?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 分析Ԣ结构网架验收要?- 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="分析钢结构网架验收要? /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan">韩国三级在线看免费 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/45.html" target="_blank" title="浅谈Ԣ徺基于三点将稳步向?>浅谈Ԣ徺基于三点将稳步向?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/38.html" target="_blank" title="从三方ɥ来Ԣ材行业Є徺?>从三方ɥ来Ԣ材行业Є徺?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/81.html" target="_blank" title="分析Ԣ结构网架在施工中强度螺栓连接出现Є问?>分析Ԣ结构网架在施工中强度螺栓连接出现Є问?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/319.html" target="_blank" title="Ԣ结构网架中普뵞ݓ的构造要?>Ԣ结构网架中普뵞ݓ的构造要?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/79.html" target="_blank" title="分析主流Є网架钢结构渗透法探伤方法">分析主流Є网架钢结构渗透法探伤方法</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/13.html" target="_blank" title="ƽ家关注Ԣ铁行业,Ԣ铁벰Ǣ临᫻">ƽ家关注Ԣ铁行业,Ԣ铁벰Ǣ临᫻</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/58.html" target="_blank" title="浅谈Ԣ贸商洗牌中ƽ钢市压ɛ将向钢ա?>浅谈Ԣ贸商洗牌中ƽ钢市压ɛ将向钢ա?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/84.html" target="_blank" title="分析网架Ԣ结构业ɡ的关键节点">分析网架Ԣ结构业ɡ的关键节点</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 分析Ԣ结构网架验收要?/h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?014-06-04 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>        Ԣ结构网架在现代工程中被广泛씨,由于钢结构在建筑中Є特¦用,Ԣ构件的进场质量验收就显得߿关要,ƛ方网架结以Є经验,顤家介ո下钢结构构件检验的要点?/p> <p>要点一、严ݼ检ҥ以下资料ϸ</p> <p>韩国三级在线看免费①钢材材质的检验单</p> <p>韩国三级在线看免费②钢材的材质证明</p> <p>③无损检测报͊和探伤检测报?/p> <p>要点二、在安装ұ,梁时,主要检ҥ柱庿下的垫铁是否稳定,柱是否垂直和位移,粱的垂直、平直、侧弯、螺ݓ的拧紧ɺ以ǿ摩擦Ǣ清理验收合ݼ后,方可起吊施工?/p> <p>要点三、当Ԣ结构安装,并进行验收合格ɐ,要求施工单位将ұ底板和基础顶Є空间用膨混土进行二次浇筑?/p> <p>要点ƛ、连接螺ݓ的使用݇</p> <p>普뵞ݓ连接,每个螺栓一端不能垫2个以上垫片,螺栓拧紧后外露螺纹不能少?个螺距?/p> <p>뼺螺栓使用前需要检ҥ螺ݓ的合格证和复试单,安装过程中板叠接触要平整,接触Ǣ必须大?5%边缘隙不能大?.8mm,强螺ݓ要由穿入,不能用工具敲打和扩孔,不能强制穿入?/p> <p>뼺螺栓不能作为临时螺栓,螺ݓ拧紧要注意按一个方向施拧,줩安装Є要终拧完毕,并͐个严格检ҥ,对欠拧、超拧的要ǿ߶补拧或换?/p> <p>要点五、不合格Є焊缝不得擅处理,同一部位Є焊缝返修次数不能超?次?/p> <p>要点六、钢结构涂刷前,构件表不能物,涂刷ύ数和厚度应符合相关规定?/p> <p>要点七、在监理施工过程中,要求施工人员定钢窗一边的ұ子,待Ԓ窗完全ƺ定并就ո后,᫄接另一边的立柱这样便可以证钢窗与立柱之间ոϸ隙?/p> <p>要点八、压抑彩板进场后,要对其进行检ҥ,并复ݸ施工安装有关钢构件Є安装精确度;清除檩条安装时Є焊缝药Ю和飞溅物,并涂刷防ӈɴ对钢构件进行ֲ腐处理?/p> <p>要点九、安装彩板时,要按墙Ǣ的顺序进行排版,从墙Є一侧开始进行,᫔螺钉ƺ定,墙板接缝处要做好防水处理?/p> <p>工程Є质量体现在施工过程中的每一个环节,Ԣ结构在建中具有重要Є作用,施工߶务必做好洯一项工作,؍能确工程按时保质保量Є成〱上是由徐州四方网架提供,转载请注明ϸԢ结构网?http://anneddwen.com 谢谢?/p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/67.html">¦? 2013ƽ内Ԣ铁市场风云ص</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/69.html">下一? ƛ方网架公司浅谈ƽ内绿色建Є差?