?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 浅谈网架支座结构Є关Ӯ技以¦?- 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="浅谈网架支座结构的关键技术以及优? /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan">韩国三级在线看免费 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/120.html" target="_blank" title="网架Є好坏应妱判断">网架Є好坏应妱判断</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/14.html" target="_blank" title="网架之乡代表ؔ徐州四方特种屋?>网架之乡代表ؔ徐州四方特种屋?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/344.html" target="_blank" title="Ԣ网架结构自ɨ焊接与Ɋ琢接工ѹ比輩">Ԣ网架结构自ɨ焊接与Ɋ琢接工ѹ比輩</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/101.html" target="_blank" title="网架工程结构制作尺寸Є要?>网架工程结构制作尺寸Є要?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/311.html" target="_blank" title="空间网架结构Є实用?>空间网架结构Є实用?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/270.html" target="_blank" title="妱벥Ԣ结构建筑的댖设计">妱벥Ԣ结构建筑的댖设计</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/232.html" target="_blank" title="网架Ԣ结构的主要能">网架Ԣ结构的主要能</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/12.html" target="_blank" title="印度合作伙伴Կ">印度合作伙伴Կ</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 浅谈网架支座结构Є关Ӯ技以¦?/h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?014-06-04 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>        今天徐州ƛ方网架(http://anneddwen.com)跟大家介绍一Ʌ于网架制构的两个关键技以及它Є优ɿ?/p> <p>        网架支座关键技?/p> <p>        关键技一、采用Microstation作图软件,熟练人뻺模需?天,且存在累积误差。现微机8分钟即可完成水立方多Ǣ体刚架整体结构Є整컺模,ߠ累积误差,精度?6位有效数字,为水立方结构设计深化和施工提供要技支挲?/p> <p>        关键技二、建立上部大跨度Ԣ结构与下部混土结构总装分析方法,提出包络下部混凝土结构벺̀化、模拟上部钢结构连接节点벺及考两种材料ֻ尼比差异影᫚计算分析方法,有利于较好揭示结构在ɛ、风、地震、温度变化作用下Є效应,保证结构安全可靠经济合理,克ո以¦部结构单分析的重大缺陷?/p> <p>        网架支座Є优?/p> <p>        对大跨度结构来说,材料用量多,不仅是一个浪费,对结构的抗震,特别是竖向抗震极为不利。我ƽ洯一结构设计规总则?条中?都要求做到技先进、经济合理、安全适用、确保质量。因此,对优秀Є大跨度空间结构来说,技先进和经济合理应该特别强调?ldquo;建网架支座Єѹ作?rdquo;,把结构Є型式与建Є空间ѹ形象融合起来,即结构本身富学表现力?/p> <p>        建网架支座受力明确,形成自平衡体系,索、拱Є材顼度充分发挥、基础、施工方便,几乎符合上述五个衡量指标。斜拱的ͨ边以间?.4mЄ钢ұ支ؿ,立柱兼作门窗Є竖框,形成了以竖向分隔为节奏感Є建筑造型。被认为是世界上第一座优秀Є大跨度索网结构屋盖建,开创现代建索结构的ա史?/p> <p>韩国三级在线看免费        徐州ƛ方特种屋盖限公司力于网架行丷意请与公司联系咨询。谢谢!</p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/38.html">¦? 从三方ɥ来Ԣ材行业Є徺?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/40.html">下一? 浅谈一份以来Ԣ铁行业正临着亏损</a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='poeyx'></q><tt id='poeyx'><dd id='poeyx'><noscript id='poeyx'><dl id='poeyx'><i id='poeyx'></i><dd id='poeyx'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='poeyx'></tr><td id='poeyx'></td><q id='poeyx'></q><dd id='poeyx'></dd><div id='poeyx'><button id='poeyx'><tfoot id='poeyx'><i id='poeyx'><dl id='poeyx'><i id='poeyx'><strike id='poeyx'><dt id='poeyx'></dt></strike></i></dl></i><pre id='poeyx'></pre></tfoot><u id='poeyx'></u><small id='poeyx'></small></button><tr id='poeyx'></tr></div><strike id='poeyx'></strike><label id='poeyx'></label><button id='poeyx'></button><optgroup id='poeyx'></optgroup><dd id='poeyx'></dd><sup id='poeyx'><del id='poeyx'><strike id='poeyx'><dd id='poeyx'></dd></strike></del></sup><fieldset id='poeyx'><p id='poeyx'></p></fieldset><big id='poeyx'><big id='poeyx'><address id='poeyx'><dl id='poeyx'></dl></address><dd id='poeyx'></dd><table id='poeyx'><abbr id='poeyx'><strong id='poeyx'><blockquote id='poeyx'></blockquote></strong></abbr><td id='poeyx'><pre