?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 分享网架Ԣ结构空吊装要?- 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="分享网架钢结构高空吊装要? /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan"> 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/72.html" target="_blank" title="保证网架工程质量Є施工要?>保证网架工程质量Є施工要?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/51.html" target="_blank" title="下游需汱升有提升钢帱?>下游需汱升有提升钢帱?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/235.html" target="_blank" title="网架Є一些应用领?>网架Є一些应用领?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/236.html" target="_blank" title="网架为什么那欢迎">网架为什么那欢迎</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/318.html" target="_blank" title="Ԣ结构构件的连接方">Ԣ结构构件的连接方</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/340.html" target="_blank" title="网架ɠ工与现代建筑的绿色쐈">网架ɠ工与现代建筑的绿色쐈</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/258.html" target="_blank" title="轻钢网架Є使用优?>轻钢网架Є使用优?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/302.html" target="_blank" title="影响Ԣ结构网架成的Ơ素">影响Ԣ结构网架成的Ơ素</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 分享网架Ԣ结构空吊装要?/h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?014-06-04 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>        随着科技Є发展和人们对建筑的特需求,现代工程设计和建͠中网架Ԣ结构被越来越多Є采用,其中工程需要采用空吊装。好多顾客对网架高空吊装뜨疑,徐州四方网架给大家谈谈大跨度立体网架钢结构高空吊装Є要͹?/p> <p>韩国三级在线看免费        要点一、桁架吊装的结构͉择</p> <p>        大跨度变截拱形立体Ԣ结构,其结构跨度大,需要采用双抬吊的吊装模,来实现大型械Є使用。同߶,基于双机抬吊结构,实现轴向Є空间嵯ɛ结构,尤其是其结构材料Є벺,实现结构质轻、抗աɊ强的特点?/p> <p>        同时,在吊装Є施工的过程中,其各设备部件,尤其是索具是否符合安全要求,对于施工安全具要的影响。而且,桁架吊装的地基Ǟ常重要,其在吊装前需要严ݼ制好ұ?/p> <p>        要点二、吊装的结构计算,尤其是起量和起뺦Є计算非常?/p> <p>        吊装Є起重质量要大于؀构件的质量,确保载结构的稳定。吊装的起뺦,要基于索具뺦和支座顶Ǣ度,进行全Є计算,控制好吊装Є起重度?/p> <p>        Կ关于吊装的工作围计算,需要基于跨度和起长,计算出起重长的仰角。同߶,吊装Є度不宜大?0°,避免空滑行中出现͟度过快,而出现结构嵯ɛ不坴ѡЄ问Ӏ?/p> <p>        要点三、起重机Є选择</p> <p>        起的͉择要基于起重量和起重度,进行科学Є选择。而且,起重机Є长要基于变截Ǣ的大小,进行严ݼ的控制。长的ƞ转半,是起性能Є要指݇,其回转半径要满足宽度需ɡ而且,大跨度下的桁架施工,采用双抬吊的结构,要控制好起重机,减少施工结构的受损?/p> <p>        要点ƛ、吊装吊͹的͉择</p> <p>        吊点Є选择吊装施工Є关Ӯ环节,尤其是基于合理的吊点,是댖吊装结构Є要举措。吊͹的͉择要基于施工跨度和起量,确吊装结构Є嵯ɛ均衡?/p> <p>        同时,吊͹的͉择直接影响Ԁ结构Є嵯ɛ分布,吊点好设置于弯緳较大͹,以到达嵯ɛ的合理分布。其中关于弯矩的计算,需要基于力矩和负载量,以ǿ桁架长度,进行精准的计算?/p> <p>        后要提醒大家Є是,网架钢结构高空吊装需要空作丷ո复杂,最好请˸Є公司进行施工。如条件不允许,也要请有经验Є工ɸ在吊装前对工Ɂ好指导,施工߶严ݼ按计划,一步步实施以免͠成不必要的损失〱上是由徐州四方网架公司提供,转载请注明ϸ徐州网架 http://anneddwen.com 谢谢~~</p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/73.html">¦? 分享徐州网架Ԣ结构的问与?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/75.html">下一? 妱벥网架连接͹的检?/a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='fpm66'><p id='fpm66'><optgroup id='fpm66'></optgroup></p></q><form id='fpm66'></form><ol id='fpm66'><th id='fpm66'><legend id='fpm66'></legend></th><bdo id='fpm66'><optgroup id='fpm66'></optgroup></bdo></ol><dl id='fpm66'><tt id='fpm66'><tr id='fpm66'></tr></tt><address id='fpm66'><th id='fpm66'></th></address></dl><style id='fpm66'><dt id='fpm66'></dt><dir id='fpm66'></dir></style><dd id='fpm66'></dd><dl id='fpm66'><sup id='fpm66'></sup></dl><table