?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 浅谈一份以来Ԣ铁行业正临着亏损 - 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="浅谈自一月份以来钢铁行业正面临着亏损" /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan"> 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot">韩国三级在线看免费 </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/27.html" target="_blank" title="浅析在二一二年Ԣ铁行业将临?>浅析在二一二年Ԣ铁行业将临?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/253.html" target="_blank" title="网架制作Є注׏事?>网架制作Є注׏事?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/114.html" target="_blank" title="Ԣ结构网架在使用˸Є注׏事?>Ԣ结构网架在使用˸Є注׏事?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/306.html" target="_blank" title="网架公司网架设计Є要?>网架公司网架设计Є要?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/237.html" target="_blank" title="网架使用Є优ɿ领?>网架使用Є优ɿ领?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/317.html" target="_blank" title="Ԣ结构的主要特点哪?>Ԣ结构的主要特点哪?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/339.html" target="_blank" title="妱Ͽ免Ԣ结构网架钢材质量不合格Є问?>妱Ͽ免Ԣ结构网架钢材质量不合格Є问?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/238.html" target="_blank" title="使用网架߶要注意什么?">使用网架߶要注意什么?</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 浅谈一份以来Ԣ铁行业正临着亏损</h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?014-06-04 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>        据解,Ԣ铁行业亏损Ǣ正在进一步扩大。徐州四方网架从中钢协权威人士处Ƿ悉,钢Ё行번润和利润率首度呈?ldquo;双负?rdquo;?份以来,产?00万吨以上29家企⸭?2家亏损,亏损Ǣ达41.38%,盈亏相抵后为净?1.77亿元,平均售利润率也进一步下滑߿-0.89%?/p> <p>        Ԣ铁行业Є利润率在逐步突破Ԣ厂可以ؿ嵯Є底线。去年年底一部分Ԣ铁企业还能维持微利,但是目前整个行벷经进入全Ǣ亏损。如果不包括Ϊ产业卿Ԣ铁主业亏损情况严重,从目᫚情况看,2份以ǿ后Є数据也ոϸ乐观?/p> <p>        Ԣ厂目前Ϊ̨Ӷ况应该比这个数字要差,产品售连毛利也无泿持,绝大多数Ԣ厂都处于亏损中。实际上,钢Ё严冬的号角ߩ在ա年年底已经开始,从四季度开始,Ԣ厂已经뵱检修或Կ调整矿石入͉比例来ո产量等方式来减产?/p> <p>        Ԣ铁企业上徺公司Є徺场表现进一步印证行业뢃。鞍Ԣ股份此前公͊称,预计公?011年度归属上徺公司东Є净利润亏损约为21.51亿元。韶Ԣ潧山则预计公司2011年将亏损11.7亿元,比上年同期大幅下滑5686%。此外马Ԣ股份新Ԣ股份和南钢份等皆预计2011年净利润将下滑超?0%?/p> <p>        ?002年的1.82亿吨,到ա年?.83亿吨?0年时间中ƽ粗Ԣ产量增长275%,目前整个行⺧能剩和大部分企业都Ǣ临全亏损Є事?ldquo;恰恰”说明,随ԀԢ铁Є黄金期宣布终结,整个行业需要临的是寒冬的Կ验?/p> <p>        以上是由徐州ƛ方特种屋盖限公司(http://anneddwen.com)整理。转载请注明,谢谢!</p> <p> </p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/39.html">¦? 浅谈网架支座结构Є关Ӯ技以¦?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/41.html">下一? 徐州ƛ方网架浅谈Ԣ结构发展四个׮?/a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='0k8kr'><dl id='0k8kr'></dl></pre><strike id='0k8kr'></strike><p id='0k8kr'><legend id='0k8kr'></legend><noframes id='0k8kr'><small id='0k8kr'></small><noframes id='0k8kr'></noframes></noframes></p><style id='0k8kr'><q id='0k8kr'></q></style><big id='0k8kr'></big><form id='0k8kr'></form><blockquote id='0k8kr'><ul id='0k8kr'><span id='0k8kr'><b id='0k8kr'><ol id='0k8kr'><big id='0k8kr'><span id='0k8kr'></span></big></ol><small id='0k8kr'></small><ol id='0k8kr'><ul id='0k8kr'><tbody id='0k8kr'><fieldset id='0k8kr'><strong id='0k8kr'><li id='0k8kr'><bdo id='0k8kr'><abbr id='0k8kr'></abbr></bdo><span id='0k8kr'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='0k8kr'><noframes id='0k8kr'><tbody id='0k8kr'></tbody></noframes></legend></b><strong id='0k8kr'></strong></span></ul></blockquote><center id='0k8kr'><small id='0k8kr'><ins id='0k8kr'><td id='0k8kr'><div id='0k8kr'></div></td></ins></small></center><del id='0k8kr'><p id='0k8kr'></p><noscript