/a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='lwk5y'></q><tt id='lwk5y'><dd id='lwk5y'><noscript id='lwk5y'><dl id='lwk5y'><i id='lwk5y'></i><dd id='lwk5y'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='lwk5y'></tr><td id='lwk5y'></td><q id='lwk5y'></q><dd id='lwk5y'></dd><div id='lwk5y'><button id='lwk5y'><tfoot id='lwk5y'><i id='lwk5y'><dl id='lwk5y'><i id='lwk5y'><strike id='lwk5y'><dt id='lwk5y'></dt></strike></i></dl></i><pre id='lwk5y'></pre></tfoot><u id='lwk5y'></u><small id='lwk5y'></small></button><tr id='lwk5y'></tr></div><strike id='lwk5y'></strike><label id='lwk5y'></label><button id='lwk5y'></button><optgroup id='lwk5y'></optgroup><dd id='lwk5y'></dd><sup id='lwk5y'><del id='lwk5y'><strike id='lwk5y'><dd id='lwk5y'></dd></strike></del></sup><fieldset id='lwk5y'><p id='lwk5y'></p></fieldset><big id='lwk5y'><big id='lwk5y'><address id='lwk5y'><dl id='lwk5y'></dl></address><dd id='lwk5y'></dd><table id='lwk5y'><abbr id='lwk5y'><strong id='lwk5y'><blockquote id='lwk5y'></blockquote></strong></abbr><td id='lwk5y'><pre id='lwk5y'></pre></td></table></big></big><q id='lwk5y'><abbr id='lwk5y'><thead id='lwk5y'></thead></abbr></q><li id='lwk5y'><q id='lwk5y'><acronym id='lwk5y'><dd id='lwk5y'><td id='lwk5y'><noframes id='lwk5y'><tr id='lwk5y'><strong id='lwk5y'></strong><small id='lwk5y'></small><button id='lwk5y'></button><li id='lwk5y'><noscript id='lwk5y'><big id='lwk5y'></big><dt id='lwk5y'></dt></noscript></li></tr><ol id='lwk5y'><option id='lwk5y'><table id='lwk5y'><blockquote id='lwk5y'><tbody id='lwk5y'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='lwk5y'></u><kbd id='lwk5y'><kbd id='lwk5y'></kbd></kbd></noframes><abbr id='lwk5y'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='lwk5y'><button id='lwk5y'><abbr id='lwk5y'></abbr></button></thead><button id='lwk5y'><u id='lwk5y'><u id='lwk5y'></u></u><tr id='lwk5y'><optgroup id='lwk5y'><dd id='lwk5y'><dfn id='lwk5y'><tt id='lwk5y'><thead id='lwk5y'><optgroup id='lwk5y'></optgroup></thead></tt><legend id='lwk5y'></legend><noframes id='lwk5y'><b id='lwk5y'><form id='lwk5y'></form></b></noframes></dfn><pre id='lwk5y'></pre></dd></optgroup><dl id='lwk5y'><big id='lwk5y'><dd id='lwk5y'><td id='lwk5y'><dir id='lwk5y'></dir></td></dd></big><optgroup id='lwk5y'></optgroup><dfn id='lwk5y'></dfn></dl></tr></button><strong id='lwk5y'></strong><ol id='lwk5y'><dfn id='lwk5y'><kbd id='lwk5y'></kbd></dfn></ol><ul id='lwk5y'></ul><noframes id='lwk5y'></noframes><blockquote id='lwk5y'></blockquote><fieldset id='lwk5y'></fieldset><sup id='lwk5y'><p id='lwk5y'><tt id='lwk5y'><sup id='lwk5y'><bdo id='lwk5y'><ol id='lwk5y'><sup id='lwk5y'><dl id='lwk5y'><em id='lwk5y'><label id='lwk5y'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='lwk5y'></address></sup></tt></p><fieldset id='lwk5y'><noframes id='lwk5y'><code id='lwk5y'><strong id='lwk5y'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='lwk5y'></sup><div id='lwk5y'><pre id='lwk5y'><select id='lwk5y'></select><td id='lwk5y'></td></pre></div><kbd id='lwk5y'><u id='lwk5y'></u></kbd><div id='lwk5y'></div><blockquote id='lwk5y'></blockquote><q