8na'></ol><font id='ak8na'></font><td id='ak8na'><ol id='ak8na'></ol></td><center id='ak8na'></center><option id='ak8na'></option><legend id='ak8na'></legend><big id='ak8na'></big><sub id='ak8na'><ol id='ak8na'><li id='ak8na'><label id='ak8na'></label></li></ol></sub><i id='ak8na'><ol id='ak8na'></ol></i><del id='ak8na'></del><tr id='ak8na'><tr id='ak8na'><bdo id='ak8na'><form id='ak8na'><em id='ak8na'></em><ins id='ak8na'><center id='ak8na'><center id='ak8na'></center></center></ins><pre id='ak8na'><em id='ak8na'></em><abbr id='ak8na'><legend id='ak8na'><div id='ak8na'><center id='ak8na'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='ak8na'></b><noframes id='ak8na'><span id='ak8na'></span></noframes><font id='ak8na'><ol id='ak8na'></ol></font><td id='ak8na'><abbr id='ak8na'><option id='ak8na'><big id='ak8na'></big></option></abbr><dfn id='ak8na'></dfn></td><form id='ak8na'><legend id='ak8na'></legend></form><td id='ak8na'><strike id='ak8na'><blockquote id='ak8na'></blockquote></strike></td><sup id='ak8na'><fieldset id='ak8na'><li id='ak8na'></li></fieldset></sup><option id='ak8na'></option><thead id='ak8na'></thead><del id='ak8na'></del><b id='ak8na'><tfoot id='ak8na'></tfoot><i id='ak8na'></i></b><sup id='ak8na'></sup><thead id='ak8na'></thead><kbd id='ak8na'></kbd><acronym id='ak8na'><strike id='ak8na'></strike></acronym><table id='ak8na'><select id='ak8na'></select></table><strong id='ak8na'></strong><center id='ak8na'></center><p id='ak8na'><b id='ak8na'><bdo id='ak8na'><span id='ak8na'></span></bdo></b></p><tr id='ak8na'><form id='ak8na'><strong id='ak8na'><dir id='ak8na'></dir></strong><th id='ak8na'></th></form><strong id='ak8na'><select id='ak8na'></select></strong></tr><form id='ak8na'><pre id='ak8na'></pre></form><code id='ak8na'></code><optgroup id='ak8na'></optgroup><strong id='ak8na'><td id='ak8na'><table id='ak8na'><legend id='ak8na'><legend id='ak8na'><big id='ak8na'><fieldset id='ak8na'><q id='ak8na'><tfoot id='ak8na'><big id='ak8na'><tt id='ak8na'><thead id='ak8na'></thead></tt></big><p id='ak8na'></p><button id='ak8na'><table id='ak8na'><ins id='ak8na'></ins><tt id='ak8na'><li id='ak8na'><thead id='ak8na'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='ak8na'><td id='ak8na'></td><tfoot id='ak8na'></tfoot></tr><strong id='ak8na'><span id='ak8na'><dfn id='ak8na'></dfn><bdo id='ak8na'><thead id='ak8na'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='ak8na'></button><ol id='ak8na'><font id='ak8na'><blockquote id='ak8na'><center id='ak8na'></center></blockquote></font></ol><strong id='ak8na'></strong><dl id='ak8na'><legend id='ak8na'></legend><sub id='ak8na'><small id='ak8na'></small></sub></dl><style id='ak8na'></style><pre id='ak8na'><code id='ak8na'></code></pre><big id='ak8na'></big><font id='ak8na'></font><bdo id='ak8na'></bdo><dfn id='ak8na'><dd id='ak8na'><button id='ak8na'><strike id='ak8na'><div id='ak8na'><div id='ak8na'><legend id='ak8na'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='ak8na'><q id='ak8na'></q></optgroup></dd><ol id='ak8na'><q id='ak8na'><dfn id='ak8na'><button id='ak8na'><tbody id='ak8na'><tbody id='ak8na'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='ak8na'></dl><fieldset id='ak8na'></fieldset><u id='ak8na'></u><div id='ak8na'><ins id='ak8na'></ins></div><strong id='ak8na'></strong><center id='ak8na'></center><strong id='ak8na'></strong><small id='ak8na'></small><td id='ak8na'><q id='ak8na'><q id='ak8na'><b id='ak8na'><optgroup id='ak8na'></optgroup></b></q><ol