?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 徐州网架大型构件Є现场拼?- 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="徐州网架大型构件的现场拼? /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan"> 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/274.html" target="_blank" title="Ԣ结构网架建筑在发展中遇到的问题">Ԣ结构网架建筑在发展中遇到的问题</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/20.html" target="_blank" title="徐州ƛ方特种屋盖浅谈网架结构设计Є基要?>徐州ƛ方特种屋盖浅谈网架结构设计Є基要?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/323.html" target="_blank" title="뼺度螺̢拉力计算߶应Կ哪些方">뼺度螺̢拉力计算߶应Կ哪些方</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/84.html" target="_blank" title="分析网架Ԣ结构业ɡ的关键节点">分析网架Ԣ结构业ɡ的关键节点</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/65.html" target="_blank" title="宏观2013Ԣ结构网架的十大市场">宏观2013Ԣ结构网架的十大市场</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/343.html" target="_blank" title="网架结构Є历史看现在徐州网架发展">网架结构Є历史看现在徐州网架发展</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/28.html" target="_blank" title="步入新年中国Ԣ铁벰Ǣ临一场久战?>步入新年中国Ԣ铁벰Ǣ临一场久战?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/75.html" target="_blank" title="妱벥网架连接͹的检?>妱벥网架连接͹的检?/a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 徐州网架大型构件Є现场拼?/h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?015-08-10 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>现有一Ԣ柱,全?0.45m,工ա制佲ח分为ƛ段,工ա预拼装合格后运往现场,在现场安装前,鉴于现场对接琢较多,为尽量减少高空琢接作业,将݇3.500 - 18.830mԢ柱在地Ǣ拼装第一段吊装单元吊装,18.830 - 36.700mԢ柱在地Ǣ拼装成第二段单元吊装。地Ǣ拼接方案设计如下ϸ</p> <p>1、拼装场地设?/p> <p>为保证构件组装Є精度,ֲ止构件在组装的过程中由于胎架的不均匀沉降Կ导拼装的误差,组装场地要求平整压实。据吊装的Ϊ̨佳位置和Ԣ结构拼装的大外形尺寸,尽量͉择就近Є吊装区域进行合理布置〱ƾ所示,Ԣ柱拼装现场平ݽƾ局部,黑色箭头代表吊车开行路线?/p> <p style="text-align: center;"><img src="/UpdateFile/test/image/pztj.png" alt="" /></p> <p>2、构件拼装现场堆?/p> <p>韩国三级在线看免费①拼装段采用80t履带吊车卸车、就位、拼装</p> <p>②钢ұ拼装前,应在拼装段ɞ枕木,垫͹沿拼装长度均匀分布;垫枕木处基础要求夯实,所垫͹枕上Ю用水仪抄平?/p> <p>韩国三级在线看免费3、拼装胎架的搭设要求</p> <p>Ơ该工程现场地坪还未施工完毕,可쐈工程Ϊ̨租用路基箱板作为拼装平台。拼装胎架设置时应先к设Ԣ路基箱板,相互连接形成刚性平台,平台к设后,放标高线、检验线及支͹位置,形成田字形制网,并提交验收。然后竖胎架纸板,据支͹处Є标高设置胎架模板ǿ斲ג,如ɛ؀示?/p> <p style="text-align: center;"><img src="/UpdateFile/test/image/pztj1.png" alt="" /></p> <p>胎架뺦约为500mm,胎架搭设后不明显到晃ɨ状,并经验收合ݼ后方可使用〱ֲ止刚性平台降引起胎架变形,胎架߁应建立胎架沉降观͹。若变化应及时调整,待沉降稳定后方可进行焊接?/p> <p>4、拼装流?/p> <p>妱ƾ所?/p> <p style="text-align: center;"><img src="/UpdateFile/test/image/pztj2.png" alt="" /></p> <p>5、钢ұ拼?/p> <p>ݹ据Ԣ柱Є尺寸,拼装胎架进行测量放线,调整拼装胎架表Ǣ的݇,同߶在拼装胎架表划出Ԣ柱安放Є制线。将各分段钢ұ吊装摆放在胎架上,进行测量复核,然后对Ԣ柱进行测量,测量时主要控制ұ硕到钢ұ支ؿЄ距离,牛腿到支ؿЄ距离,以ǿұ身ح曲等,经复测无误后,用千斤顶将ұ身与拼装胎架顶紧固宷先进行定᫄,再全进行琢接?/p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/327.html">¦? 网架Ԣ结构的吊装顺序以ǿ吊机ݽ和开行路?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/329.html">下一? 不Ԣ网架钢结构ֲ火保护之防火措?/a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='6kbim'></q><tt id='6kbim'><dd id='6kbim'><noscript id='6kbim'><dl id='6kbim'><i id='6kbim'></i><dd id='6kbim'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='6kbim'></tr><td id='6kbim'></td><q id='6kbim'></q><dd id='6kbim'></dd><div id='6kbim'><button id='6kbim'><tfoot id='6kbim'><i id='6kbim'><dl id='6kbim'><i id='6kbim'><strike id='6kbim'><dt id='6kbim'></dt></strike></i></dl></i><pre id='6kbim'></pre></tfoot><u id='6kbim'></u><small id='6kbim'></small></button><tr id='6kbim'></tr></div><strike id='6kbim'></strike><label id='6kbim'></label><button id='6kbim'></button><optgroup id='6kbim'></optgroup><dd id='6kbim'></dd><sup id='6kbim'><del id='6kbim'><strike id='6kbim'><dd