id='fpm66'><p id='fpm66'><optgroup id='fpm66'><tbody id='fpm66'><p id='fpm66'><dir id='fpm66'><div id='fpm66'><center id='fpm66'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='fpm66'><abbr id='fpm66'><blockquote id='fpm66'><i id='fpm66'><select id='fpm66'><td id='fpm66'><u id='fpm66'><ol id='fpm66'></ol><big id='fpm66'><big id='fpm66'></big></big></u><pre id='fpm66'><kbd id='fpm66'></kbd></pre><del id='fpm66'></del></td><button id='fpm66'><noframes id='fpm66'><option id='fpm66'></option><select id='fpm66'><span id='fpm66'><form id='fpm66'></form></span><dd id='fpm66'></dd></select><dt id='fpm66'></dt></noframes><del id='fpm66'><noframes id='fpm66'></noframes></del></button><kbd id='fpm66'></kbd><form id='fpm66'></form><button id='fpm66'><noframes id='fpm66'><style id='fpm66'><big id='fpm66'><i id='fpm66'></i><tbody id='fpm66'></tbody></big></style><abbr id='fpm66'></abbr></noframes></button></select></i><li id='fpm66'></li></blockquote></abbr><address id='fpm66'></address></abbr><address id='fpm66'><sub id='fpm66'><big id='fpm66'><tt id='fpm66'><bdo id='fpm66'><acronym id='fpm66'></acronym></bdo><label id='fpm66'><abbr id='fpm66'></abbr><em id='fpm66'><pre id='fpm66'></pre><address id='fpm66'><small id='fpm66'></small></address></em></label><center id='fpm66'><span id='fpm66'><b id='fpm66'></b></span></center><option id='fpm66'><bdo id='fpm66'><select id='fpm66'><strong id='fpm66'><q id='fpm66'><sup id='fpm66'><abbr id='fpm66'></abbr></sup><p id='fpm66'></p></q><span id='fpm66'><tfoot id='fpm66'><ul id='fpm66'><div id='fpm66'><style id='fpm66'><dir id='fpm66'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='fpm66'><form id='fpm66'></form></q></span><noframes id='fpm66'><p id='fpm66'><sup id='fpm66'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='fpm66'></option><li id='fpm66'></li></big><strong id='fpm66'></strong></sub></address><ol id='fpm66'><font id='fpm66'></font><dl id='fpm66'></dl></ol><option id='fpm66'></option><th id='fpm66'></th><li id='fpm66'></li><center id='fpm66'><u id='fpm66'></u></center><del id='fpm66'></del><tfoot id='fpm66'></tfoot><p id='fpm66'><strike id='fpm66'></strike><fieldset id='fpm66'></fieldset></p><tr id='fpm66'><bdo id='fpm66'><ul id='fpm66'></ul></bdo></tr><th id='fpm66'><tfoot id='fpm66'><p id='fpm66'><thead id='fpm66'><dfn id='fpm66'></dfn></thead></p><strong id='fpm66'></strong><th id='fpm66'></th></tfoot></th><u id='fpm66'><blockquote id='fpm66'></blockquote></u><b id='fpm66'><address id='fpm66'></address></b><ins id='fpm66'><table id='fpm66'><strike id='fpm66'><tfoot id='fpm66'><ins id='fpm66'></ins></tfoot><strike id='fpm66'><small id='fpm66'><div id='fpm66'></div></small></strike></strike><optgroup id='fpm66'><big id='fpm66'><abbr id='fpm66'></abbr></big><kbd id='fpm66'><q id='fpm66'></q></kbd></optgroup></table><big id='fpm66'></big></ins><sub id='fpm66'></sub><q id='fpm66'><kbd id='fpm66'></kbd><dt id='fpm66'></dt></q><big id='fpm66'><pre id='fpm66'><code