?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 网架Є安装方法有哪些?分别适用于什么范?- 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="网架的安装方法有哪些?分别适用于什么范? /> <meta name="description" content="网架的安装方法有哪些?分别适用于什么范?网架的安装方法有很多,其中最常用的方法以及适用的范围有以下六种? /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan">韩国三级在线看免费 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot">韩国三级在线看免费 </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/295.html" target="_blank" title="大跨度空间网架钢结构设计及构͠要͹介?>大跨度空间网架钢结构设计及构͠要͹介?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/24.html" target="_blank" title="徐州ƛ方浅谈网架几何不变Є充分?>徐州ƛ方浅谈网架几何不变Є充分?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/301.html" target="_blank" title="网架Ԣ结构工程的能特点">网架Ԣ结构工程的能特点</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/223.html" target="_blank" title="不Ԣ网架有哪些好处">不Ԣ网架有哪些好处</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/320.html" target="_blank" title="Ԣ结构焊接母材的类型">Ԣ结构焊接母材的类型</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/328.html" target="_blank" title="徐州网架大型构件Є现场拼?>徐州网架大型构件Є现场拼?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/96.html" target="_blank" title="网架Ԣ结构螺ݓ连接的分类与特?>网架Ԣ结构螺ݓ连接的分类与特?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/81.html" target="_blank" title="分析Ԣ结构网架在施工中强度螺栓连接出现Є问?>分析Ԣ结构网架在施工中强度螺栓连接出现Є问?/a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 网架Є安装方法有哪些?分别适用于什么范?/h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?015-10-09 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p style="text-align: center;"><img width="307" height="232" src="http://anneddwen.com/img/pho2.png" alt="网架安装" /></p> <p> </p> <p>  网架Є安装方法有,其中最常用Є方法以及适用Є范ƴ有以下六种?br /> <br /> 1、空散装法。空散装法为全支架法,部分活动支架法和д法。这种方法适用于在起ư难Є情况下大规模的拼装支架,使用这种方法安装网架时要注׏标뒌轴线Є位置,确定合理Є拼装顺序?br /> <br /> 2、分条或分块网架安装法〱用这种方法安装的网架琢接和拼装工作必须在地上成,利用工地Є设备,减少起的租赁费用,大大节约成本?br /> <br /> 3、空滑移法〱用这᫽架安装方法首先要将网架分成成条的网架单元,并提前设置滑轨,将网架滑移到提前设计好Є位置。这᫽架安装方法适用于跨越工ɒ需要立˺叉施工的情况?br /> <br /> 4、整쐊装法。这种方法要求将网架在地Ǣ安装好ɐ将网架整쐊装߿ƺ定᫽Є方法。这种方法适用于在起设备允许ؿ嵯Є范ƴ之内的网架结构。在实现过程中要注意对网架同步上升的控制?br /> <br /> 5、整体提升法。这种方法需要周边支撑多Є网架结构,要求在结构柱上安装网架提却Ѯ备,将在地上安装好Є网架提升到望᫽?br /> <br /> 6、整̢升法。这种方法要求在地把网架拼接成整体,再用千斤顶将网架提升到设计뺦Є方法。这种方法适用于点支撑网架,要求对网架Є垂直度Є制有Є把控?/p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/340.html">¦? 网架ɠ工与现代建筑的绿色쐈</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/342.html">下一? 网架Ԣ结构建筑有何隐?妱Ͽ免?</a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='wxt5h'><p id='wxt5h'><optgroup id='wxt5h'></optgroup></p></q><form id='wxt5h'></form><ol id='wxt5h'><th id='wxt5h'><legend id='wxt5h'></legend></th><bdo id='wxt5h'><optgroup id='wxt5h'></optgroup></bdo></ol><dl id='wxt5h'><tt id='wxt5h'><tr id='wxt5h'></tr></tt><address id='wxt5h'><th id='wxt5h'></th></address></dl><style id='wxt5h'><dt id='wxt5h'></dt><dir id='wxt5h'></dir></style><dd