id='6kbim'></dd></strike></del></sup><fieldset id='6kbim'><p id='6kbim'></p></fieldset><big id='6kbim'><big id='6kbim'><address id='6kbim'><dl id='6kbim'></dl></address><dd id='6kbim'></dd><table id='6kbim'><abbr id='6kbim'><strong id='6kbim'><blockquote id='6kbim'></blockquote></strong></abbr><td id='6kbim'><pre id='6kbim'></pre></td></table></big></big><q id='6kbim'><abbr id='6kbim'><thead id='6kbim'></thead></abbr></q><li id='6kbim'><q id='6kbim'><acronym id='6kbim'><dd id='6kbim'><td id='6kbim'><noframes id='6kbim'><tr id='6kbim'><strong id='6kbim'></strong><small id='6kbim'></small><button id='6kbim'></button><li id='6kbim'><noscript id='6kbim'><big id='6kbim'></big><dt id='6kbim'></dt></noscript></li></tr><ol id='6kbim'><option id='6kbim'><table id='6kbim'><blockquote id='6kbim'><tbody id='6kbim'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='6kbim'></u><kbd id='6kbim'><kbd id='6kbim'></kbd></kbd></noframes><abbr id='6kbim'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='6kbim'><button id='6kbim'><abbr id='6kbim'></abbr></button></thead><button id='6kbim'><u id='6kbim'><u id='6kbim'></u></u><tr id='6kbim'><optgroup id='6kbim'><dd id='6kbim'><dfn id='6kbim'><tt id='6kbim'><thead id='6kbim'><optgroup id='6kbim'></optgroup></thead></tt><legend id='6kbim'></legend><noframes id='6kbim'><b id='6kbim'><form id='6kbim'></form></b></noframes></dfn><pre id='6kbim'></pre></dd></optgroup><dl id='6kbim'><big id='6kbim'><dd id='6kbim'><td id='6kbim'><dir id='6kbim'></dir></td></dd></big><optgroup id='6kbim'></optgroup><dfn id='6kbim'></dfn></dl></tr></button><strong id='6kbim'></strong><ol id='6kbim'><dfn id='6kbim'><kbd id='6kbim'></kbd></dfn></ol><ul id='6kbim'></ul><noframes id='6kbim'></noframes><blockquote id='6kbim'></blockquote><fieldset id='6kbim'></fieldset><sup id='6kbim'><p id='6kbim'><tt id='6kbim'><sup id='6kbim'><bdo id='6kbim'><ol id='6kbim'><sup id='6kbim'><dl id='6kbim'><em id='6kbim'><label id='6kbim'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='6kbim'></address></sup></tt></p><fieldset id='6kbim'><noframes id='6kbim'><code id='6kbim'><strong id='6kbim'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='6kbim'></sup><div id='6kbim'><pre id='6kbim'><select id='6kbim'></select><td id='6kbim'></td></pre></div><kbd id='6kbim'><u id='6kbim'></u></kbd><div id='6kbim'></div><blockquote id='6kbim'></blockquote><q id='6kbim'></q><th id='6kbim'></th><big id='6kbim'></big><address id='6kbim'><b id='6kbim'><select id='6kbim'></select></b></address><code id='6kbim'></code><ul id='6kbim'><strike id='6kbim'></strike></ul><noscript id='6kbim'></noscript><pre id='6kbim'></pre><div id='6kbim'><p id='6kbim'></p></div><tfoot id='6kbim'></tfoot><thead id='6kbim'><bdo id='6kbim'></bdo></thead><kbd id='6kbim'></kbd><p id='6kbim'><fieldset id='6kbim'><style id='6kbim'></style></fieldset></p><acronym id='6kbim'><big id='6kbim'><code id='6kbim'></code></big></acronym><noframes id='6kbim'><fieldset id='6kbim'></fieldset></noframes><ol id='6kbim'></ol><font id='6kbim'></font><td id='6kbim'><ol id='6kbim'></ol></td><center id='6kbim'></center><option id='6kbim'></option><legend id='6kbim'></legend><big id='6kbim'></big><sub id='6kbim'><ol id='6kbim'><li id='6kbim'><label id='6kbim'></label></li></ol></sub><i id='6kbim'><ol id='6kbim'></ol></i><del id='6kbim'></del><tr id='6kbim'><tr id='6kbim'><bdo id='6kbim'><form