id='lwk5y'></q><th id='lwk5y'></th><big id='lwk5y'></big><address id='lwk5y'><b id='lwk5y'><select id='lwk5y'></select></b></address><code id='lwk5y'></code><ul id='lwk5y'><strike id='lwk5y'></strike></ul><noscript id='lwk5y'></noscript><pre id='lwk5y'></pre><div id='lwk5y'><p id='lwk5y'></p></div><tfoot id='lwk5y'></tfoot><thead id='lwk5y'><bdo id='lwk5y'></bdo></thead><kbd id='lwk5y'></kbd><p id='lwk5y'><fieldset id='lwk5y'><style id='lwk5y'></style></fieldset></p><acronym id='lwk5y'><big id='lwk5y'><code id='lwk5y'></code></big></acronym><noframes id='lwk5y'><fieldset id='lwk5y'></fieldset></noframes><ol id='lwk5y'></ol><font id='lwk5y'></font><td id='lwk5y'><ol id='lwk5y'></ol></td><center id='lwk5y'></center><option id='lwk5y'></option><legend id='lwk5y'></legend><big id='lwk5y'></big><sub id='lwk5y'><ol id='lwk5y'><li id='lwk5y'><label id='lwk5y'></label></li></ol></sub><i id='lwk5y'><ol id='lwk5y'></ol></i><del id='lwk5y'></del><tr id='lwk5y'><tr id='lwk5y'><bdo id='lwk5y'><form id='lwk5y'><em id='lwk5y'></em><ins id='lwk5y'><center id='lwk5y'><center id='lwk5y'></center></center></ins><pre id='lwk5y'><em id='lwk5y'></em><abbr id='lwk5y'><legend id='lwk5y'><div id='lwk5y'><center id='lwk5y'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='lwk5y'></b><noframes id='lwk5y'><span id='lwk5y'></span></noframes><font id='lwk5y'><ol id='lwk5y'></ol></font><td id='lwk5y'><abbr id='lwk5y'><option id='lwk5y'><big id='lwk5y'></big></option></abbr><dfn id='lwk5y'></dfn></td><form id='lwk5y'><legend id='lwk5y'></legend></form><td id='lwk5y'><strike id='lwk5y'><blockquote id='lwk5y'></blockquote></strike></td><sup id='lwk5y'><fieldset id='lwk5y'><li id='lwk5y'></li></fieldset></sup><option id='lwk5y'></option><thead id='lwk5y'></thead><del id='lwk5y'></del><b id='lwk5y'><tfoot id='lwk5y'></tfoot><i id='lwk5y'></i></b><sup id='lwk5y'></sup><thead id='lwk5y'></thead><kbd id='lwk5y'></kbd><acronym id='lwk5y'><strike id='lwk5y'></strike></acronym><table id='lwk5y'><select id='lwk5y'></select></table><strong id='lwk5y'></strong><center id='lwk5y'></center><p id='lwk5y'><b id='lwk5y'><bdo id='lwk5y'><span id='lwk5y'></span></bdo></b></p><tr id='lwk5y'><form id='lwk5y'><strong id='lwk5y'><dir id='lwk5y'></dir></strong><th id='lwk5y'></th></form><strong id='lwk5y'><select id='lwk5y'></select></strong></tr><form id='lwk5y'><pre id='lwk5y'></pre></form><code id='lwk5y'></code><optgroup id='lwk5y'></optgroup><strong id='lwk5y'><td id='lwk5y'><table id='lwk5y'><legend id='lwk5y'><legend id='lwk5y'><big id='lwk5y'><fieldset id='lwk5y'><q id='lwk5y'><tfoot id='lwk5y'><big id='lwk5y'><tt id='lwk5y'><thead id='lwk5y'></thead></tt></big><p id='lwk5y'></p><button id='lwk5y'><table id='lwk5y'><ins id='lwk5y'></ins><tt id='lwk5y'><li id='lwk5y'><thead