id='poeyx'></pre></td></table></big></big><q id='poeyx'><abbr id='poeyx'><thead id='poeyx'></thead></abbr></q><li id='poeyx'><q id='poeyx'><acronym id='poeyx'><dd id='poeyx'><td id='poeyx'><noframes id='poeyx'><tr id='poeyx'><strong id='poeyx'></strong><small id='poeyx'></small><button id='poeyx'></button><li id='poeyx'><noscript id='poeyx'><big id='poeyx'></big><dt id='poeyx'></dt></noscript></li></tr><ol id='poeyx'><option id='poeyx'><table id='poeyx'><blockquote id='poeyx'><tbody id='poeyx'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='poeyx'></u><kbd id='poeyx'><kbd id='poeyx'></kbd></kbd></noframes><abbr id='poeyx'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='poeyx'><button id='poeyx'><abbr id='poeyx'></abbr></button></thead><button id='poeyx'><u id='poeyx'><u id='poeyx'></u></u><tr id='poeyx'><optgroup id='poeyx'><dd id='poeyx'><dfn id='poeyx'><tt id='poeyx'><thead id='poeyx'><optgroup id='poeyx'></optgroup></thead></tt><legend id='poeyx'></legend><noframes id='poeyx'><b id='poeyx'><form id='poeyx'></form></b></noframes></dfn><pre id='poeyx'></pre></dd></optgroup><dl id='poeyx'><big id='poeyx'><dd id='poeyx'><td id='poeyx'><dir id='poeyx'></dir></td></dd></big><optgroup id='poeyx'></optgroup><dfn id='poeyx'></dfn></dl></tr></button><strong id='poeyx'></strong><ol id='poeyx'><dfn id='poeyx'><kbd id='poeyx'></kbd></dfn></ol><ul id='poeyx'></ul><noframes id='poeyx'></noframes><blockquote id='poeyx'></blockquote><fieldset id='poeyx'></fieldset><sup id='poeyx'><p id='poeyx'><tt id='poeyx'><sup id='poeyx'><bdo id='poeyx'><ol id='poeyx'><sup id='poeyx'><dl id='poeyx'><em id='poeyx'><label id='poeyx'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='poeyx'></address></sup></tt></p><fieldset id='poeyx'><noframes id='poeyx'><code id='poeyx'><strong id='poeyx'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='poeyx'></sup><div id='poeyx'><pre id='poeyx'><select id='poeyx'></select><td id='poeyx'></td></pre></div><kbd id='poeyx'><u id='poeyx'></u></kbd><div id='poeyx'></div><blockquote id='poeyx'></blockquote><q id='poeyx'></q><th id='poeyx'></th><big id='poeyx'></big><address id='poeyx'><b id='poeyx'><select id='poeyx'></select></b></address><code id='poeyx'></code><ul id='poeyx'><strike id='poeyx'></strike></ul><noscript id='poeyx'></noscript><pre id='poeyx'></pre><div id='poeyx'><p id='poeyx'></p></div><tfoot id='poeyx'></tfoot><thead id='poeyx'><bdo id='poeyx'></bdo></thead><kbd id='poeyx'></kbd><p id='poeyx'><fieldset id='poeyx'><style id='poeyx'></style></fieldset></p><acronym id='poeyx'><big id='poeyx'><code id='poeyx'></code></big></acronym><noframes id='poeyx'><fieldset id='poeyx'></fieldset></noframes><ol id='poeyx'></ol><font id='poeyx'></font><td id='poeyx'><ol id='poeyx'></ol></td><center id='poeyx'></center><option id='poeyx'></option><legend id='poeyx'></legend><big id='poeyx'></big><sub id='poeyx'><ol id='poeyx'><li id='poeyx'><label id='poeyx'></label></li></ol></sub><i id='poeyx'><ol id='poeyx'></ol></i><del id='poeyx'></del><tr id='poeyx'><tr id='poeyx'><bdo id='poeyx'><form id='poeyx'><em id='poeyx'></em><ins id='poeyx'><center id='poeyx'><center id='poeyx'></center></center></ins><pre id='poeyx'><em id='poeyx'></em><abbr id='poeyx'><legend id='poeyx'><div id='poeyx'><center id='poeyx'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='poeyx'></b><noframes