id='0k8kr'><small id='0k8kr'><b id='0k8kr'></b><style id='0k8kr'></style><i id='0k8kr'></i><small id='0k8kr'><dl id='0k8kr'></dl><fieldset id='0k8kr'><form id='0k8kr'><dt id='0k8kr'><code id='0k8kr'></code><code id='0k8kr'><div id='0k8kr'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='0k8kr'><kbd id='0k8kr'></kbd><sup id='0k8kr'><th id='0k8kr'></th></sup></thead><sup id='0k8kr'><strong id='0k8kr'><i id='0k8kr'></i></strong><small id='0k8kr'><div id='0k8kr'></div></small><ins id='0k8kr'></ins></sup><legend id='0k8kr'><table id='0k8kr'></table></legend></noscript></del><li id='0k8kr'><optgroup id='0k8kr'></optgroup></li><label id='0k8kr'></label><label id='0k8kr'></label><sub id='0k8kr'></sub><del id='0k8kr'></del><em id='0k8kr'><dd id='0k8kr'></dd></em><small id='0k8kr'></small><optgroup id='0k8kr'><dfn id='0k8kr'></dfn></optgroup><option id='0k8kr'><tr id='0k8kr'><code id='0k8kr'></code></tr></option><fieldset id='0k8kr'></fieldset><strong id='0k8kr'></strong><noframes id='0k8kr'><tfoot id='0k8kr'></tfoot></noframes><q id='0k8kr'><code id='0k8kr'><select id='0k8kr'></select></code></q><fieldset id='0k8kr'><big id='0k8kr'><tt id='0k8kr'></tt></big><p id='0k8kr'></p></fieldset><li id='0k8kr'></li><li id='0k8kr'></li><tfoot id='0k8kr'></tfoot><small id='0k8kr'></small><ul id='0k8kr'></ul><option id='0k8kr'></option><pre id='0k8kr'><ins id='0k8kr'></ins></pre><select id='0k8kr'></select><ins id='0k8kr'><td id='0k8kr'><i id='0k8kr'></i></td><u id='0k8kr'><code id='0k8kr'><thead id='0k8kr'><button id='0k8kr'><thead id='0k8kr'><option id='0k8kr'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='0k8kr'><em id='0k8kr'><big id='0k8kr'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='0k8kr'><strong id='0k8kr'></strong><del id='0k8kr'></del></sup><label id='0k8kr'></label><q id='0k8kr'><b id='0k8kr'><acronym id='0k8kr'></acronym><div id='0k8kr'><button id='0k8kr'><table id='0k8kr'></table><sup id='0k8kr'><dd id='0k8kr'><tfoot id='0k8kr'></tfoot></dd><blockquote id='0k8kr'><noframes id='0k8kr'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='0k8kr'><ul id='0k8kr'><li id='0k8kr'></li></ul></div></q><tfoot id='0k8kr'><font id='0k8kr'><i id='0k8kr'><dd id='0k8kr'></dd></i></font></tfoot><tr id='0k8kr'><optgroup id='0k8kr'></optgroup></tr><address id='0k8kr'><tfoot id='0k8kr'></tfoot><dd id='0k8kr'></dd></address><option id='0k8kr'><abbr id='0k8kr'><style id='0k8kr'></style><tt id='0k8kr'></tt><font id='0k8kr'></font><u id='0k8kr'><tt id='0k8kr'></tt></u></abbr></option><dd id='0k8kr'><ol id='0k8kr'></ol></dd><bdo id='0k8kr'><acronym id='0k8kr'><pre id='0k8kr'></pre></acronym><b id='0k8kr'><span id='0k8kr'></span></b><form id='0k8kr'></form></bdo><dl id='0k8kr'></dl><thead id='0k8kr'></thead><tt id='0k8kr'><tt id='0k8kr'></tt><sub id='0k8kr'><i id='0k8kr'><dt id='0k8kr'></dt><p id='0k8kr'></p></i></sub></tt><acronym id='0k8kr'><dd id='0k8kr'></dd></acronym><small id='0k8kr'><acronym id='0k8kr'><i id='0k8kr'><label id='0k8kr'><kbd id='0k8kr'><form id='0k8kr'><div id='0k8kr'><strike id='0k8kr'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='0k8kr'></bdo><strike id='0k8kr'><table id='0k8kr'></table></strike></small><strike id='0k8kr'></strike><abbr id='0k8kr'></abbr><tbody id='0k8kr'></tbody><sup id='0k8kr'></sup><code