id='lwk5y'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='lwk5y'><td id='lwk5y'></td><tfoot id='lwk5y'></tfoot></tr><strong id='lwk5y'><span id='lwk5y'><dfn id='lwk5y'></dfn><bdo id='lwk5y'><thead id='lwk5y'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='lwk5y'></button><ol id='lwk5y'><font id='lwk5y'><blockquote id='lwk5y'><center id='lwk5y'></center></blockquote></font></ol><strong id='lwk5y'></strong><dl id='lwk5y'><legend id='lwk5y'></legend><sub id='lwk5y'><small id='lwk5y'></small></sub></dl><style id='lwk5y'></style><pre id='lwk5y'><code id='lwk5y'></code></pre><big id='lwk5y'></big><font id='lwk5y'></font><bdo id='lwk5y'></bdo><dfn id='lwk5y'><dd id='lwk5y'><button id='lwk5y'><strike id='lwk5y'><div id='lwk5y'><div id='lwk5y'><legend id='lwk5y'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='lwk5y'><q id='lwk5y'></q></optgroup></dd><ol id='lwk5y'><q id='lwk5y'><dfn id='lwk5y'><button id='lwk5y'><tbody id='lwk5y'><tbody id='lwk5y'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='lwk5y'></dl><fieldset id='lwk5y'></fieldset><u id='lwk5y'></u><div id='lwk5y'><ins id='lwk5y'></ins></div><strong id='lwk5y'></strong><center id='lwk5y'></center><strong id='lwk5y'></strong><small id='lwk5y'></small><td id='lwk5y'><q id='lwk5y'><q id='lwk5y'><b id='lwk5y'><optgroup id='lwk5y'></optgroup></b></q><ol id='lwk5y'><bdo id='lwk5y'></bdo></ol><dd id='lwk5y'><th id='lwk5y'></th></dd><blockquote id='lwk5y'></blockquote><ul id='lwk5y'><style id='lwk5y'></style></ul></q></td><noscript id='lwk5y'></noscript><ol id='lwk5y'></ol><p id='lwk5y'></p><strong id='lwk5y'><big id='lwk5y'></big><strike id='lwk5y'><q id='lwk5y'><sup id='lwk5y'></sup></q></strike></strong><p id='lwk5y'><thead id='lwk5y'><acronym id='lwk5y'><tfoot id='lwk5y'><kbd id='lwk5y'></kbd><form id='lwk5y'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='lwk5y'></fieldset><b id='lwk5y'><dt id='lwk5y'></dt></b><sup id='lwk5y'></sup><label id='lwk5y'></label><noframes id='lwk5y'><ins id='lwk5y'></ins></noframes><td id='lwk5y'></td><dfn id='lwk5y'></dfn><font id='lwk5y'><style id='lwk5y'></style></font><tr id='lwk5y'><td id='lwk5y'></td></tr><dfn id='lwk5y'><ul id='lwk5y'></ul></dfn><tr id='lwk5y'></tr><abbr id='lwk5y'></abbr><strong id='lwk5y'></strong><dt id='lwk5y'></dt><span id='lwk5y'><label id='lwk5y'><td id='lwk5y'></td></label><address id='lwk5y'></address></span><label id='lwk5y'><bdo id='lwk5y'><dt id='lwk5y'><dl id='lwk5y'></dl></dt></bdo></label><abbr id='lwk5y'><optgroup id='lwk5y'></optgroup></abbr><code id='lwk5y'></code><address id='lwk5y'><thead id='lwk5y'></thead></address><td id='lwk5y'><style id='lwk5y'><tbody id='lwk5y'></tbody><strong id='lwk5y'></strong></style></td><ul id='lwk5y'><ul id='lwk5y'></ul></ul><del id='lwk5y'></del><th id='lwk5y'><option