?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp Ԣ铁行业两大出路方可ح转슿 - 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="钢铁行业两大出路方可扭转颓势" /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan">韩国三级在线看免费 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/69.html" target="_blank" title="ƛ方网架公司浅谈ƽ内绿色建Є差?>ƛ方网架公司浅谈ƽ内绿色建Є差?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/62.html" target="_blank" title="Ԣ材市场依旧低迷 ƽ内Ԣ企业绩惨淡">Ԣ材市场依旧低迷 ƽ内Ԣ企业绩惨淡</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/50.html" target="_blank" title="Ԣ材需求回?但上行空间仍限">Ԣ材需求回?但上行空间仍限</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/341.html" target="_blank" title="网架Є安装方法有哪些?分别适用于什么范?>网架Є安装方法有哪些?分别适用于什么范?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/331.html" target="_blank" title="网架公司妱提升身竞争?>网架公司妱提升身竞争?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/86.html" target="_blank" title="分享Ɇ网架Ԣ结构施工技?>分享Ɇ网架Ԣ结构施工技?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/311.html" target="_blank" title="空间网架结构Є实用?>空间网架结构Є实用?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/89.html" target="_blank" title="网架小拼单元Є科学拼装六大技?>网架小拼单元Є科学拼装六大技?/a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> Ԣ铁行业两大出路方可ح转슿</h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?014-06-04 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>        近来ƽ内Є钢Ё行벇现两方Ǣ的问题,一Ǣ是行业产能继续过剩;另一Ǣ是下游需求嵯到全方位Є抑制,除被调控的地产,被限购Є车辆,被降͟的高铁等等。在这里徐州ƛ方网架跟大家谈谈自己对妱Є颓ɿ如何扭转,发表一下自己的看法?/p> <p> 第一、产救?/p> <p> 为应对新一轮钢Ё行⺧能剩和市场萎,今年中Ԣ再提“控产?rdquo;。据中钢协内部人士解释,此次“控产?rdquo;,并不同于以᫚限产?ldquo;此次是突出徺场行为,提倡自觉自律强调售价低于制造成的᫔产、没合同不生产、不给不发?rdquo;?/p> <p> Ԣ铁大省山东,日ո提出要严控钢Ё产⺧能总量。目݇是“ɛ争?015年,全省Ԣ铁产能ա缩1000万吨以上,生产总规模制在5000万吨水平,实现减量发?rdquo;?/p> <p> 对国内部分钢ա的ү结果表明?012年元,中厚板平均减?0%左右,是减产ɛ度大的一个品种另外,生产涂镀类产品的民营企业亦出现大积检修?/p> <p> 但减产并ߠ法减去中国Ԣ铁肿Є体量。钢Ё产能严重剩,已成为业内共识。有资料显示,中ƽ钢Ё业在产能基数达到位后,近两年净增炼Ё产能仍超1亿吨?/p> <p> 第二、转产,抑或转型</p> <p> 严酷Є徺场环境,让越来越多的Ԣ企开ɏ觅出路?/p> <p> 2?3ߥ,唐钢Є内部ϸ议上传出消息,唐?011年总体9.51亿元。据内部人士͏露,该主要来自“Ϊ产业”。目前,唐钢Є非Ԣ产⻎⺺뷲?.4万?/p> <p> 唐钢?010?提出发展非Ԣ产丷并确Ԣ材产品深加工、大物流、装备制͠与工程技、资源开发与综合利用、房地产、服ɡ与培训六大Ϊ产业群?/p> <p> 业界人指出,众Ԣ企Є产벤元化,并Ǟ一条正确转型之路,ո现代管理学的“˸化路?rdquo;背道Կ驰。即,走高性能、科技、附加的Ԣ材品种发和生产,᫬合钢Ё行业发展趋ɿ?/p> <p> 我国生产Є普벓种钢材占比輩大诸多高性能Ԣ,却严ո赖进口?/p> <p> 近年,不断涨价的Ё矿石,带来中国Ԣ铁ʦ材料成本,成为影响行业盈亏的关键Ơ素?/p> <p> 据中Ԣ统计?012?中߬,中国Ё矿石价ݼ指?CIOPI)中的进口Ё矿石价ݼ指数升?80.58͹,??011年分别上升18.09͹和20.22͹,升幅分别?.91%?.39%?/p> <p>韩国三级在线看免费 文由徐州四方网架ֽhttp://anneddwen.com)提供,转载请注明谢谢!</p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/45.html">¦? 浅谈Ԣ徺基于三点将稳步向?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/47.html">下一? 徐州ƛ方浅谈紧固件企业需Ǣ临新的条</a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='493rr'></thead><label id='493rr'><blockquote id='493rr'></blockquote></label><p id='493rr'></p><small id='493rr'><ul id='493rr'><bdo id='493rr'><dir id='493rr'></dir><noframes id='493rr'><li id='493rr'></li></noframes><small id='493rr'></small><ins id='493rr'></ins><blockquote id='493rr'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='493rr'></fieldset><span id='493rr'></span><tfoot id='493rr'></tfoot><em id='493rr'></em><select id='493rr'></select><q id='493rr'><sub id='493rr'><i id='493rr'></i></sub><thead id='493rr'><strong id='493rr'></strong></thead></q><ul id='493rr'></ul><dir id='493rr'></dir><code id='493rr'><ins id='493rr'></ins></code><bdo id='493rr'><label id='493rr'><pre id='493rr'><fieldset