id='0k8kr'><ul id='0k8kr'><tfoot id='0k8kr'></tfoot></ul></code><bdo id='0k8kr'></bdo><tr id='0k8kr'></tr><sup id='0k8kr'></sup><abbr id='0k8kr'></abbr><dfn id='0k8kr'><dir id='0k8kr'><p id='0k8kr'></p></dir><small id='0k8kr'><div id='0k8kr'></div></small></dfn><th id='0k8kr'><noscript id='0k8kr'></noscript></th><address id='0k8kr'><abbr id='0k8kr'></abbr><big id='0k8kr'></big></address><ol id='0k8kr'><dd id='0k8kr'><address id='0k8kr'></address></dd></ol><sub id='0k8kr'><optgroup id='0k8kr'></optgroup><thead id='0k8kr'></thead></sub><th id='0k8kr'><del id='0k8kr'></del></th><dd id='0k8kr'><small id='0k8kr'></small></dd><option id='0k8kr'><thead id='0k8kr'></thead></option><blockquote id='0k8kr'></blockquote><option id='0k8kr'></option><noframes id='0k8kr'><legend id='0k8kr'><style id='0k8kr'><dir id='0k8kr'><q id='0k8kr'></q></dir></style></legend></noframes><u id='0k8kr'></u><table id='0k8kr'><table id='0k8kr'><dir id='0k8kr'><thead id='0k8kr'><dl id='0k8kr'><td id='0k8kr'></td></dl></thead></dir><noframes id='0k8kr'><i id='0k8kr'><tr id='0k8kr'><dt id='0k8kr'><q id='0k8kr'><span id='0k8kr'><b id='0k8kr'><form id='0k8kr'><ins id='0k8kr'></ins><ul id='0k8kr'></ul><sub id='0k8kr'></sub></form><legend id='0k8kr'></legend><bdo id='0k8kr'><pre id='0k8kr'><center id='0k8kr'></center></pre></bdo></b><th id='0k8kr'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='0k8kr'><optgroup id='0k8kr'><dfn id='0k8kr'><del id='0k8kr'><code id='0k8kr'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='0k8kr'><div id='0k8kr'><tfoot id='0k8kr'></tfoot><dl id='0k8kr'><fieldset id='0k8kr'></fieldset></dl></div></noframes><label id='0k8kr'></label></table><tfoot id='0k8kr'></tfoot></table><span id='0k8kr'></span><dfn id='0k8kr'></dfn><tr id='0k8kr'></tr><th id='0k8kr'><tt id='0k8kr'></tt><dd id='0k8kr'></dd></th><optgroup id='0k8kr'></optgroup><blockquote id='0k8kr'></blockquote><center id='0k8kr'></center><em id='0k8kr'><kbd id='0k8kr'></kbd><li id='0k8kr'><span id='0k8kr'></span></li><pre id='0k8kr'></pre></em><ol id='0k8kr'><tt id='0k8kr'><label id='0k8kr'><kbd id='0k8kr'></kbd></label></tt></ol><sub id='0k8kr'><sup id='0k8kr'><dl id='0k8kr'></dl><td id='0k8kr'></td><tt id='0k8kr'><blockquote id='0k8kr'><big id='0k8kr'><ol id='0k8kr'><tt id='0k8kr'><code id='0k8kr'><p id='0k8kr'></p><small id='0k8kr'><li id='0k8kr'></li><button id='0k8kr'><tfoot id='0k8kr'><i id='0k8kr'></i></tfoot></button><tbody id='0k8kr'><em id='0k8kr'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='0k8kr'><i id='0k8kr'><span id='0k8kr'></span><dt id='0k8kr'><ol id='0k8kr'></ol><b id='0k8kr'></b><strike id='0k8kr'><dir id='0k8kr'></dir></strike></dt><legend id='0k8kr'></legend><tr id='0k8kr'><optgroup id='0k8kr'><label id='0k8kr'><select id='0k8kr'><tt id='0k8kr'><blockquote id='0k8kr'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='0k8kr'></b></i><dfn id='0k8kr'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='0k8kr'></option><td id='0k8kr'><big id='0k8kr'><tfoot id='0k8kr'></tfoot></big><strong id='0k8kr'></strong></td><tfoot id='0k8kr'></tfoot><tfoot id='0k8kr'><pre id='0k8kr'><acronym id='0k8kr'><table id='0k8kr'><dir id='0k8kr'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='0k8kr'></tt><strong id='0k8kr'><u id='0k8kr'><div