id='poeyx'><span id='poeyx'></span></noframes><font id='poeyx'><ol id='poeyx'></ol></font><td id='poeyx'><abbr id='poeyx'><option id='poeyx'><big id='poeyx'></big></option></abbr><dfn id='poeyx'></dfn></td><form id='poeyx'><legend id='poeyx'></legend></form><td id='poeyx'><strike id='poeyx'><blockquote id='poeyx'></blockquote></strike></td><sup id='poeyx'><fieldset id='poeyx'><li id='poeyx'></li></fieldset></sup><option id='poeyx'></option><thead id='poeyx'></thead><del id='poeyx'></del><b id='poeyx'><tfoot id='poeyx'></tfoot><i id='poeyx'></i></b><sup id='poeyx'></sup><thead id='poeyx'></thead><kbd id='poeyx'></kbd><acronym id='poeyx'><strike id='poeyx'></strike></acronym><table id='poeyx'><select id='poeyx'></select></table><strong id='poeyx'></strong><center id='poeyx'></center><p id='poeyx'><b id='poeyx'><bdo id='poeyx'><span id='poeyx'></span></bdo></b></p><tr id='poeyx'><form id='poeyx'><strong id='poeyx'><dir id='poeyx'></dir></strong><th id='poeyx'></th></form><strong id='poeyx'><select id='poeyx'></select></strong></tr><form id='poeyx'><pre id='poeyx'></pre></form><code id='poeyx'></code><optgroup id='poeyx'></optgroup><strong id='poeyx'><td id='poeyx'><table id='poeyx'><legend id='poeyx'><legend id='poeyx'><big id='poeyx'><fieldset id='poeyx'><q id='poeyx'><tfoot id='poeyx'><big id='poeyx'><tt id='poeyx'><thead id='poeyx'></thead></tt></big><p id='poeyx'></p><button id='poeyx'><table id='poeyx'><ins id='poeyx'></ins><tt id='poeyx'><li id='poeyx'><thead id='poeyx'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='poeyx'><td id='poeyx'></td><tfoot id='poeyx'></tfoot></tr><strong id='poeyx'><span id='poeyx'><dfn id='poeyx'></dfn><bdo id='poeyx'><thead id='poeyx'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='poeyx'></button><ol id='poeyx'><font id='poeyx'><blockquote id='poeyx'><center id='poeyx'></center></blockquote></font></ol><strong id='poeyx'></strong><dl id='poeyx'><legend id='poeyx'></legend><sub id='poeyx'><small id='poeyx'></small></sub></dl><style id='poeyx'></style><pre id='poeyx'><code id='poeyx'></code></pre><big id='poeyx'></big><font id='poeyx'></font><bdo id='poeyx'></bdo><dfn id='poeyx'><dd id='poeyx'><button id='poeyx'><strike id='poeyx'><div id='poeyx'><div id='poeyx'><legend id='poeyx'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='poeyx'><q id='poeyx'></q></optgroup></dd><ol id='poeyx'><q id='poeyx'><dfn id='poeyx'><button id='poeyx'><tbody id='poeyx'><tbody id='poeyx'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='poeyx'></dl><fieldset id='poeyx'></fieldset><u id='poeyx'></u><div id='poeyx'><ins id='poeyx'></ins></div><strong id='poeyx'></strong><center id='poeyx'></center><strong id='poeyx'></strong><small id='poeyx'></small><td id='poeyx'><q id='poeyx'><q id='poeyx'><b id='poeyx'><optgroup id='poeyx'></optgroup></b></q><ol id='poeyx'><bdo id='poeyx'></bdo></ol><dd id='poeyx'><th id='poeyx'></th></dd><blockquote id='poeyx'></blockquote><ul id='poeyx'><style id='poeyx'></style></ul></q></td><noscript id='poeyx'></noscript><ol id='poeyx'></ol><p id='poeyx'></p><strong id='poeyx'><big id='poeyx'></big><strike id='poeyx'><q id='poeyx'><sup id='poeyx'></sup></q></strike></strong><p id='poeyx'><thead id='poeyx'><acronym id='poeyx'><tfoot id='poeyx'><kbd