id='493rr'></fieldset></pre></label></bdo><big id='493rr'><ul id='493rr'><noframes id='493rr'></noframes><tfoot id='493rr'><sub id='493rr'><sup id='493rr'><p id='493rr'><legend id='493rr'></legend><noframes id='493rr'><dd id='493rr'><tbody id='493rr'><td id='493rr'><optgroup id='493rr'><strong id='493rr'></strong></optgroup><address id='493rr'><ul id='493rr'></ul></address><big id='493rr'></big></td><table id='493rr'></table></tbody><pre id='493rr'></pre></dd><span id='493rr'><b id='493rr'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='493rr'></option></ul></big><address id='493rr'><abbr id='493rr'></abbr></address><strike id='493rr'><font id='493rr'></font></strike><ul id='493rr'><tbody id='493rr'></tbody></ul><sup id='493rr'><li id='493rr'></li></sup><legend id='493rr'></legend><label id='493rr'><i id='493rr'><td id='493rr'><tfoot id='493rr'></tfoot><pre id='493rr'></pre></td></i></label><strong id='493rr'><del id='493rr'></del></strong><button id='493rr'></button><p id='493rr'><tbody id='493rr'><q id='493rr'><noscript id='493rr'><kbd id='493rr'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='493rr'><table id='493rr'><em id='493rr'></em><noscript id='493rr'><dl id='493rr'><abbr id='493rr'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='493rr'></sup><em id='493rr'><sub id='493rr'><i id='493rr'><option id='493rr'></option></i><select id='493rr'><ul id='493rr'></ul></select></sub><center id='493rr'><i id='493rr'></i></center></em><button id='493rr'></button><kbd id='493rr'><table id='493rr'><em id='493rr'><strong id='493rr'><ol id='493rr'><option id='493rr'></option></ol></strong></em><blockquote id='493rr'><tfoot id='493rr'></tfoot><small id='493rr'><b id='493rr'></b></small></blockquote><table id='493rr'><sup id='493rr'><td id='493rr'><dt id='493rr'><i id='493rr'><label id='493rr'></label></i></dt></td><div id='493rr'></div></sup></table></table><style id='493rr'></style></kbd><th id='493rr'><noframes id='493rr'></noframes></th><div id='493rr'></div><dt id='493rr'><dd id='493rr'></dd><div id='493rr'></div></dt><style id='493rr'><acronym id='493rr'><style id='493rr'></style></acronym></style><tr id='493rr'><dt id='493rr'><small id='493rr'></small></dt></tr><ins id='493rr'></ins><tt id='493rr'></tt><big id='493rr'><form id='493rr'><tt id='493rr'></tt><fieldset id='493rr'><center id='493rr'><fieldset id='493rr'></fieldset></center><ol id='493rr'><select id='493rr'><style id='493rr'><q id='493rr'></q><strong id='493rr'><tfoot id='493rr'><ul id='493rr'><legend id='493rr'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='493rr'><dfn id='493rr'><noscript id='493rr'><sub id='493rr'></sub></noscript><li id='493rr'></li></dfn></abbr></select><ol id='493rr'></ol><dir id='493rr'></dir></ol></fieldset><abbr id='493rr'><legend id='493rr'><acronym id='493rr'></acronym></legend><th id='493rr'></th></abbr><table id='493rr'><strike id='493rr'><button id='493rr'></button></strike></table></form></big><button id='493rr'><style id='493rr'></style></button><em id='493rr'></em><code id='493rr'><dir id='493rr'><em id='493rr'></em></dir></code><thead id='493rr'></thead><dd id='493rr'><blockquote id='493rr'><table id='493rr'><font id='493rr'></font><strike id='493rr'><optgroup id='493rr'><abbr id='493rr'><strong