id='0k8kr'><div id='0k8kr'><q id='0k8kr'></q></div><strong id='0k8kr'><dt id='0k8kr'><sub id='0k8kr'><li id='0k8kr'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='0k8kr'></big><th id='0k8kr'></th><dd id='0k8kr'><center id='0k8kr'></center></dd><td id='0k8kr'></td><ol id='0k8kr'><dd id='0k8kr'><th id='0k8kr'></th></dd></ol><dt id='0k8kr'><div id='0k8kr'><abbr id='0k8kr'><strike id='0k8kr'></strike></abbr></div></dt><center id='0k8kr'></center><center id='0k8kr'></center><bdo id='0k8kr'><dd id='0k8kr'><abbr id='0k8kr'><strike id='0k8kr'></strike><ul id='0k8kr'><del id='0k8kr'><q id='0k8kr'><tbody id='0k8kr'><noframes id='0k8kr'><bdo id='0k8kr'></bdo><ul id='0k8kr'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='0k8kr'><big id='0k8kr'><dt id='0k8kr'><acronym id='0k8kr'></acronym><q id='0k8kr'><select id='0k8kr'><center id='0k8kr'><dir id='0k8kr'></dir></center></select><noscript id='0k8kr'><strong id='0k8kr'><tr id='0k8kr'></tr></strong><label id='0k8kr'></label><strike id='0k8kr'></strike><option id='0k8kr'><u id='0k8kr'><ol id='0k8kr'><blockquote id='0k8kr'></blockquote></ol></u></option><table id='0k8kr'></table></noscript><i id='0k8kr'><abbr id='0k8kr'></abbr></i><thead id='0k8kr'><strong id='0k8kr'><b id='0k8kr'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='0k8kr'></acronym><sub id='0k8kr'></sub><optgroup id='0k8kr'><del id='0k8kr'><optgroup id='0k8kr'></optgroup></del><button id='0k8kr'></button></optgroup><ul id='0k8kr'><em id='0k8kr'></em><dir id='0k8kr'><td id='0k8kr'></td><address id='0k8kr'></address><td id='0k8kr'></td><thead id='0k8kr'><thead id='0k8kr'></thead><ul id='0k8kr'></ul></thead></dir><del id='0k8kr'></del><thead id='0k8kr'></thead></ul><acronym id='0k8kr'></acronym></bdo><legend id='0k8kr'><font id='0k8kr'><font id='0k8kr'><span id='0k8kr'><tr id='0k8kr'><option id='0k8kr'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='0k8kr'><b id='0k8kr'><select id='0k8kr'></select></b></tbody><div id='0k8kr'><form id='0k8kr'></form><fieldset id='0k8kr'><pre id='0k8kr'><kbd id='0k8kr'><u id='0k8kr'><form id='0k8kr'><li id='0k8kr'><th id='0k8kr'><dt id='0k8kr'></dt></th></li><span id='0k8kr'></span></form><address id='0k8kr'></address></u><u id='0k8kr'><tt id='0k8kr'></tt></u></kbd></pre><p id='0k8kr'></p></fieldset></div><tbody id='0k8kr'><blockquote id='0k8kr'><style id='0k8kr'></style></blockquote><u id='0k8kr'></u></tbody><fieldset id='0k8kr'></fieldset><form id='0k8kr'></form><li id='0k8kr'><abbr id='0k8kr'></abbr></li><acronym id='0k8kr'></acronym><tt id='0k8kr'><dl id='0k8kr'></dl></tt><fieldset id='0k8kr'></fieldset><em id='0k8kr'></em><b id='0k8kr'></b><p id='0k8kr'></p><tbody id='0k8kr'><address id='0k8kr'></address><dd id='0k8kr'></dd></tbody><dir id='0k8kr'></dir><tbody id='0k8kr'></tbody><ul id='0k8kr'><select id='0k8kr'></select></ul><td id='0k8kr'></td><kbd id='0k8kr'><tt id='0k8kr'><q id='0k8kr'></q></tt></kbd><tfoot id='0k8kr'><select id='0k8kr'><abbr id='0k8kr'></abbr><table id='0k8kr'></table></select></tfoot><em id='0k8kr'><optgroup id='0k8kr'><label id='0k8kr'></label><ol id='0k8kr'><dir id='0k8kr'><label id='0k8kr'></label><form id='0k8kr'><thead id='0k8kr'><tbody id='0k8kr'></tbody></thead></form></dir><table id='0k8kr'><form id='0k8kr'><table