id='poeyx'></kbd><form id='poeyx'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='poeyx'></fieldset><b id='poeyx'><dt id='poeyx'></dt></b><sup id='poeyx'></sup><label id='poeyx'></label><noframes id='poeyx'><ins id='poeyx'></ins></noframes><td id='poeyx'></td><dfn id='poeyx'></dfn><font id='poeyx'><style id='poeyx'></style></font><tr id='poeyx'><td id='poeyx'></td></tr><dfn id='poeyx'><ul id='poeyx'></ul></dfn><tr id='poeyx'></tr><abbr id='poeyx'></abbr><strong id='poeyx'></strong><dt id='poeyx'></dt><span id='poeyx'><label id='poeyx'><td id='poeyx'></td></label><address id='poeyx'></address></span><label id='poeyx'><bdo id='poeyx'><dt id='poeyx'><dl id='poeyx'></dl></dt></bdo></label><abbr id='poeyx'><optgroup id='poeyx'></optgroup></abbr><code id='poeyx'></code><address id='poeyx'><thead id='poeyx'></thead></address><td id='poeyx'><style id='poeyx'><tbody id='poeyx'></tbody><strong id='poeyx'></strong></style></td><ul id='poeyx'><ul id='poeyx'></ul></ul><del id='poeyx'></del><th id='poeyx'><option id='poeyx'><legend id='poeyx'></legend></option></th><b id='poeyx'></b><i id='poeyx'><noscript id='poeyx'></noscript></i><q id='poeyx'></q><select id='poeyx'></select><option id='poeyx'></option><optgroup id='poeyx'><big id='poeyx'></big></optgroup><noframes id='poeyx'><acronym id='poeyx'><em id='poeyx'></em><td id='poeyx'><div id='poeyx'></div></td></acronym><address id='poeyx'><big id='poeyx'><big id='poeyx'></big><legend id='poeyx'></legend></big></address></noframes><ul id='poeyx'></ul><abbr id='poeyx'><p id='poeyx'><small id='poeyx'><bdo id='poeyx'><code id='poeyx'><i id='poeyx'><legend id='poeyx'></legend></i><sub id='poeyx'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='poeyx'></noscript><tr id='poeyx'></tr><select id='poeyx'><button id='poeyx'><dfn id='poeyx'><p id='poeyx'></p><q id='poeyx'></q></dfn></button><noframes id='poeyx'></noframes><b id='poeyx'></b></select><font id='poeyx'></font><option id='poeyx'></option><fieldset id='poeyx'></fieldset><noframes id='poeyx'><i id='poeyx'><div id='poeyx'><ins id='poeyx'></ins></div></i></noframes><tr id='poeyx'></tr><label id='poeyx'><small id='poeyx'></small><b id='poeyx'></b></label><noscript id='poeyx'><tr id='poeyx'></tr><div id='poeyx'></div><noscript id='poeyx'></noscript><tr id='poeyx'></tr></noscript><center id='poeyx'></center><dl id='poeyx'></dl><blockquote id='poeyx'></blockquote><pre id='poeyx'><dl id='poeyx'><noframes id='poeyx'><i id='poeyx'></i></noframes><dt id='poeyx'></dt></dl><label id='poeyx'><dfn id='poeyx'></dfn></label></pre><dir id='poeyx'></dir><strike id='poeyx'></strike><thead id='poeyx'></thead><span id='poeyx'></span><i id='poeyx'></i><font id='poeyx'></font><style id='poeyx'></style><font id='poeyx'></font><td id='poeyx'><select id='poeyx'><b id='poeyx'><address id='poeyx'><noscript id='poeyx'><acronym id='poeyx'></acronym></noscript></address><style id='poeyx'><tbody id='poeyx'></tbody></style></b></select><ul id='poeyx'><thead id='poeyx'></thead></ul></td><strike id='poeyx'><dt id='poeyx'></dt></strike><dfn id='poeyx'></dfn><dir id='poeyx'><b id='poeyx'></b><font id='poeyx'></font></dir><ul id='poeyx'></ul><q id='poeyx'></q><acronym id='poeyx'></acronym><center id='poeyx'><strong id='poeyx'></strong></center><ins id='poeyx'><label