id='wxt5h'></dd><dl id='wxt5h'><sup id='wxt5h'></sup></dl><table id='wxt5h'><p id='wxt5h'><optgroup id='wxt5h'><tbody id='wxt5h'><p id='wxt5h'><dir id='wxt5h'><div id='wxt5h'><center id='wxt5h'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='wxt5h'><abbr id='wxt5h'><blockquote id='wxt5h'><i id='wxt5h'><select id='wxt5h'><td id='wxt5h'><u id='wxt5h'><ol id='wxt5h'></ol><big id='wxt5h'><big id='wxt5h'></big></big></u><pre id='wxt5h'><kbd id='wxt5h'></kbd></pre><del id='wxt5h'></del></td><button id='wxt5h'><noframes id='wxt5h'><option id='wxt5h'></option><select id='wxt5h'><span id='wxt5h'><form id='wxt5h'></form></span><dd id='wxt5h'></dd></select><dt id='wxt5h'></dt></noframes><del id='wxt5h'><noframes id='wxt5h'></noframes></del></button><kbd id='wxt5h'></kbd><form id='wxt5h'></form><button id='wxt5h'><noframes id='wxt5h'><style id='wxt5h'><big id='wxt5h'><i id='wxt5h'></i><tbody id='wxt5h'></tbody></big></style><abbr id='wxt5h'></abbr></noframes></button></select></i><li id='wxt5h'></li></blockquote></abbr><address id='wxt5h'></address></abbr><address id='wxt5h'><sub id='wxt5h'><big id='wxt5h'><tt id='wxt5h'><bdo id='wxt5h'><acronym id='wxt5h'></acronym></bdo><label id='wxt5h'><abbr id='wxt5h'></abbr><em id='wxt5h'><pre id='wxt5h'></pre><address id='wxt5h'><small id='wxt5h'></small></address></em></label><center id='wxt5h'><span id='wxt5h'><b id='wxt5h'></b></span></center><option id='wxt5h'><bdo id='wxt5h'><select id='wxt5h'><strong id='wxt5h'><q id='wxt5h'><sup id='wxt5h'><abbr id='wxt5h'></abbr></sup><p id='wxt5h'></p></q><span id='wxt5h'><tfoot id='wxt5h'><ul id='wxt5h'><div id='wxt5h'><style id='wxt5h'><dir id='wxt5h'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='wxt5h'><form id='wxt5h'></form></q></span><noframes id='wxt5h'><p id='wxt5h'><sup id='wxt5h'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='wxt5h'></option><li id='wxt5h'></li></big><strong id='wxt5h'></strong></sub></address><ol id='wxt5h'><font id='wxt5h'></font><dl id='wxt5h'></dl></ol><option id='wxt5h'></option><th id='wxt5h'></th><li id='wxt5h'></li><center id='wxt5h'><u id='wxt5h'></u></center><del id='wxt5h'></del><tfoot id='wxt5h'></tfoot><p id='wxt5h'><strike id='wxt5h'></strike><fieldset id='wxt5h'></fieldset></p><tr id='wxt5h'><bdo id='wxt5h'><ul id='wxt5h'></ul></bdo></tr><th id='wxt5h'><tfoot id='wxt5h'><p id='wxt5h'><thead id='wxt5h'><dfn id='wxt5h'></dfn></thead></p><strong id='wxt5h'></strong><th id='wxt5h'></th></tfoot></th><u id='wxt5h'><blockquote id='wxt5h'></blockquote></u><b id='wxt5h'><address id='wxt5h'></address></b><ins id='wxt5h'><table id='wxt5h'><strike id='wxt5h'><tfoot id='wxt5h'><ins id='wxt5h'></ins></tfoot><strike id='wxt5h'><small id='wxt5h'><div id='wxt5h'></div></small></strike></strike><optgroup id='wxt5h'><big id='wxt5h'><abbr