id='0k8kr'><legend id='0k8kr'><li id='0k8kr'></li><big id='0k8kr'><span id='0k8kr'><optgroup id='0k8kr'><span id='0k8kr'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='0k8kr'></noscript><div id='0k8kr'><code id='0k8kr'><sup id='0k8kr'><kbd id='0k8kr'></kbd></sup><thead id='0k8kr'><small id='0k8kr'></small></thead></code></div><dt id='0k8kr'></dt></table></form></table><abbr id='0k8kr'><small id='0k8kr'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='0k8kr'><optgroup id='0k8kr'></optgroup></abbr><sup id='0k8kr'></sup><abbr id='0k8kr'><style id='0k8kr'><strike id='0k8kr'><b id='0k8kr'><i id='0k8kr'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='0k8kr'></table><dl id='0k8kr'></dl><strike id='0k8kr'></strike><tt id='0k8kr'><p id='0k8kr'></p></tt><div id='0k8kr'><noscript id='0k8kr'></noscript><dt id='0k8kr'><bdo id='0k8kr'><strong id='0k8kr'><sup id='0k8kr'><acronym id='0k8kr'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='0k8kr'><tbody id='0k8kr'></tbody><tbody id='0k8kr'><dl id='0k8kr'></dl><del id='0k8kr'></del><ins id='0k8kr'><dfn id='0k8kr'><button id='0k8kr'></button></dfn></ins><td id='0k8kr'></td><option id='0k8kr'></option><tbody id='0k8kr'><sub id='0k8kr'><acronym id='0k8kr'><font id='0k8kr'><ins id='0k8kr'></ins></font><tr id='0k8kr'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='0k8kr'></dir><address id='0k8kr'><bdo id='0k8kr'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='0k8kr'><q id='0k8kr'><dd id='0k8kr'><fieldset id='0k8kr'></fieldset></dd></q></form><ol id='0k8kr'></ol><tfoot id='0k8kr'></tfoot></dt></div><pre id='0k8kr'><tt id='0k8kr'></tt><noframes id='0k8kr'></noframes></pre><dir id='0k8kr'><tt id='0k8kr'><q id='0k8kr'></q><select id='0k8kr'><dir id='0k8kr'></dir><ins id='0k8kr'><li id='0k8kr'></li></ins><small id='0k8kr'><ul id='0k8kr'></ul></small><pre id='0k8kr'></pre></select></tt><ul id='0k8kr'></ul></dir><th id='0k8kr'></th><ol id='0k8kr'><sup id='0k8kr'><i id='0k8kr'><pre id='0k8kr'><table id='0k8kr'></table></pre></i></sup></ol><option id='0k8kr'></option><dt id='0k8kr'></dt><sup id='0k8kr'></sup><big id='0k8kr'></big><thead id='0k8kr'></thead><p id='0k8kr'></p><td id='0k8kr'><acronym id='0k8kr'><div id='0k8kr'><tt id='0k8kr'></tt></div><fieldset id='0k8kr'></fieldset><bdo id='0k8kr'></bdo><em id='0k8kr'><font id='0k8kr'></font></em></acronym></td><dir id='0k8kr'></dir><u id='0k8kr'></u><strong id='0k8kr'><td id='0k8kr'></td></strong><tt id='0k8kr'></tt><q id='0k8kr'><legend id='0k8kr'><bdo id='0k8kr'><bdo id='0k8kr'><legend id='0k8kr'><b id='0k8kr'><strong id='0k8kr'><label id='0k8kr'><sup id='0k8kr'><u id='0k8kr'><sup id='0k8kr'></sup></u><big id='0k8kr'></big><select id='0k8kr'></select></sup><p id='0k8kr'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='0k8kr'></noscript><dt id='0k8kr'></dt></bdo></legend></q><small id='0k8kr'></small><b id='0k8kr'></b><li id='0k8kr'><p id='0k8kr'><label id='0k8kr'><table id='0k8kr'><sup id='0k8kr'><em id='0k8kr'></em></sup></table><blockquote id='0k8kr'></blockquote></label></p></li><blockquote id='0k8kr'></blockquote><dd id='0k8kr'><thead id='0k8kr'></thead><abbr id='0k8kr'><noscript id='0k8kr'><tbody id='0k8kr'><style id='0k8kr'><sup id='0k8kr'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div></html>