id='lwk5y'><legend id='lwk5y'></legend></option></th><b id='lwk5y'></b><i id='lwk5y'><noscript id='lwk5y'></noscript></i><q id='lwk5y'></q><select id='lwk5y'></select><option id='lwk5y'></option><optgroup id='lwk5y'><big id='lwk5y'></big></optgroup><noframes id='lwk5y'><acronym id='lwk5y'><em id='lwk5y'></em><td id='lwk5y'><div id='lwk5y'></div></td></acronym><address id='lwk5y'><big id='lwk5y'><big id='lwk5y'></big><legend id='lwk5y'></legend></big></address></noframes><ul id='lwk5y'></ul><abbr id='lwk5y'><p id='lwk5y'><small id='lwk5y'><bdo id='lwk5y'><code id='lwk5y'><i id='lwk5y'><legend id='lwk5y'></legend></i><sub id='lwk5y'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='lwk5y'></noscript><tr id='lwk5y'></tr><select id='lwk5y'><button id='lwk5y'><dfn id='lwk5y'><p id='lwk5y'></p><q id='lwk5y'></q></dfn></button><noframes id='lwk5y'></noframes><b id='lwk5y'></b></select><font id='lwk5y'></font><option id='lwk5y'></option><fieldset id='lwk5y'></fieldset><noframes id='lwk5y'><i id='lwk5y'><div id='lwk5y'><ins id='lwk5y'></ins></div></i></noframes><tr id='lwk5y'></tr><label id='lwk5y'><small id='lwk5y'></small><b id='lwk5y'></b></label><noscript id='lwk5y'><tr id='lwk5y'></tr><div id='lwk5y'></div><noscript id='lwk5y'></noscript><tr id='lwk5y'></tr></noscript><center id='lwk5y'></center><dl id='lwk5y'></dl><blockquote id='lwk5y'></blockquote><pre id='lwk5y'><dl id='lwk5y'><noframes id='lwk5y'><i id='lwk5y'></i></noframes><dt id='lwk5y'></dt></dl><label id='lwk5y'><dfn id='lwk5y'></dfn></label></pre><dir id='lwk5y'></dir><strike id='lwk5y'></strike><thead id='lwk5y'></thead><span id='lwk5y'></span><i id='lwk5y'></i><font id='lwk5y'></font><style id='lwk5y'></style><font id='lwk5y'></font><td id='lwk5y'><select id='lwk5y'><b id='lwk5y'><address id='lwk5y'><noscript id='lwk5y'><acronym id='lwk5y'></acronym></noscript></address><style id='lwk5y'><tbody id='lwk5y'></tbody></style></b></select><ul id='lwk5y'><thead id='lwk5y'></thead></ul></td><strike id='lwk5y'><dt id='lwk5y'></dt></strike><dfn id='lwk5y'></dfn><dir id='lwk5y'><b id='lwk5y'></b><font id='lwk5y'></font></dir><ul id='lwk5y'></ul><q id='lwk5y'></q><acronym id='lwk5y'></acronym><center id='lwk5y'><strong id='lwk5y'></strong></center><ins id='lwk5y'><label id='lwk5y'></label><span id='lwk5y'></span></ins><li id='lwk5y'><blockquote id='lwk5y'></blockquote></li><th id='lwk5y'><table id='lwk5y'></table></th><tfoot id='lwk5y'></tfoot><ins id='lwk5y'></ins><table id='lwk5y'></table><noscript id='lwk5y'><del id='lwk5y'><ol id='lwk5y'><center id='lwk5y'><ul id='lwk5y'></ul><div id='lwk5y'></div></center></ol></del></noscript><strong id='lwk5y'><legend id='lwk5y'></legend><td id='lwk5y'></td></strong><font id='lwk5y'><font id='lwk5y'></font></font><noscript id='lwk5y'><em