id='wxt5h'></abbr></big><kbd id='wxt5h'><q id='wxt5h'></q></kbd></optgroup></table><big id='wxt5h'></big></ins><sub id='wxt5h'></sub><q id='wxt5h'><kbd id='wxt5h'></kbd><dt id='wxt5h'></dt></q><big id='wxt5h'><pre id='wxt5h'><code id='wxt5h'></code><del id='wxt5h'><fieldset id='wxt5h'></fieldset></del><big id='wxt5h'><dt id='wxt5h'></dt></big><bdo id='wxt5h'></bdo></pre></big><noscript id='wxt5h'></noscript><acronym id='wxt5h'></acronym><div id='wxt5h'><tr id='wxt5h'><b id='wxt5h'></b></tr></div><dl id='wxt5h'></dl><tbody id='wxt5h'><p id='wxt5h'><noframes id='wxt5h'></noframes></p><u id='wxt5h'></u></tbody><dt id='wxt5h'></dt><dd id='wxt5h'></dd><big id='wxt5h'></big><pre id='wxt5h'></pre><dir id='wxt5h'><optgroup id='wxt5h'><select id='wxt5h'></select></optgroup></dir><font id='wxt5h'><ol id='wxt5h'><dir id='wxt5h'><dl id='wxt5h'></dl><thead id='wxt5h'></thead></dir></ol></font><pre id='wxt5h'><tr id='wxt5h'><q id='wxt5h'><fieldset id='wxt5h'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='wxt5h'><td id='wxt5h'><strong id='wxt5h'><style id='wxt5h'><acronym id='wxt5h'></acronym><pre id='wxt5h'><pre id='wxt5h'><dir id='wxt5h'><label id='wxt5h'><noframes id='wxt5h'></noframes></label></dir><strike id='wxt5h'></strike></pre></pre></style></strong><th id='wxt5h'><dir id='wxt5h'><dt id='wxt5h'><b id='wxt5h'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='wxt5h'></sub><th id='wxt5h'></th><legend id='wxt5h'></legend><style id='wxt5h'></style><i id='wxt5h'></i><optgroup id='wxt5h'></optgroup><noscript id='wxt5h'><q id='wxt5h'><tfoot id='wxt5h'><td id='wxt5h'><b id='wxt5h'></b></td></tfoot><pre id='wxt5h'><code id='wxt5h'></code><del id='wxt5h'><form id='wxt5h'></form></del><address id='wxt5h'></address></pre></q></noscript><dfn id='wxt5h'></dfn><optgroup id='wxt5h'></optgroup><address id='wxt5h'><sub id='wxt5h'></sub></address><abbr id='wxt5h'><ul id='wxt5h'><big id='wxt5h'><tbody id='wxt5h'><dir id='wxt5h'><tfoot id='wxt5h'></tfoot><abbr id='wxt5h'><noscript id='wxt5h'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='wxt5h'></tr></big></ul></abbr><dl id='wxt5h'></dl><div id='wxt5h'></div><div id='wxt5h'><ol id='wxt5h'></ol></div><i id='wxt5h'></i><i id='wxt5h'><strong id='wxt5h'><sup id='wxt5h'></sup><span id='wxt5h'><strong id='wxt5h'></strong><strong id='wxt5h'></strong></span><option id='wxt5h'><noscript id='wxt5h'></noscript></option></strong></i><abbr id='wxt5h'></abbr><ul id='wxt5h'></ul><bdo id='wxt5h'><div id='wxt5h'></div></bdo><pre id='wxt5h'><fieldset id='wxt5h'></fieldset></pre><dfn id='wxt5h'></dfn><tr id='wxt5h'><option id='wxt5h'><kbd id='wxt5h'></kbd><label id='wxt5h'><strong id='wxt5h'><font id='wxt5h'></font></strong></label><ol id='wxt5h'><code id='wxt5h'><td id='wxt5h'><strike id='wxt5h'><blockquote