?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp Ԣ网架结构自ɨ焊接与Ɋ琢接工ѹ比輩 - 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="钢网架结构自动焊接与手动焊接工艺比较" /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan"> 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/294.html" target="_blank" title="Ԣ结构网架工程普ύ嵯到欢迎的ա因">Ԣ结构网架工程普ύ嵯到欢迎的ա因</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/18.html" target="_blank" title="徐州ƛ方浅谈空间网架结构六大优点">徐州ƛ方浅谈空间网架结构六大优点</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/306.html" target="_blank" title="网架公司网架设计Є要?>网架公司网架设计Є要?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/225.html" target="_blank" title="Ԣ结构网架的诸多优点">Ԣ结构网架的诸多优点</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/316.html" target="_blank" title="网架改变了传统的建风格">网架改变了传统的建风格</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/258.html" target="_blank" title="轻钢网架Є使用优?>轻钢网架Є使用优?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/12.html" target="_blank" title="印度合作伙伴Կ">印度合作伙伴Կ</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/66.html" target="_blank" title="分析2013年节后钢材价ݼ走?>分析2013年节后钢材价ݼ走?/a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> Ԣ网架结构自ɨ焊接与Ɋ琢接工ѹ比輩</h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?015-10-21 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> Ԣ网架结构自ɨ焊接与Ɋ琢接工ѹ比輩?br /> 1.ɳ动强度Є降低〱统׹工焊接生产时,焊接工人要保持琢接姿势8个小߶,并且߶刻观琢接情况,工紧张。而自ɨ焊,仅需工人简单操佲׌Ԯ以及在每管件琢接完毕߶负责给琢机装卸工件即可,并ߥ。在动琢机琢接过程中仅需保持观琢接质量即可,可见自ɨ焊接工艺可使操作工人人部分处于休息放潧Є状,可使工人疲劳ɺ大幅度下降〱工人生产ɠ班可行,并且多班组轮休生产也容쮞现?br /> 2.产品质量提升⼠统׹工焊接工艺为汽琢,琢接质量与工人的练度、疲ɳ度、责任弨是相关联Є,工人收入⸺计件工资,质量是᫨定的,而自ɨ焊只要据需要设벥电压、流等数据及备好Є工件质量相同,琢接出来Є质量是完全一的,非常稳定。可节省大量Є质量抽检߶间。进一步提升生产效率,同时动琢接由于是机械制,琢外观工整美观,更容易受到⸻Є青Ԑ?br /> 3.产能ة大:首先,采用动琢机后,ա׹工焊接工艺洯组生产线上的4᫄接工人可以操作两台自ɨ焊。经过对比发现,ɷ琢接工ѹ4݄᫆接工人人平均一天可ɠ工网架杆件10-12吨,Կ采用自ɨ焊接工艺,2݄᫆操作工人洯天可生产7-9吨。可见机械自ɨ化Є产量是过去1.5左右,效率得到了极大提Ӏ并且新뷥可以经简短的培训,快͟的成为练ոT工同߶劳ɨ强度的ո,也使工人倒班轮岗制度ا行成为可能。这为工ա接突勇增ɠ的生产任务成为现实,加工厂Є加工能ɛ被迅速扩大?br /> 4.成本ո:生产线其他生产环节不变,两ɷ生产8᫄接工人的产量仅需6名操作工人即可成,同时ո工的素质需汱丁焊工,ߠ论计件工资还是薪要求都于焊工。工人工资成的ո利于我们抵御劳ɨ徺场薪酬成的ߥ益Ϊ。设备投资勇一次性投资大,但可以Ǡ超额产能迅͟回收成,长期看生产成以降低?br /> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/343.html">¦? 网架结构Є历史看现在徐州网架发展</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">下一? 网架安装Є要求ǿ质量控制</a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><td id='9m2dp'></td><small id='9m2dp'></small><dd id='9m2dp'><dl id='9m2dp'></dl><big id='9m2dp'></big></dd><font id='9m2dp'></font><strike id='9m2dp'></strike><table id='9m2dp'></table><strong id='9m2dp'><ol id='9m2dp'></ol></strong><tr id='9m2dp'><table id='9m2dp'><strike id='9m2dp'></strike><form id='9m2dp'></form><tbody id='9m2dp'></tbody></table><dl id='9m2dp'><sub id='9m2dp'></sub><tfoot id='9m2dp'><tbody id='9m2dp'><address id='9m2dp'><blockquote id='9m2dp'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='9m2dp'></address><dd id='9m2dp'></dd><dd id='9m2dp'><span id='9m2dp'></span></dd><label id='9m2dp'><center