id='6kbim'><em id='6kbim'></em><ins id='6kbim'><center id='6kbim'><center id='6kbim'></center></center></ins><pre id='6kbim'><em id='6kbim'></em><abbr id='6kbim'><legend id='6kbim'><div id='6kbim'><center id='6kbim'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='6kbim'></b><noframes id='6kbim'><span id='6kbim'></span></noframes><font id='6kbim'><ol id='6kbim'></ol></font><td id='6kbim'><abbr id='6kbim'><option id='6kbim'><big id='6kbim'></big></option></abbr><dfn id='6kbim'></dfn></td><form id='6kbim'><legend id='6kbim'></legend></form><td id='6kbim'><strike id='6kbim'><blockquote id='6kbim'></blockquote></strike></td><sup id='6kbim'><fieldset id='6kbim'><li id='6kbim'></li></fieldset></sup><option id='6kbim'></option><thead id='6kbim'></thead><del id='6kbim'></del><b id='6kbim'><tfoot id='6kbim'></tfoot><i id='6kbim'></i></b><sup id='6kbim'></sup><thead id='6kbim'></thead><kbd id='6kbim'></kbd><acronym id='6kbim'><strike id='6kbim'></strike></acronym><table id='6kbim'><select id='6kbim'></select></table><strong id='6kbim'></strong><center id='6kbim'></center><p id='6kbim'><b id='6kbim'><bdo id='6kbim'><span id='6kbim'></span></bdo></b></p><tr id='6kbim'><form id='6kbim'><strong id='6kbim'><dir id='6kbim'></dir></strong><th id='6kbim'></th></form><strong id='6kbim'><select id='6kbim'></select></strong></tr><form id='6kbim'><pre id='6kbim'></pre></form><code id='6kbim'></code><optgroup id='6kbim'></optgroup><strong id='6kbim'><td id='6kbim'><table id='6kbim'><legend id='6kbim'><legend id='6kbim'><big id='6kbim'><fieldset id='6kbim'><q id='6kbim'><tfoot id='6kbim'><big id='6kbim'><tt id='6kbim'><thead id='6kbim'></thead></tt></big><p id='6kbim'></p><button id='6kbim'><table id='6kbim'><ins id='6kbim'></ins><tt id='6kbim'><li id='6kbim'><thead id='6kbim'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='6kbim'><td id='6kbim'></td><tfoot id='6kbim'></tfoot></tr><strong id='6kbim'><span id='6kbim'><dfn id='6kbim'></dfn><bdo id='6kbim'><thead id='6kbim'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='6kbim'></button><ol id='6kbim'><font id='6kbim'><blockquote id='6kbim'><center id='6kbim'></center></blockquote></font></ol><strong id='6kbim'></strong><dl id='6kbim'><legend id='6kbim'></legend><sub id='6kbim'><small id='6kbim'></small></sub></dl><style id='6kbim'></style><pre id='6kbim'><code id='6kbim'></code></pre><big id='6kbim'></big><font id='6kbim'></font><bdo id='6kbim'></bdo><dfn id='6kbim'><dd id='6kbim'><button id='6kbim'><strike id='6kbim'><div id='6kbim'><div id='6kbim'><legend id='6kbim'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='6kbim'><q id='6kbim'></q></optgroup></dd><ol id='6kbim'><q id='6kbim'><dfn id='6kbim'><button id='6kbim'><tbody id='6kbim'><tbody id='6kbim'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='6kbim'></dl><fieldset id='6kbim'></fieldset><u id='6kbim'></u><div id='6kbim'><ins id='6kbim'></ins></div><strong id='6kbim'></strong><center id='6kbim'></center><strong id='6kbim'></strong><small id='6kbim'></small><td id='6kbim'><q id='6kbim'><q id='6kbim'><b id='6kbim'><optgroup id='6kbim'></optgroup></b></q><ol id='6kbim'><bdo id='6kbim'></bdo></ol><dd id='6kbim'><th id='6kbim'></th></dd><blockquote id='6kbim'></blockquote><ul id='6kbim'><style id='6kbim'></style></ul></q></td><noscript id='6kbim'></noscript><ol id='6kbim'></ol><p id='6kbim'></p><strong id='6kbim'><big