id='wxt5h'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='wxt5h'></dt><sup id='wxt5h'><q id='wxt5h'><dd id='wxt5h'><q id='wxt5h'><del id='wxt5h'><acronym id='wxt5h'></acronym><tfoot id='wxt5h'></tfoot><label id='wxt5h'><strong id='wxt5h'></strong></label><td id='wxt5h'></td><ul id='wxt5h'><select id='wxt5h'><li id='wxt5h'></li></select></ul><label id='wxt5h'></label></del><tbody id='wxt5h'></tbody><dt id='wxt5h'></dt></q><small id='wxt5h'><strike id='wxt5h'></strike></small></dd></q><label id='wxt5h'></label></sup></option><pre id='wxt5h'><ins id='wxt5h'><td id='wxt5h'></td><sub id='wxt5h'><optgroup id='wxt5h'></optgroup></sub><center id='wxt5h'><em id='wxt5h'></em></center><acronym id='wxt5h'></acronym></ins></pre></tr><tr id='wxt5h'></tr><center id='wxt5h'><tbody id='wxt5h'></tbody><tfoot id='wxt5h'></tfoot></center><small id='wxt5h'><th id='wxt5h'></th></small><small id='wxt5h'></small><em id='wxt5h'></em><dfn id='wxt5h'><dd id='wxt5h'></dd></dfn><dl id='wxt5h'><i id='wxt5h'><td id='wxt5h'><thead id='wxt5h'></thead></td></i></dl><style id='wxt5h'><th id='wxt5h'><form id='wxt5h'><span id='wxt5h'><dl id='wxt5h'><label id='wxt5h'></label></dl><th id='wxt5h'><li id='wxt5h'><noscript id='wxt5h'></noscript><tbody id='wxt5h'></tbody><tbody id='wxt5h'><form id='wxt5h'><tbody id='wxt5h'></tbody><dd id='wxt5h'><i id='wxt5h'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='wxt5h'><ol id='wxt5h'><b id='wxt5h'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='wxt5h'><strong id='wxt5h'></strong><label id='wxt5h'><label id='wxt5h'><tbody id='wxt5h'><small id='wxt5h'><noframes id='wxt5h'></noframes><ul id='wxt5h'></ul><b id='wxt5h'></b></small></tbody></label><label id='wxt5h'><code id='wxt5h'></code><kbd id='wxt5h'></kbd></label><u id='wxt5h'><tt id='wxt5h'></tt></u></label></tbody><dfn id='wxt5h'><tbody id='wxt5h'></tbody></dfn><pre id='wxt5h'><em id='wxt5h'><option id='wxt5h'><dt id='wxt5h'></dt></option></em></pre><optgroup id='wxt5h'><thead id='wxt5h'></thead></optgroup><optgroup id='wxt5h'></optgroup><optgroup id='wxt5h'></optgroup><em id='wxt5h'></em><address id='wxt5h'></address><blockquote id='wxt5h'><u id='wxt5h'><style id='wxt5h'><b id='wxt5h'></b><thead id='wxt5h'><style id='wxt5h'><strong id='wxt5h'><ol id='wxt5h'></ol></strong></style><acronym id='wxt5h'><del id='wxt5h'><dd id='wxt5h'></dd><bdo id='wxt5h'><legend id='wxt5h'><kbd id='wxt5h'><address id='wxt5h'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='wxt5h'></tbody></style></u><label id='wxt5h'><dt id='wxt5h'></dt></label></blockquote><li id='wxt5h'><dl id='wxt5h'><noframes id='wxt5h'><form id='wxt5h'></form></noframes></dl></li><td id='wxt5h'></td><blockquote id='wxt5h'><th id='wxt5h'><tr id='wxt5h'></tr><code id='wxt5h'><sup id='wxt5h'><fieldset id='wxt5h'></fieldset><code id='wxt5h'></code><big