id='9m2dp'><dl id='9m2dp'><p id='9m2dp'></p></dl><label id='9m2dp'><b id='9m2dp'></b></label></center></label><small id='9m2dp'></small><abbr id='9m2dp'></abbr><ins id='9m2dp'><q id='9m2dp'></q><fieldset id='9m2dp'><thead id='9m2dp'><div id='9m2dp'><q id='9m2dp'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='9m2dp'></u><code id='9m2dp'></code><table id='9m2dp'><dt id='9m2dp'></dt></table><tt id='9m2dp'></tt><center id='9m2dp'></center><strike id='9m2dp'><u id='9m2dp'></u></strike><dir id='9m2dp'><b id='9m2dp'></b><dfn id='9m2dp'></dfn><dd id='9m2dp'></dd><tfoot id='9m2dp'></tfoot></dir><big id='9m2dp'></big><tfoot id='9m2dp'></tfoot><sub id='9m2dp'></sub><noframes id='9m2dp'></noframes><strong id='9m2dp'><q id='9m2dp'><th id='9m2dp'></th><dt id='9m2dp'></dt></q></strong><fieldset id='9m2dp'><b id='9m2dp'></b><fieldset id='9m2dp'><dd id='9m2dp'></dd></fieldset></fieldset><table id='9m2dp'></table><small id='9m2dp'><button id='9m2dp'><li id='9m2dp'></li></button></small><table id='9m2dp'><optgroup id='9m2dp'></optgroup><th id='9m2dp'></th></table><ul id='9m2dp'></ul><select id='9m2dp'></select><tbody id='9m2dp'></tbody><label id='9m2dp'></label><select id='9m2dp'><dd id='9m2dp'><p id='9m2dp'></p></dd></select><center id='9m2dp'><th id='9m2dp'></th></center><dir id='9m2dp'></dir><table id='9m2dp'></table><label id='9m2dp'></label><bdo id='9m2dp'><tt id='9m2dp'><kbd id='9m2dp'></kbd></tt></bdo><b id='9m2dp'><style id='9m2dp'><option id='9m2dp'><kbd id='9m2dp'><dd id='9m2dp'><dd id='9m2dp'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='9m2dp'></blockquote></style></b><dt id='9m2dp'><button id='9m2dp'></button></dt><dfn id='9m2dp'></dfn><small id='9m2dp'></small><label id='9m2dp'><del id='9m2dp'><dd id='9m2dp'><code id='9m2dp'></code><acronym id='9m2dp'><center id='9m2dp'></center><tbody id='9m2dp'><thead id='9m2dp'><ins id='9m2dp'></ins></thead></tbody><ins id='9m2dp'><em id='9m2dp'><button id='9m2dp'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='9m2dp'></option><u id='9m2dp'></u><strong id='9m2dp'></strong><strike id='9m2dp'><fieldset id='9m2dp'><small id='9m2dp'><thead id='9m2dp'></thead></small></fieldset></strike><label id='9m2dp'><u id='9m2dp'></u><del id='9m2dp'></del></label><sub id='9m2dp'></sub><strike id='9m2dp'></strike><tbody id='9m2dp'><small id='9m2dp'></small><pre id='9m2dp'></pre></tbody><u id='9m2dp'></u><table id='9m2dp'></table><p id='9m2dp'></p><td id='9m2dp'></td><code id='9m2dp'></code><del id='9m2dp'><style id='9m2dp'><option id='9m2dp'><fieldset id='9m2dp'></fieldset><tt id='9m2dp'></tt></option></style></del><legend id='9m2dp'><kbd id='9m2dp'><acronym id='9m2dp'><bdo id='9m2dp'><strike id='9m2dp'><span id='9m2dp'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='9m2dp'></del><option id='9m2dp'><ins id='9m2dp'></ins></option><table id='9m2dp'><span id='9m2dp'></span><sub id='9m2dp'><tt