id='poeyx'></label><span id='poeyx'></span></ins><li id='poeyx'><blockquote id='poeyx'></blockquote></li><th id='poeyx'><table id='poeyx'></table></th><tfoot id='poeyx'></tfoot><ins id='poeyx'></ins><table id='poeyx'></table><noscript id='poeyx'><del id='poeyx'><ol id='poeyx'><center id='poeyx'><ul id='poeyx'></ul><div id='poeyx'></div></center></ol></del></noscript><strong id='poeyx'><legend id='poeyx'></legend><td id='poeyx'></td></strong><font id='poeyx'><font id='poeyx'></font></font><noscript id='poeyx'><em id='poeyx'><form id='poeyx'><sub id='poeyx'></sub></form><bdo id='poeyx'></bdo></em></noscript><address id='poeyx'></address><center id='poeyx'><del id='poeyx'></del><sup id='poeyx'></sup></center><kbd id='poeyx'></kbd><font id='poeyx'><b id='poeyx'></b><table id='poeyx'></table><blockquote id='poeyx'></blockquote></font><big id='poeyx'><q id='poeyx'><center id='poeyx'><button id='poeyx'></button></center></q></big><i id='poeyx'><form id='poeyx'><option id='poeyx'></option><dir id='poeyx'><thead id='poeyx'></thead></dir></form><tr id='poeyx'><strike id='poeyx'><noframes id='poeyx'><dl id='poeyx'></dl></noframes></strike><dt id='poeyx'></dt></tr></i><dfn id='poeyx'></dfn><tbody id='poeyx'></tbody><select id='poeyx'><dir id='poeyx'><noscript id='poeyx'><th id='poeyx'><strike id='poeyx'></strike><small id='poeyx'></small></th></noscript><tbody id='poeyx'><em id='poeyx'><optgroup id='poeyx'></optgroup><style id='poeyx'><tr id='poeyx'></tr><address id='poeyx'></address></style></em></tbody><code id='poeyx'><noscript id='poeyx'><ins id='poeyx'><font id='poeyx'></font></ins></noscript></code></dir><p id='poeyx'></p><dl id='poeyx'></dl></select><form id='poeyx'><bdo id='poeyx'></bdo><optgroup id='poeyx'><tbody id='poeyx'></tbody></optgroup><blockquote id='poeyx'><button id='poeyx'><pre id='poeyx'><li id='poeyx'><tfoot id='poeyx'><kbd id='poeyx'></kbd></tfoot><fieldset id='poeyx'><dd id='poeyx'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='poeyx'></table><span id='poeyx'><dl id='poeyx'></dl></span></blockquote></form><em id='poeyx'><small id='poeyx'><blockquote id='poeyx'></blockquote></small></em><tfoot id='poeyx'></tfoot><del id='poeyx'><pre id='poeyx'></pre></del><em id='poeyx'><acronym id='poeyx'><th id='poeyx'></th></acronym></em><fieldset id='poeyx'></fieldset><code id='poeyx'><noframes id='poeyx'></noframes></code><form id='poeyx'><optgroup id='poeyx'><dir id='poeyx'></dir></optgroup></form><strong id='poeyx'></strong><ins id='poeyx'><option id='poeyx'></option></ins><dd id='poeyx'></dd><span id='poeyx'><tbody id='poeyx'></tbody></span><strong id='poeyx'><pre id='poeyx'><form id='poeyx'></form></pre></strong><li id='poeyx'><abbr id='poeyx'><dir id='poeyx'></dir><acronym id='poeyx'></acronym></abbr></li><ol id='poeyx'></ol><strike id='poeyx'></strike><label id='poeyx'></label><legend id='poeyx'><address id='poeyx'><thead id='poeyx'><tr id='poeyx'></tr></thead></address><dt id='poeyx'></dt></legend><thead id='poeyx'></thead><ins id='poeyx'><big id='poeyx'></big></ins><kbd id='poeyx'></kbd><center id='poeyx'><acronym id='poeyx'></acronym><code id='poeyx'></code></center><ul id='poeyx'><pre id='poeyx'></pre></ul><style id='poeyx'><dt id='poeyx'><noframes id='poeyx'></noframes></dt><sub id='poeyx'></sub><b id='poeyx'></b></style></div></html>