id='6kbim'></big><strike id='6kbim'><q id='6kbim'><sup id='6kbim'></sup></q></strike></strong><p id='6kbim'><thead id='6kbim'><acronym id='6kbim'><tfoot id='6kbim'><kbd id='6kbim'></kbd><form id='6kbim'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='6kbim'></fieldset><b id='6kbim'><dt id='6kbim'></dt></b><sup id='6kbim'></sup><label id='6kbim'></label><noframes id='6kbim'><ins id='6kbim'></ins></noframes><td id='6kbim'></td><dfn id='6kbim'></dfn><font id='6kbim'><style id='6kbim'></style></font><tr id='6kbim'><td id='6kbim'></td></tr><dfn id='6kbim'><ul id='6kbim'></ul></dfn><tr id='6kbim'></tr><abbr id='6kbim'></abbr><strong id='6kbim'></strong><dt id='6kbim'></dt><span id='6kbim'><label id='6kbim'><td id='6kbim'></td></label><address id='6kbim'></address></span><label id='6kbim'><bdo id='6kbim'><dt id='6kbim'><dl id='6kbim'></dl></dt></bdo></label><abbr id='6kbim'><optgroup id='6kbim'></optgroup></abbr><code id='6kbim'></code><address id='6kbim'><thead id='6kbim'></thead></address><td id='6kbim'><style id='6kbim'><tbody id='6kbim'></tbody><strong id='6kbim'></strong></style></td><ul id='6kbim'><ul id='6kbim'></ul></ul><del id='6kbim'></del><th id='6kbim'><option id='6kbim'><legend id='6kbim'></legend></option></th><b id='6kbim'></b><i id='6kbim'><noscript id='6kbim'></noscript></i><q id='6kbim'></q><select id='6kbim'></select><option id='6kbim'></option><optgroup id='6kbim'><big id='6kbim'></big></optgroup><noframes id='6kbim'><acronym id='6kbim'><em id='6kbim'></em><td id='6kbim'><div id='6kbim'></div></td></acronym><address id='6kbim'><big id='6kbim'><big id='6kbim'></big><legend id='6kbim'></legend></big></address></noframes><ul id='6kbim'></ul><abbr id='6kbim'><p id='6kbim'><small id='6kbim'><bdo id='6kbim'><code id='6kbim'><i id='6kbim'><legend id='6kbim'></legend></i><sub id='6kbim'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='6kbim'></noscript><tr id='6kbim'></tr><select id='6kbim'><button id='6kbim'><dfn id='6kbim'><p id='6kbim'></p><q id='6kbim'></q></dfn></button><noframes id='6kbim'></noframes><b id='6kbim'></b></select><font id='6kbim'></font><option id='6kbim'></option><fieldset id='6kbim'></fieldset><noframes id='6kbim'><i id='6kbim'><div id='6kbim'><ins id='6kbim'></ins></div></i></noframes><tr id='6kbim'></tr><label id='6kbim'><small id='6kbim'></small><b id='6kbim'></b></label><noscript id='6kbim'><tr id='6kbim'></tr><div id='6kbim'></div><noscript id='6kbim'></noscript><tr id='6kbim'></tr></noscript><center id='6kbim'></center><dl id='6kbim'></dl><blockquote id='6kbim'></blockquote><pre id='6kbim'><dl id='6kbim'><noframes id='6kbim'><i id='6kbim'></i></noframes><dt id='6kbim'></dt></dl><label id='6kbim'><dfn id='6kbim'></dfn></label></pre><dir id='6kbim'></dir><strike id='6kbim'></strike><thead id='6kbim'></thead><span id='6kbim'></span><i id='6kbim'></i><font id='6kbim'></font><style id='6kbim'></style><font id='6kbim'></font><td id='6kbim'><select id='6kbim'><b id='6kbim'><address id='6kbim'><noscript id='6kbim'><acronym id='6kbim'></acronym></noscript></address><style id='6kbim'><tbody id='6kbim'></tbody></style></b></select><ul id='6kbim'><thead id='6kbim'></thead></ul></td><strike id='6kbim'><dt id='6kbim'></dt></strike><dfn id='6kbim'></dfn><dir id='6kbim'><b id='6kbim'></b><font id='6kbim'></font></dir><ul id='6kbim'></ul><q id='6kbim'></q><acronym id='6kbim'></acronym><center