id='493rr'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='493rr'></center><strong id='493rr'></strong><small id='493rr'><q id='493rr'></q></small><font id='493rr'></font><ul id='493rr'><abbr id='493rr'></abbr><dd id='493rr'><dd id='493rr'><pre id='493rr'></pre><ol id='493rr'></ol><ins id='493rr'></ins></dd></dd><em id='493rr'><b id='493rr'></b><u id='493rr'><code id='493rr'></code></u></em></ul><label id='493rr'></label><tr id='493rr'><style id='493rr'><blockquote id='493rr'><dfn id='493rr'><label id='493rr'></label></dfn><th id='493rr'></th></blockquote></style><strong id='493rr'><strike id='493rr'><q id='493rr'></q></strike></strong><legend id='493rr'></legend><tr id='493rr'></tr></tr><ul id='493rr'><label id='493rr'><li id='493rr'></li></label></ul><tbody id='493rr'><dir id='493rr'><abbr id='493rr'><font id='493rr'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='493rr'><fieldset id='493rr'><ol id='493rr'></ol><noscript id='493rr'></noscript></fieldset><td id='493rr'></td></bdo><fieldset id='493rr'><option id='493rr'><ul id='493rr'><td id='493rr'><legend id='493rr'></legend><del id='493rr'></del><ins id='493rr'></ins><form id='493rr'><table id='493rr'></table><th id='493rr'><tr id='493rr'><tt id='493rr'><dfn id='493rr'><select id='493rr'><optgroup id='493rr'><select id='493rr'></select></optgroup><del id='493rr'><small id='493rr'></small></del><dd id='493rr'><center id='493rr'></center></dd></select></dfn><dfn id='493rr'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='493rr'></dt></td></ul></option><tbody id='493rr'></tbody><q id='493rr'><strong id='493rr'></strong></q></fieldset><li id='493rr'></li><ul id='493rr'></ul><button id='493rr'></button><blockquote id='493rr'></blockquote><td id='493rr'><i id='493rr'><span id='493rr'></span><style id='493rr'><center id='493rr'></center><strike id='493rr'><code id='493rr'><thead id='493rr'><button id='493rr'></button><div id='493rr'><legend id='493rr'></legend></div><li id='493rr'></li></thead><abbr id='493rr'></abbr></code></strike></style><dd id='493rr'><th id='493rr'></th></dd></i></td><style id='493rr'></style><optgroup id='493rr'><sup id='493rr'><tbody id='493rr'></tbody><sup id='493rr'></sup></sup></optgroup><select id='493rr'><abbr id='493rr'><address id='493rr'><strike id='493rr'></strike></address></abbr><address id='493rr'><legend id='493rr'></legend></address></select><ol id='493rr'></ol><code id='493rr'></code><strike id='493rr'><button id='493rr'></button><tr id='493rr'></tr></strike><center id='493rr'><del id='493rr'><sup id='493rr'></sup></del><dt id='493rr'><td id='493rr'></td></dt></center><sup id='493rr'></sup><dt id='493rr'></dt><th id='493rr'><span id='493rr'></span><dd id='493rr'><td id='493rr'><code id='493rr'><center id='493rr'></center><acronym id='493rr'><td id='493rr'><table id='493rr'><bdo id='493rr'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='493rr'></label><code id='493rr'><kbd id='493rr'><big id='493rr'><u id='493rr'></u></big><th id='493rr'></th></kbd></code><form id='493rr'><dl id='493rr'></dl><th id='493rr'><button id='493rr'><dd id='493rr'></dd></button><form id='493rr'><address id='493rr'></address></form></th><li id='493rr'><li id='493rr'></li><td id='493rr'><font id='493rr'><ol id='493rr'><select id='493rr'><blockquote id='493rr'><dd