id='fpm66'></code><del id='fpm66'><fieldset id='fpm66'></fieldset></del><big id='fpm66'><dt id='fpm66'></dt></big><bdo id='fpm66'></bdo></pre></big><noscript id='fpm66'></noscript><acronym id='fpm66'></acronym><div id='fpm66'><tr id='fpm66'><b id='fpm66'></b></tr></div><dl id='fpm66'></dl><tbody id='fpm66'><p id='fpm66'><noframes id='fpm66'></noframes></p><u id='fpm66'></u></tbody><dt id='fpm66'></dt><dd id='fpm66'></dd><big id='fpm66'></big><pre id='fpm66'></pre><dir id='fpm66'><optgroup id='fpm66'><select id='fpm66'></select></optgroup></dir><font id='fpm66'><ol id='fpm66'><dir id='fpm66'><dl id='fpm66'></dl><thead id='fpm66'></thead></dir></ol></font><pre id='fpm66'><tr id='fpm66'><q id='fpm66'><fieldset id='fpm66'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='fpm66'><td id='fpm66'><strong id='fpm66'><style id='fpm66'><acronym id='fpm66'></acronym><pre id='fpm66'><pre id='fpm66'><dir id='fpm66'><label id='fpm66'><noframes id='fpm66'></noframes></label></dir><strike id='fpm66'></strike></pre></pre></style></strong><th id='fpm66'><dir id='fpm66'><dt id='fpm66'><b id='fpm66'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='fpm66'></sub><th id='fpm66'></th><legend id='fpm66'></legend><style id='fpm66'></style><i id='fpm66'></i><optgroup id='fpm66'></optgroup><noscript id='fpm66'><q id='fpm66'><tfoot id='fpm66'><td id='fpm66'><b id='fpm66'></b></td></tfoot><pre id='fpm66'><code id='fpm66'></code><del id='fpm66'><form id='fpm66'></form></del><address id='fpm66'></address></pre></q></noscript><dfn id='fpm66'></dfn><optgroup id='fpm66'></optgroup><address id='fpm66'><sub id='fpm66'></sub></address><abbr id='fpm66'><ul id='fpm66'><big id='fpm66'><tbody id='fpm66'><dir id='fpm66'><tfoot id='fpm66'></tfoot><abbr id='fpm66'><noscript id='fpm66'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='fpm66'></tr></big></ul></abbr><dl id='fpm66'></dl><div id='fpm66'></div><div id='fpm66'><ol id='fpm66'></ol></div><i id='fpm66'></i><i id='fpm66'><strong id='fpm66'><sup id='fpm66'></sup><span id='fpm66'><strong id='fpm66'></strong><strong id='fpm66'></strong></span><option id='fpm66'><noscript id='fpm66'></noscript></option></strong></i><abbr id='fpm66'></abbr><ul id='fpm66'></ul><bdo id='fpm66'><div id='fpm66'></div></bdo><pre id='fpm66'><fieldset id='fpm66'></fieldset></pre><dfn id='fpm66'></dfn><tr id='fpm66'><option id='fpm66'><kbd id='fpm66'></kbd><label id='fpm66'><strong id='fpm66'><font id='fpm66'></font></strong></label><ol id='fpm66'><code id='fpm66'><td id='fpm66'><strike id='fpm66'><blockquote id='fpm66'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='fpm66'></dt><sup id='fpm66'><q id='fpm66'><dd id='fpm66'><q id='fpm66'><del id='fpm66'><acronym id='fpm66'></acronym><tfoot id='fpm66'></tfoot><label id='fpm66'><strong id='fpm66'></strong></label><td id='fpm66'></td><ul id='fpm66'><select id='fpm66'><li id='fpm66'></li></select></ul><label id='fpm66'></label></del><tbody id='fpm66'></tbody><dt id='fpm66'></dt></q><small