id='6kbim'><strong id='6kbim'></strong></center><ins id='6kbim'><label id='6kbim'></label><span id='6kbim'></span></ins><li id='6kbim'><blockquote id='6kbim'></blockquote></li><th id='6kbim'><table id='6kbim'></table></th><tfoot id='6kbim'></tfoot><ins id='6kbim'></ins><table id='6kbim'></table><noscript id='6kbim'><del id='6kbim'><ol id='6kbim'><center id='6kbim'><ul id='6kbim'></ul><div id='6kbim'></div></center></ol></del></noscript><strong id='6kbim'><legend id='6kbim'></legend><td id='6kbim'></td></strong><font id='6kbim'><font id='6kbim'></font></font><noscript id='6kbim'><em id='6kbim'><form id='6kbim'><sub id='6kbim'></sub></form><bdo id='6kbim'></bdo></em></noscript><address id='6kbim'></address><center id='6kbim'><del id='6kbim'></del><sup id='6kbim'></sup></center><kbd id='6kbim'></kbd><font id='6kbim'><b id='6kbim'></b><table id='6kbim'></table><blockquote id='6kbim'></blockquote></font><big id='6kbim'><q id='6kbim'><center id='6kbim'><button id='6kbim'></button></center></q></big><i id='6kbim'><form id='6kbim'><option id='6kbim'></option><dir id='6kbim'><thead id='6kbim'></thead></dir></form><tr id='6kbim'><strike id='6kbim'><noframes id='6kbim'><dl id='6kbim'></dl></noframes></strike><dt id='6kbim'></dt></tr></i><dfn id='6kbim'></dfn><tbody id='6kbim'></tbody><select id='6kbim'><dir id='6kbim'><noscript id='6kbim'><th id='6kbim'><strike id='6kbim'></strike><small id='6kbim'></small></th></noscript><tbody id='6kbim'><em id='6kbim'><optgroup id='6kbim'></optgroup><style id='6kbim'><tr id='6kbim'></tr><address id='6kbim'></address></style></em></tbody><code id='6kbim'><noscript id='6kbim'><ins id='6kbim'><font id='6kbim'></font></ins></noscript></code></dir><p id='6kbim'></p><dl id='6kbim'></dl></select><form id='6kbim'><bdo id='6kbim'></bdo><optgroup id='6kbim'><tbody id='6kbim'></tbody></optgroup><blockquote id='6kbim'><button id='6kbim'><pre id='6kbim'><li id='6kbim'><tfoot id='6kbim'><kbd id='6kbim'></kbd></tfoot><fieldset id='6kbim'><dd id='6kbim'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='6kbim'></table><span id='6kbim'><dl id='6kbim'></dl></span></blockquote></form><em id='6kbim'><small id='6kbim'><blockquote id='6kbim'></blockquote></small></em><tfoot id='6kbim'></tfoot><del id='6kbim'><pre id='6kbim'></pre></del><em id='6kbim'><acronym id='6kbim'><th id='6kbim'></th></acronym></em><fieldset id='6kbim'></fieldset><code id='6kbim'><noframes id='6kbim'></noframes></code><form id='6kbim'><optgroup id='6kbim'><dir id='6kbim'></dir></optgroup></form><strong id='6kbim'></strong><ins id='6kbim'><option id='6kbim'></option></ins><dd id='6kbim'></dd><span id='6kbim'><tbody id='6kbim'></tbody></span><strong id='6kbim'><pre id='6kbim'><form id='6kbim'></form></pre></strong><li id='6kbim'><abbr id='6kbim'><dir id='6kbim'></dir><acronym id='6kbim'></acronym></abbr></li><ol id='6kbim'></ol><strike id='6kbim'></strike><label id='6kbim'></label><legend id='6kbim'><address id='6kbim'><thead id='6kbim'><tr id='6kbim'></tr></thead></address><dt id='6kbim'></dt></legend><thead id='6kbim'></thead><ins id='6kbim'><big id='6kbim'></big></ins><kbd id='6kbim'></kbd><center id='6kbim'><acronym id='6kbim'></acronym><code id='6kbim'></code></center><ul id='6kbim'><pre id='6kbim'></pre></ul><style id='6kbim'><dt id='6kbim'><noframes id='6kbim'></noframes></dt><sub id='6kbim'></sub><b id='6kbim'></b></style></div></html>