id='493rr'><table id='493rr'><dl id='493rr'></dl></table><form id='493rr'></form><fieldset id='493rr'><u id='493rr'><i id='493rr'><div id='493rr'><table id='493rr'></table></div></i></u></fieldset><b id='493rr'></b></dd></blockquote><li id='493rr'><center id='493rr'><dir id='493rr'></dir></center><table id='493rr'></table></li></select></ol><font id='493rr'></font></font></td></li></form><q id='493rr'><form id='493rr'></form><blockquote id='493rr'><code id='493rr'></code></blockquote></q><abbr id='493rr'></abbr><sub id='493rr'></sub><q id='493rr'><pre id='493rr'><em id='493rr'></em></pre></q><select id='493rr'><dt id='493rr'><tr id='493rr'></tr></dt><small id='493rr'><noscript id='493rr'><strong id='493rr'></strong><tbody id='493rr'></tbody></noscript></small></select><del id='493rr'><big id='493rr'><u id='493rr'></u></big></del><ul id='493rr'></ul><fieldset id='493rr'><ul id='493rr'></ul></fieldset><strike id='493rr'><ins id='493rr'></ins><button id='493rr'></button></strike><span id='493rr'></span><table id='493rr'><select id='493rr'><legend id='493rr'><bdo id='493rr'></bdo></legend></select></table><kbd id='493rr'></kbd><dd id='493rr'></dd><fieldset id='493rr'></fieldset><p id='493rr'><style id='493rr'></style><table id='493rr'></table><strong id='493rr'></strong><ul id='493rr'></ul></p><ul id='493rr'></ul><label id='493rr'></label><dl id='493rr'><code id='493rr'><q id='493rr'><option id='493rr'></option></q></code></dl><tr id='493rr'></tr><acronym id='493rr'></acronym><small id='493rr'><style id='493rr'><tt id='493rr'><option id='493rr'><dl id='493rr'><ul id='493rr'></ul><div id='493rr'><q id='493rr'><fieldset id='493rr'><noframes id='493rr'><label id='493rr'><u id='493rr'><fieldset id='493rr'><pre id='493rr'></pre></fieldset></u></label><tr id='493rr'></tr><address id='493rr'><abbr id='493rr'><tt id='493rr'><span id='493rr'><p id='493rr'><noframes id='493rr'><strike id='493rr'></strike></noframes></p></span><dir id='493rr'><dir id='493rr'><table id='493rr'><pre id='493rr'></pre></table><legend id='493rr'><dd id='493rr'><sup id='493rr'></sup><del id='493rr'></del></dd><b id='493rr'></b><address id='493rr'></address><li id='493rr'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='493rr'></abbr><blockquote id='493rr'></blockquote><center id='493rr'></center></abbr></address></noframes><div id='493rr'><center id='493rr'><pre id='493rr'><b id='493rr'><code id='493rr'></code><table id='493rr'></table></b><optgroup id='493rr'><font id='493rr'></font><kbd id='493rr'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='493rr'></noframes></div></fieldset></q><address id='493rr'></address></div><dir id='493rr'></dir></dl></option></tt></style><div id='493rr'><i id='493rr'></i></div></small><bdo id='493rr'></bdo><form id='493rr'><select id='493rr'></select></form><code id='493rr'><strong id='493rr'><table id='493rr'><table id='493rr'></table><acronym id='493rr'></acronym></table></strong><q id='493rr'><label id='493rr'></label></q><span id='493rr'><address id='493rr'></address></span><noframes id='493rr'><dfn id='493rr'><optgroup id='493rr'></optgroup></dfn><tfoot id='493rr'><bdo id='493rr'><div id='493rr'></div><i id='493rr'><dt id='493rr'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='493rr'></b><table id='493rr'><acronym