id='ak8na'><bdo id='ak8na'></bdo></ol><dd id='ak8na'><th id='ak8na'></th></dd><blockquote id='ak8na'></blockquote><ul id='ak8na'><style id='ak8na'></style></ul></q></td><noscript id='ak8na'></noscript><ol id='ak8na'></ol><p id='ak8na'></p><strong id='ak8na'><big id='ak8na'></big><strike id='ak8na'><q id='ak8na'><sup id='ak8na'></sup></q></strike></strong><p id='ak8na'><thead id='ak8na'><acronym id='ak8na'><tfoot id='ak8na'><kbd id='ak8na'></kbd><form id='ak8na'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='ak8na'></fieldset><b id='ak8na'><dt id='ak8na'></dt></b><sup id='ak8na'></sup><label id='ak8na'></label><noframes id='ak8na'><ins id='ak8na'></ins></noframes><td id='ak8na'></td><dfn id='ak8na'></dfn><font id='ak8na'><style id='ak8na'></style></font><tr id='ak8na'><td id='ak8na'></td></tr><dfn id='ak8na'><ul id='ak8na'></ul></dfn><tr id='ak8na'></tr><abbr id='ak8na'></abbr><strong id='ak8na'></strong><dt id='ak8na'></dt><span id='ak8na'><label id='ak8na'><td id='ak8na'></td></label><address id='ak8na'></address></span><label id='ak8na'><bdo id='ak8na'><dt id='ak8na'><dl id='ak8na'></dl></dt></bdo></label><abbr id='ak8na'><optgroup id='ak8na'></optgroup></abbr><code id='ak8na'></code><address id='ak8na'><thead id='ak8na'></thead></address><td id='ak8na'><style id='ak8na'><tbody id='ak8na'></tbody><strong id='ak8na'></strong></style></td><ul id='ak8na'><ul id='ak8na'></ul></ul><del id='ak8na'></del><th id='ak8na'><option id='ak8na'><legend id='ak8na'></legend></option></th><b id='ak8na'></b><i id='ak8na'><noscript id='ak8na'></noscript></i><q id='ak8na'></q><select id='ak8na'></select><option id='ak8na'></option><optgroup id='ak8na'><big id='ak8na'></big></optgroup><noframes id='ak8na'><acronym id='ak8na'><em id='ak8na'></em><td id='ak8na'><div id='ak8na'></div></td></acronym><address id='ak8na'><big id='ak8na'><big id='ak8na'></big><legend id='ak8na'></legend></big></address></noframes><ul id='ak8na'></ul><abbr id='ak8na'><p id='ak8na'><small id='ak8na'><bdo id='ak8na'><code id='ak8na'><i id='ak8na'><legend id='ak8na'></legend></i><sub id='ak8na'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='ak8na'></noscript><tr id='ak8na'></tr><select id='ak8na'><button id='ak8na'><dfn id='ak8na'><p id='ak8na'></p><q id='ak8na'></q></dfn></button><noframes id='ak8na'></noframes><b id='ak8na'></b></select><font id='ak8na'></font><option id='ak8na'></option><fieldset id='ak8na'></fieldset><noframes id='ak8na'><i id='ak8na'><div id='ak8na'><ins id='ak8na'></ins></div></i></noframes><tr id='ak8na'></tr><label id='ak8na'><small id='ak8na'></small><b id='ak8na'></b></label><noscript id='ak8na'><tr id='ak8na'></tr><div id='ak8na'></div><noscript id='ak8na'></noscript><tr id='ak8na'></tr></noscript><center id='ak8na'></center><dl id='ak8na'></dl><blockquote id='ak8na'></blockquote><pre id='ak8na'><dl id='ak8na'><noframes id='ak8na'><i id='ak8na'></i></noframes><dt id='ak8na'></dt></dl><label id='ak8na'><dfn id='ak8na'></dfn></label></pre><dir id='ak8na'></dir><strike id='ak8na'></strike><thead id='ak8na'></thead><span id='ak8na'></span><i id='ak8na'></i><font id='ak8na'></font><style id='ak8na'></style><font id='ak8na'></font><td id='ak8na'><select id='ak8na'><b id='ak8na'><address id='ak8na'><noscript id='ak8na'><acronym id='ak8na'></acronym></noscript></address><style id='ak8na'><tbody id='ak8na'></tbody></style></b></select><ul id='ak8na'><thead id='ak8na'></thead></ul></td><strike id='ak8na'><dt id='ak8na'></dt></strike><dfn id='ak8na'></dfn><dir id='ak8na'><b