id='lwk5y'><form id='lwk5y'><sub id='lwk5y'></sub></form><bdo id='lwk5y'></bdo></em></noscript><address id='lwk5y'></address><center id='lwk5y'><del id='lwk5y'></del><sup id='lwk5y'></sup></center><kbd id='lwk5y'></kbd><font id='lwk5y'><b id='lwk5y'></b><table id='lwk5y'></table><blockquote id='lwk5y'></blockquote></font><big id='lwk5y'><q id='lwk5y'><center id='lwk5y'><button id='lwk5y'></button></center></q></big><i id='lwk5y'><form id='lwk5y'><option id='lwk5y'></option><dir id='lwk5y'><thead id='lwk5y'></thead></dir></form><tr id='lwk5y'><strike id='lwk5y'><noframes id='lwk5y'><dl id='lwk5y'></dl></noframes></strike><dt id='lwk5y'></dt></tr></i><dfn id='lwk5y'></dfn><tbody id='lwk5y'></tbody><select id='lwk5y'><dir id='lwk5y'><noscript id='lwk5y'><th id='lwk5y'><strike id='lwk5y'></strike><small id='lwk5y'></small></th></noscript><tbody id='lwk5y'><em id='lwk5y'><optgroup id='lwk5y'></optgroup><style id='lwk5y'><tr id='lwk5y'></tr><address id='lwk5y'></address></style></em></tbody><code id='lwk5y'><noscript id='lwk5y'><ins id='lwk5y'><font id='lwk5y'></font></ins></noscript></code></dir><p id='lwk5y'></p><dl id='lwk5y'></dl></select><form id='lwk5y'><bdo id='lwk5y'></bdo><optgroup id='lwk5y'><tbody id='lwk5y'></tbody></optgroup><blockquote id='lwk5y'><button id='lwk5y'><pre id='lwk5y'><li id='lwk5y'><tfoot id='lwk5y'><kbd id='lwk5y'></kbd></tfoot><fieldset id='lwk5y'><dd id='lwk5y'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='lwk5y'></table><span id='lwk5y'><dl id='lwk5y'></dl></span></blockquote></form><em id='lwk5y'><small id='lwk5y'><blockquote id='lwk5y'></blockquote></small></em><tfoot id='lwk5y'></tfoot><del id='lwk5y'><pre id='lwk5y'></pre></del><em id='lwk5y'><acronym id='lwk5y'><th id='lwk5y'></th></acronym></em><fieldset id='lwk5y'></fieldset><code id='lwk5y'><noframes id='lwk5y'></noframes></code><form id='lwk5y'><optgroup id='lwk5y'><dir id='lwk5y'></dir></optgroup></form><strong id='lwk5y'></strong><ins id='lwk5y'><option id='lwk5y'></option></ins><dd id='lwk5y'></dd><span id='lwk5y'><tbody id='lwk5y'></tbody></span><strong id='lwk5y'><pre id='lwk5y'><form id='lwk5y'></form></pre></strong><li id='lwk5y'><abbr id='lwk5y'><dir id='lwk5y'></dir><acronym id='lwk5y'></acronym></abbr></li><ol id='lwk5y'></ol><strike id='lwk5y'></strike><label id='lwk5y'></label><legend id='lwk5y'><address id='lwk5y'><thead id='lwk5y'><tr id='lwk5y'></tr></thead></address><dt id='lwk5y'></dt></legend><thead id='lwk5y'></thead><ins id='lwk5y'><big id='lwk5y'></big></ins><kbd id='lwk5y'></kbd><center id='lwk5y'><acronym id='lwk5y'></acronym><code id='lwk5y'></code></center><ul id='lwk5y'><pre id='lwk5y'></pre></ul><style id='lwk5y'><dt id='lwk5y'><noframes id='lwk5y'></noframes></dt><sub id='lwk5y'></sub><b id='lwk5y'></b></style></div></html>