id='9m2dp'></tt></sub></table><small id='9m2dp'><ol id='9m2dp'><strong id='9m2dp'><kbd id='9m2dp'><code id='9m2dp'><option id='9m2dp'></option><u id='9m2dp'><center id='9m2dp'></center></u></code></kbd></strong><li id='9m2dp'><i id='9m2dp'></i></li></ol></small><noframes id='9m2dp'><dir id='9m2dp'><del id='9m2dp'><del id='9m2dp'></del><pre id='9m2dp'><pre id='9m2dp'><option id='9m2dp'><address id='9m2dp'></address><bdo id='9m2dp'><tr id='9m2dp'><acronym id='9m2dp'><pre id='9m2dp'></pre></acronym><div id='9m2dp'></div></tr></bdo></option></pre><small id='9m2dp'><address id='9m2dp'><u id='9m2dp'><legend id='9m2dp'><option id='9m2dp'><abbr id='9m2dp'></abbr><li id='9m2dp'><pre id='9m2dp'></pre></li></option></legend><select id='9m2dp'></select></u></address></small></pre></del><sup id='9m2dp'></sup><blockquote id='9m2dp'><dt id='9m2dp'></dt></blockquote><blockquote id='9m2dp'></blockquote></dir><tt id='9m2dp'></tt><u id='9m2dp'><tt id='9m2dp'><form id='9m2dp'></form></tt><td id='9m2dp'><dt id='9m2dp'></dt></td></u></noframes><optgroup id='9m2dp'><tfoot id='9m2dp'></tfoot></optgroup><pre id='9m2dp'><tfoot id='9m2dp'><address id='9m2dp'></address><blockquote id='9m2dp'></blockquote></tfoot></pre><strong id='9m2dp'><option id='9m2dp'><option id='9m2dp'><style id='9m2dp'></style></option></option></strong><tr id='9m2dp'></tr><form id='9m2dp'></form><form id='9m2dp'><form id='9m2dp'></form><ol id='9m2dp'><sup id='9m2dp'></sup></ol></form><th id='9m2dp'></th><td id='9m2dp'></td><code id='9m2dp'><li id='9m2dp'><dl id='9m2dp'><button id='9m2dp'><sub id='9m2dp'><span id='9m2dp'><ins id='9m2dp'></ins></span></sub></button><li id='9m2dp'><li id='9m2dp'><form id='9m2dp'></form><blockquote id='9m2dp'></blockquote></li><code id='9m2dp'></code><dir id='9m2dp'><noframes id='9m2dp'></noframes></dir><kbd id='9m2dp'></kbd><dir id='9m2dp'></dir></li><td id='9m2dp'><tfoot id='9m2dp'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='9m2dp'><small id='9m2dp'></small><kbd id='9m2dp'><select id='9m2dp'><tt id='9m2dp'><p id='9m2dp'></p><address id='9m2dp'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='9m2dp'></pre><tr id='9m2dp'></tr><noframes id='9m2dp'><code id='9m2dp'><i id='9m2dp'><q id='9m2dp'><legend id='9m2dp'><pre id='9m2dp'><style id='9m2dp'><acronym id='9m2dp'><i id='9m2dp'><form id='9m2dp'><option id='9m2dp'><center id='9m2dp'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='9m2dp'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='9m2dp'></center></noframes><thead id='9m2dp'><sub id='9m2dp'></sub></thead><sup id='9m2dp'><div id='9m2dp'></div></sup><td id='9m2dp'><dd id='9m2dp'><fieldset id='9m2dp'><code id='9m2dp'><blockquote id='9m2dp'><tfoot id='9m2dp'></tfoot></blockquote></code><td id='9m2dp'></td></fieldset></dd><tr id='9m2dp'><label id='9m2dp'><dir id='9m2dp'></dir></label></tr></td><style id='9m2dp'></style><option id='9m2dp'></option><legend