id='ak8na'></b><font id='ak8na'></font></dir><ul id='ak8na'></ul><q id='ak8na'></q><acronym id='ak8na'></acronym><center id='ak8na'><strong id='ak8na'></strong></center><ins id='ak8na'><label id='ak8na'></label><span id='ak8na'></span></ins><li id='ak8na'><blockquote id='ak8na'></blockquote></li><th id='ak8na'><table id='ak8na'></table></th><tfoot id='ak8na'></tfoot><ins id='ak8na'></ins><table id='ak8na'></table><noscript id='ak8na'><del id='ak8na'><ol id='ak8na'><center id='ak8na'><ul id='ak8na'></ul><div id='ak8na'></div></center></ol></del></noscript><strong id='ak8na'><legend id='ak8na'></legend><td id='ak8na'></td></strong><font id='ak8na'><font id='ak8na'></font></font><noscript id='ak8na'><em id='ak8na'><form id='ak8na'><sub id='ak8na'></sub></form><bdo id='ak8na'></bdo></em></noscript><address id='ak8na'></address><center id='ak8na'><del id='ak8na'></del><sup id='ak8na'></sup></center><kbd id='ak8na'></kbd><font id='ak8na'><b id='ak8na'></b><table id='ak8na'></table><blockquote id='ak8na'></blockquote></font><big id='ak8na'><q id='ak8na'><center id='ak8na'><button id='ak8na'></button></center></q></big><i id='ak8na'><form id='ak8na'><option id='ak8na'></option><dir id='ak8na'><thead id='ak8na'></thead></dir></form><tr id='ak8na'><strike id='ak8na'><noframes id='ak8na'><dl id='ak8na'></dl></noframes></strike><dt id='ak8na'></dt></tr></i><dfn id='ak8na'></dfn><tbody id='ak8na'></tbody><select id='ak8na'><dir id='ak8na'><noscript id='ak8na'><th id='ak8na'><strike id='ak8na'></strike><small id='ak8na'></small></th></noscript><tbody id='ak8na'><em id='ak8na'><optgroup id='ak8na'></optgroup><style id='ak8na'><tr id='ak8na'></tr><address id='ak8na'></address></style></em></tbody><code id='ak8na'><noscript id='ak8na'><ins id='ak8na'><font id='ak8na'></font></ins></noscript></code></dir><p id='ak8na'></p><dl id='ak8na'></dl></select><form id='ak8na'><bdo id='ak8na'></bdo><optgroup id='ak8na'><tbody id='ak8na'></tbody></optgroup><blockquote id='ak8na'><button id='ak8na'><pre id='ak8na'><li id='ak8na'><tfoot id='ak8na'><kbd id='ak8na'></kbd></tfoot><fieldset id='ak8na'><dd id='ak8na'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='ak8na'></table><span id='ak8na'><dl id='ak8na'></dl></span></blockquote></form><em id='ak8na'><small id='ak8na'><blockquote id='ak8na'></blockquote></small></em><tfoot id='ak8na'></tfoot><del id='ak8na'><pre id='ak8na'></pre></del><em id='ak8na'><acronym id='ak8na'><th id='ak8na'></th></acronym></em><fieldset id='ak8na'></fieldset><code id='ak8na'><noframes id='ak8na'></noframes></code><form id='ak8na'><optgroup id='ak8na'><dir id='ak8na'></dir></optgroup></form><strong id='ak8na'></strong><ins id='ak8na'><option id='ak8na'></option></ins><dd id='ak8na'></dd><span id='ak8na'><tbody id='ak8na'></tbody></span><strong id='ak8na'><pre id='ak8na'><form id='ak8na'></form></pre></strong><li id='ak8na'><abbr id='ak8na'><dir id='ak8na'></dir><acronym id='ak8na'></acronym></abbr></li><ol id='ak8na'></ol><strike id='ak8na'></strike><label id='ak8na'></label><legend id='ak8na'><address id='ak8na'><thead id='ak8na'><tr id='ak8na'></tr></thead></address><dt id='ak8na'></dt></legend><thead id='ak8na'></thead><ins id='ak8na'><big id='ak8na'></big></ins><kbd id='ak8na'></kbd><center id='ak8na'><acronym id='ak8na'></acronym><code id='ak8na'></code></center><ul id='ak8na'><pre id='ak8na'></pre></ul><style id='ak8na'><dt id='ak8na'><noframes id='ak8na'></noframes></dt><sub id='ak8na'></sub><b id='ak8na'></b></style></div></html>