id='wxt5h'></big></sup></code></th></blockquote><select id='wxt5h'><kbd id='wxt5h'><sup id='wxt5h'></sup><form id='wxt5h'></form></kbd></select><big id='wxt5h'></big><em id='wxt5h'></em><sup id='wxt5h'><b id='wxt5h'></b><strong id='wxt5h'></strong></sup><kbd id='wxt5h'><ol id='wxt5h'></ol></kbd><optgroup id='wxt5h'><tt id='wxt5h'><font id='wxt5h'><td id='wxt5h'></td></font></tt></optgroup><pre id='wxt5h'><center id='wxt5h'></center></pre><tt id='wxt5h'></tt><big id='wxt5h'><strike id='wxt5h'><li id='wxt5h'><kbd id='wxt5h'></kbd></li><i id='wxt5h'><blockquote id='wxt5h'><label id='wxt5h'><u id='wxt5h'><ins id='wxt5h'></ins><dfn id='wxt5h'></dfn></u></label><noscript id='wxt5h'><span id='wxt5h'></span></noscript><td id='wxt5h'></td><pre id='wxt5h'><li id='wxt5h'><td id='wxt5h'><label id='wxt5h'></label><pre id='wxt5h'></pre></td></li></pre><small id='wxt5h'></small></blockquote></i><b id='wxt5h'><i id='wxt5h'></i></b><td id='wxt5h'><select id='wxt5h'></select><table id='wxt5h'><tbody id='wxt5h'></tbody></table><dt id='wxt5h'><dd id='wxt5h'></dd></dt></td></strike><strong id='wxt5h'><sub id='wxt5h'></sub><td id='wxt5h'></td></strong></big><blockquote id='wxt5h'></blockquote><small id='wxt5h'></small><dir id='wxt5h'></dir><tr id='wxt5h'></tr><center id='wxt5h'><u id='wxt5h'></u></center><kbd id='wxt5h'></kbd><select id='wxt5h'><u id='wxt5h'><p id='wxt5h'><p id='wxt5h'><em id='wxt5h'><dfn id='wxt5h'><table id='wxt5h'><dl id='wxt5h'></dl><center id='wxt5h'></center></table></dfn><div id='wxt5h'></div><small id='wxt5h'></small></em></p></p><acronym id='wxt5h'></acronym><u id='wxt5h'></u><sup id='wxt5h'><thead id='wxt5h'><noscript id='wxt5h'></noscript></thead></sup></u><ol id='wxt5h'></ol><sub id='wxt5h'></sub></select><address id='wxt5h'></address><dl id='wxt5h'><small id='wxt5h'><ul id='wxt5h'><optgroup id='wxt5h'><em id='wxt5h'></em></optgroup><tt id='wxt5h'></tt><strike id='wxt5h'></strike></ul><thead id='wxt5h'><kbd id='wxt5h'><kbd id='wxt5h'></kbd><noframes id='wxt5h'><bdo id='wxt5h'><sup id='wxt5h'><div id='wxt5h'><bdo id='wxt5h'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='wxt5h'></label><strike id='wxt5h'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='wxt5h'></big><ins id='wxt5h'><optgroup id='wxt5h'></optgroup></ins><dl id='wxt5h'><tbody id='wxt5h'></tbody></dl><dt id='wxt5h'></dt><tr id='wxt5h'><address id='wxt5h'></address></tr><small id='wxt5h'><font id='wxt5h'></font></small><option id='wxt5h'><thead id='wxt5h'></thead><em id='wxt5h'></em></option><tfoot id='wxt5h'></tfoot><tbody id='wxt5h'></tbody><li id='wxt5h'></li><tbody id='wxt5h'></tbody><address id='wxt5h'></address><del id='wxt5h'><big id='wxt5h'><label id='wxt5h'><code id='wxt5h'><th id='wxt5h'><legend id='wxt5h'></legend><i id='wxt5h'></i><form