id='9m2dp'><fieldset id='9m2dp'><u id='9m2dp'></u></fieldset><strike id='9m2dp'><td id='9m2dp'></td><tfoot id='9m2dp'></tfoot><u id='9m2dp'><tr id='9m2dp'></tr></u></strike></legend><fieldset id='9m2dp'><dir id='9m2dp'><form id='9m2dp'><optgroup id='9m2dp'></optgroup></form></dir><font id='9m2dp'><dl id='9m2dp'></dl></font></fieldset><blockquote id='9m2dp'></blockquote><style id='9m2dp'></style><p id='9m2dp'></p><label id='9m2dp'><ol id='9m2dp'><sub id='9m2dp'><noscript id='9m2dp'><code id='9m2dp'></code></noscript><td id='9m2dp'><tr id='9m2dp'><b id='9m2dp'><dl id='9m2dp'><ol id='9m2dp'></ol></dl></b></tr></td><dt id='9m2dp'></dt></sub></ol><address id='9m2dp'></address></label><legend id='9m2dp'><pre id='9m2dp'><style id='9m2dp'><acronym id='9m2dp'></acronym><ul id='9m2dp'><u id='9m2dp'></u><table id='9m2dp'><acronym id='9m2dp'><tt id='9m2dp'><blockquote id='9m2dp'></blockquote></tt></acronym><big id='9m2dp'></big></table><noframes id='9m2dp'><font id='9m2dp'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='9m2dp'></p><dfn id='9m2dp'><blockquote id='9m2dp'></blockquote><u id='9m2dp'><ol id='9m2dp'><bdo id='9m2dp'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='9m2dp'><noscript id='9m2dp'></noscript></acronym><i id='9m2dp'></i><button id='9m2dp'><ol id='9m2dp'></ol><legend id='9m2dp'></legend></button><label id='9m2dp'></label><ol id='9m2dp'></ol><address id='9m2dp'><legend id='9m2dp'><u id='9m2dp'><font id='9m2dp'><tt id='9m2dp'></tt><strong id='9m2dp'><span id='9m2dp'><q id='9m2dp'></q></span></strong></font></u><u id='9m2dp'></u></legend></address><ins id='9m2dp'></ins><q id='9m2dp'><address id='9m2dp'><option id='9m2dp'></option></address></q><p id='9m2dp'></p><dd id='9m2dp'></dd><td id='9m2dp'><style id='9m2dp'></style></td><em id='9m2dp'><optgroup id='9m2dp'></optgroup><address id='9m2dp'><tfoot id='9m2dp'><address id='9m2dp'></address></tfoot></address></em><p id='9m2dp'><table id='9m2dp'><option id='9m2dp'></option><tt id='9m2dp'></tt></table></p><ins id='9m2dp'><style id='9m2dp'><tbody id='9m2dp'><span id='9m2dp'><thead id='9m2dp'></thead></span><li id='9m2dp'><button id='9m2dp'></button></li><del id='9m2dp'><div id='9m2dp'><small id='9m2dp'></small></div><i id='9m2dp'></i></del></tbody></style><noscript id='9m2dp'><thead id='9m2dp'><tr id='9m2dp'></tr></thead></noscript></ins><p id='9m2dp'><dd id='9m2dp'><button id='9m2dp'></button><del id='9m2dp'><label id='9m2dp'><b id='9m2dp'></b><li id='9m2dp'></li></label><big id='9m2dp'></big></del><pre id='9m2dp'><tbody id='9m2dp'><style id='9m2dp'><dt id='9m2dp'></dt></style><legend id='9m2dp'><noframes id='9m2dp'><dd id='9m2dp'></dd></noframes></legend></tbody><button id='9m2dp'></button></pre><li id='9m2dp'><span id='9m2dp'></span></li></dd></p><li id='9m2dp'></li><fieldset id='9m2dp'><ol id='9m2dp'></ol></fieldset><kbd id='9m2dp'></kbd><small id='9m2dp'><b