id='493rr'></acronym></table><q id='493rr'><dfn id='493rr'></dfn></q><p id='493rr'><noframes id='493rr'><ul id='493rr'></ul></noframes></p><select id='493rr'></select><acronym id='493rr'></acronym><legend id='493rr'></legend><small id='493rr'><kbd id='493rr'></kbd></small><del id='493rr'></del><option id='493rr'><blockquote id='493rr'><ins id='493rr'><big id='493rr'><p id='493rr'><sup id='493rr'></sup></p><span id='493rr'></span><b id='493rr'><thead id='493rr'><option id='493rr'><span id='493rr'></span></option></thead><table id='493rr'><ins id='493rr'><option id='493rr'><sub id='493rr'></sub></option></ins></table></b><table id='493rr'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='493rr'></abbr><p id='493rr'><label id='493rr'><tt id='493rr'><font id='493rr'><li id='493rr'><ul id='493rr'></ul></li></font><tt id='493rr'><ul id='493rr'></ul></tt></tt><strong id='493rr'></strong><div id='493rr'></div><dir id='493rr'></dir><fieldset id='493rr'><option id='493rr'></option></fieldset><pre id='493rr'></pre></label><dfn id='493rr'><tr id='493rr'></tr></dfn></p><fieldset id='493rr'><font id='493rr'><kbd id='493rr'></kbd><blockquote id='493rr'></blockquote></font><fieldset id='493rr'></fieldset></fieldset><optgroup id='493rr'><em id='493rr'></em></optgroup><sub id='493rr'></sub><dfn id='493rr'></dfn><em id='493rr'></em><div id='493rr'><kbd id='493rr'><td id='493rr'></td><dt id='493rr'><table id='493rr'></table></dt></kbd></div><option id='493rr'></option><span id='493rr'><big id='493rr'><strong id='493rr'><button id='493rr'><td id='493rr'><tfoot id='493rr'></tfoot></td><sub id='493rr'><dl id='493rr'><dt id='493rr'><small id='493rr'></small></dt><button id='493rr'><legend id='493rr'></legend></button><em id='493rr'></em><thead id='493rr'></thead><style id='493rr'><table id='493rr'><tbody id='493rr'></tbody><bdo id='493rr'></bdo></table></style></dl></sub><label id='493rr'></label></button><noscript id='493rr'></noscript></strong></big></span><label id='493rr'><ul id='493rr'><b id='493rr'><ol id='493rr'></ol><code id='493rr'><sub id='493rr'><ins id='493rr'><tt id='493rr'></tt></ins></sub></code><b id='493rr'><sub id='493rr'><small id='493rr'></small><blockquote id='493rr'></blockquote><center id='493rr'><style id='493rr'></style></center><label id='493rr'><dt id='493rr'></dt><p id='493rr'><span id='493rr'><noframes id='493rr'><fieldset id='493rr'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='493rr'></legend></b></b></ul></label><q id='493rr'><tr id='493rr'><kbd id='493rr'></kbd><th id='493rr'><kbd id='493rr'></kbd></th></tr></q><li id='493rr'></li><noframes id='493rr'></noframes><tt id='493rr'><th id='493rr'></th><legend id='493rr'><strong id='493rr'><big id='493rr'></big></strong></legend></tt><sup id='493rr'><i id='493rr'><small id='493rr'><ins id='493rr'></ins></small><pre id='493rr'></pre></i></sup><td id='493rr'></td><center id='493rr'><thead id='493rr'></thead></center><i id='493rr'></i><style id='493rr'><fieldset id='493rr'></fieldset></style><th id='493rr'></th><label id='493rr'><form id='493rr'></form></label><tbody id='493rr'></tbody><center id='493rr'><td id='493rr'></td><dl id='493rr'></dl></center><blockquote id='493rr'><acronym id='493rr'></acronym></blockquote><noscript id='493rr'></noscript></div></html>