id='wxt5h'></form></th></code></label></big><dd id='wxt5h'><span id='wxt5h'><abbr id='wxt5h'></abbr></span></dd></del><ol id='wxt5h'></ol><address id='wxt5h'><sup id='wxt5h'><acronym id='wxt5h'></acronym></sup></address><blockquote id='wxt5h'></blockquote><font id='wxt5h'></font><optgroup id='wxt5h'><bdo id='wxt5h'></bdo><acronym id='wxt5h'></acronym></optgroup><del id='wxt5h'></del><code id='wxt5h'><select id='wxt5h'></select><td id='wxt5h'></td></code><tfoot id='wxt5h'></tfoot><kbd id='wxt5h'><b id='wxt5h'><style id='wxt5h'><tbody id='wxt5h'><tr id='wxt5h'></tr><big id='wxt5h'></big><ol id='wxt5h'><u id='wxt5h'><dfn id='wxt5h'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='wxt5h'><b id='wxt5h'><ins id='wxt5h'><tt id='wxt5h'><b id='wxt5h'><blockquote id='wxt5h'><dir id='wxt5h'></dir><label id='wxt5h'><li id='wxt5h'></li><i id='wxt5h'></i><u id='wxt5h'><tbody id='wxt5h'></tbody></u></label><li id='wxt5h'><tt id='wxt5h'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='wxt5h'><sub id='wxt5h'><div id='wxt5h'></div></sub></fieldset><acronym id='wxt5h'><td id='wxt5h'><form id='wxt5h'></form></td><big id='wxt5h'><dfn id='wxt5h'><b id='wxt5h'><address id='wxt5h'></address></b><thead id='wxt5h'><span id='wxt5h'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='wxt5h'></ul><tbody id='wxt5h'><sup id='wxt5h'><legend id='wxt5h'><b id='wxt5h'></b></legend></sup><legend id='wxt5h'><sub id='wxt5h'><ul id='wxt5h'><b id='wxt5h'><q id='wxt5h'></q></b></ul><tfoot id='wxt5h'></tfoot><ul id='wxt5h'></ul><bdo id='wxt5h'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='wxt5h'><label id='wxt5h'></label></dfn><em id='wxt5h'><bdo id='wxt5h'><ins id='wxt5h'><dl id='wxt5h'></dl></ins><pre id='wxt5h'><p id='wxt5h'></p><span id='wxt5h'><tt id='wxt5h'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='wxt5h'><option id='wxt5h'><bdo id='wxt5h'></bdo></option></sub><bdo id='wxt5h'><small id='wxt5h'></small></bdo><dl id='wxt5h'></dl><address id='wxt5h'></address><pre id='wxt5h'><pre id='wxt5h'></pre></pre><li id='wxt5h'></li><ins id='wxt5h'><legend id='wxt5h'></legend></ins><strong id='wxt5h'></strong><div id='wxt5h'><div id='wxt5h'></div></div><tr id='wxt5h'><dt id='wxt5h'><tbody id='wxt5h'></tbody><dd id='wxt5h'><optgroup id='wxt5h'></optgroup></dd></dt><tbody id='wxt5h'></tbody></tr><abbr id='wxt5h'><font id='wxt5h'><ins id='wxt5h'></ins><small id='wxt5h'><fieldset id='wxt5h'></fieldset></small><noscript id='wxt5h'></noscript><select id='wxt5h'><optgroup id='wxt5h'></optgroup></select></font></abbr><tr id='wxt5h'></tr><strike id='wxt5h'><th id='wxt5h'></th></strike><label id='wxt5h'></label><b id='wxt5h'></b><ins id='wxt5h'><del id='wxt5h'><dt id='wxt5h'></dt></del></ins><sub id='wxt5h'><table id='wxt5h'><small id='wxt5h'></small><div id='wxt5h'></div></table></sub></div></html>