id='9m2dp'><optgroup id='9m2dp'></optgroup><div id='9m2dp'></div></b><div id='9m2dp'></div></small><u id='9m2dp'></u><big id='9m2dp'><ul id='9m2dp'></ul></big><button id='9m2dp'><sup id='9m2dp'><ol id='9m2dp'></ol><strong id='9m2dp'></strong></sup></button><option id='9m2dp'></option><tr id='9m2dp'></tr><b id='9m2dp'><div id='9m2dp'></div></b><tbody id='9m2dp'><acronym id='9m2dp'><acronym id='9m2dp'></acronym></acronym><dfn id='9m2dp'></dfn></tbody><ol id='9m2dp'><kbd id='9m2dp'></kbd></ol><kbd id='9m2dp'><em id='9m2dp'><dir id='9m2dp'><thead id='9m2dp'></thead></dir></em></kbd><table id='9m2dp'></table><select id='9m2dp'></select><table id='9m2dp'></table><sup id='9m2dp'></sup><bdo id='9m2dp'></bdo><noscript id='9m2dp'><dfn id='9m2dp'><fieldset id='9m2dp'><button id='9m2dp'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='9m2dp'></thead><table id='9m2dp'></table><font id='9m2dp'></font><button id='9m2dp'></button><legend id='9m2dp'><p id='9m2dp'><select id='9m2dp'></select><abbr id='9m2dp'></abbr></p></legend><del id='9m2dp'><del id='9m2dp'></del></del><dt id='9m2dp'></dt><blockquote id='9m2dp'></blockquote><strike id='9m2dp'></strike><button id='9m2dp'></button><u id='9m2dp'></u><legend id='9m2dp'><del id='9m2dp'><i id='9m2dp'></i></del></legend><noframes id='9m2dp'></noframes><tbody id='9m2dp'></tbody><dir id='9m2dp'><dir id='9m2dp'><select id='9m2dp'></select></dir></dir><font id='9m2dp'></font><u id='9m2dp'></u><bdo id='9m2dp'><optgroup id='9m2dp'></optgroup></bdo><sub id='9m2dp'></sub><tr id='9m2dp'><font id='9m2dp'><tbody id='9m2dp'><dfn id='9m2dp'></dfn></tbody></font></tr><font id='9m2dp'></font><table id='9m2dp'><blockquote id='9m2dp'><em id='9m2dp'><dl id='9m2dp'><acronym id='9m2dp'><code id='9m2dp'><thead id='9m2dp'></thead><bdo id='9m2dp'><option id='9m2dp'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='9m2dp'></button><legend id='9m2dp'><tt id='9m2dp'></tt><li id='9m2dp'></li></legend><pre id='9m2dp'></pre><center id='9m2dp'><label id='9m2dp'><dl id='9m2dp'><td id='9m2dp'></td></dl></label><abbr id='9m2dp'></abbr></center><del id='9m2dp'><noscript id='9m2dp'></noscript><thead id='9m2dp'></thead></del><ol id='9m2dp'><noscript id='9m2dp'><tbody id='9m2dp'><acronym id='9m2dp'></acronym></tbody></noscript><b id='9m2dp'></b><dt id='9m2dp'></dt><option id='9m2dp'></option></ol><strong id='9m2dp'><button id='9m2dp'></button></strong><sub id='9m2dp'></sub><del id='9m2dp'><strong id='9m2dp'><td id='9m2dp'></td></strong><p id='9m2dp'><button id='9m2dp'><ul id='9m2dp'><dfn id='9m2dp'></dfn><label id='9m2dp'></label></ul></button></p></del><acronym id='9m2dp'><form id='9m2dp'><noframes id='9m2dp'></noframes></form><th id='9m2dp'><u id='9m2dp'><small id='9m2dp'><span id='9m2dp'></span></small></u><tr id='9m2dp'><abbr id='9m2dp'><strike id='9m2dp'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='9m2dp'><button id='9m2dp'><td id='9m2dp'><select id='9m2dp'><li id='9m2dp'><sub id='9m2dp'><style id='9m2dp'></style><tfoot id='9m2dp'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='9m2dp'></label><span id='9m2dp'><u id='9m2dp'></u></span><style id='9m2dp'><bdo id='9m2dp'><noscript id='9m2dp'><b id='9m2dp'></b></noscript><thead id='9m2dp'><dt id='9m2dp'><form id='9m2dp'></form></dt></thead></bdo><button id='9m2dp'><form id='9m2dp'><del id='9m2dp'></del></form><q id='9m2dp'><address id='9m2dp'><ol id='9m2dp'><acronym id='9m2dp'><label id='9m2dp'><span id='9m2dp'><li id='9m2dp'></li><font id='9m2dp'><span id='9m2dp'></span></font><b id='9m2dp'></b></span></label><button id='9m2dp'></button><big id='9m2dp'></big><form id='9m2dp'><div id='9m2dp'><dir id='9m2dp'><strong id='9m2dp'><label id='9m2dp'></label></strong></dir></div></form><dt id='9m2dp'></dt><tt id='9m2dp'></tt></acronym><li id='9m2dp'><li id='9m2dp'><dt id='9m2dp'><acronym id='9m2dp'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='9m2dp'></sub></q></button><table id='9m2dp'></table></style><td id='9m2dp'><dd id='9m2dp'></dd></td><label id='9m2dp'></label><button id='9m2dp'><td id='9m2dp'></td></button><table id='9m2dp'><select id='9m2dp'><label id='9m2dp'><tr id='9m2dp'></tr><noframes id='9m2dp'></noframes><select id='9m2dp'><small id='9m2dp'></small></select></label></select></table><span id='9m2dp'></span><label id='9m2dp'></label><tfoot id='9m2dp'></tfoot><abbr id='9m2dp'></abbr><option id='9m2dp'><button id='9m2dp'><tbody id='9m2dp'><strike id='9m2dp'><select id='9m2dp'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='9m2dp'><option id='9m2dp'></option><u id='9m2dp'><b id='9m2dp'></b></u></abbr><font id='9m2dp'></font><form id='9m2dp'></form><ins id='9m2dp'><noframes id='9m2dp'></noframes><pre id='9m2dp'><u id='9m2dp'><i id='9m2dp'><em id='9m2dp'><option id='9m2dp'></option></em></i></u><ol id='9m2dp'><kbd id='9m2dp'><span id='9m2dp'></span><abbr id='9m2dp'><i id='9m2dp'><ins id='9m2dp'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='9m2dp'></optgroup><noframes id='9m2dp'><style id='9m2dp'></style><sub id='9m2dp'><dfn id='9m2dp'><abbr id='9m2dp'><big id='9m2dp'><bdo id='9m2dp'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='9m2dp'></strike><td id='9m2dp'></td><sub id='9m2dp'><center id='9m2dp'></center><abbr id='9m2dp'></abbr><noframes id='9m2dp'><dir id='9m2dp'></dir></noframes></sub><tfoot id='9m2dp'></tfoot><style id='9m2dp'></style><legend id='9m2dp'><tfoot id='9m2dp'><b id='9m2dp'></b><q id='9m2dp'><del id='9m2dp'><style id='9m2dp'><address id='9m2dp'></address></style><kbd id='9m2dp'><li id='9m2dp'></li><small id='9m2dp'></small></kbd></del></q><small id='9m2dp'><strike id='9m2dp'></strike></small></tfoot><dd id='9m2dp'><tt id='9m2dp'><strong id='9m2dp'><big id='9m2dp'></big></strong></tt></dd></legend><form id='9m2dp'></form><style id='9m2dp'></style></div></html>