id='fpm66'><strike id='fpm66'></strike></small></dd></q><label id='fpm66'></label></sup></option><pre id='fpm66'><ins id='fpm66'><td id='fpm66'></td><sub id='fpm66'><optgroup id='fpm66'></optgroup></sub><center id='fpm66'><em id='fpm66'></em></center><acronym id='fpm66'></acronym></ins></pre></tr><tr id='fpm66'></tr><center id='fpm66'><tbody id='fpm66'></tbody><tfoot id='fpm66'></tfoot></center><small id='fpm66'><th id='fpm66'></th></small><small id='fpm66'></small><em id='fpm66'></em><dfn id='fpm66'><dd id='fpm66'></dd></dfn><dl id='fpm66'><i id='fpm66'><td id='fpm66'><thead id='fpm66'></thead></td></i></dl><style id='fpm66'><th id='fpm66'><form id='fpm66'><span id='fpm66'><dl id='fpm66'><label id='fpm66'></label></dl><th id='fpm66'><li id='fpm66'><noscript id='fpm66'></noscript><tbody id='fpm66'></tbody><tbody id='fpm66'><form id='fpm66'><tbody id='fpm66'></tbody><dd id='fpm66'><i id='fpm66'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='fpm66'><ol id='fpm66'><b id='fpm66'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='fpm66'><strong id='fpm66'></strong><label id='fpm66'><label id='fpm66'><tbody id='fpm66'><small id='fpm66'><noframes id='fpm66'></noframes><ul id='fpm66'></ul><b id='fpm66'></b></small></tbody></label><label id='fpm66'><code id='fpm66'></code><kbd id='fpm66'></kbd></label><u id='fpm66'><tt id='fpm66'></tt></u></label></tbody><dfn id='fpm66'><tbody id='fpm66'></tbody></dfn><pre id='fpm66'><em id='fpm66'><option id='fpm66'><dt id='fpm66'></dt></option></em></pre><optgroup id='fpm66'><thead id='fpm66'></thead></optgroup><optgroup id='fpm66'></optgroup><optgroup id='fpm66'></optgroup><em id='fpm66'></em><address id='fpm66'></address><blockquote id='fpm66'><u id='fpm66'><style id='fpm66'><b id='fpm66'></b><thead id='fpm66'><style id='fpm66'><strong id='fpm66'><ol id='fpm66'></ol></strong></style><acronym id='fpm66'><del id='fpm66'><dd id='fpm66'></dd><bdo id='fpm66'><legend id='fpm66'><kbd id='fpm66'><address id='fpm66'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='fpm66'></tbody></style></u><label id='fpm66'><dt id='fpm66'></dt></label></blockquote><li id='fpm66'><dl id='fpm66'><noframes id='fpm66'><form id='fpm66'></form></noframes></dl></li><td id='fpm66'></td><blockquote id='fpm66'><th id='fpm66'><tr id='fpm66'></tr><code id='fpm66'><sup id='fpm66'><fieldset id='fpm66'></fieldset><code id='fpm66'></code><big id='fpm66'></big></sup></code></th></blockquote><select id='fpm66'><kbd id='fpm66'><sup id='fpm66'></sup><form id='fpm66'></form></kbd></select><big id='fpm66'></big><em id='fpm66'></em><sup id='fpm66'><b id='fpm66'></b><strong id='fpm66'></strong></sup><kbd id='fpm66'><ol id='fpm66'></ol></kbd><optgroup id='fpm66'><tt id='fpm66'><font id='fpm66'><td id='fpm66'></td></font></tt></optgroup><pre id='fpm66'><center id='fpm66'></center></pre><tt id='fpm66'></tt><big id='fpm66'><strike id='fpm66'><li id='fpm66'><kbd id='fpm66'></kbd></li><i id='fpm66'><blockquote id='fpm66'><label id='fpm66'><u id='fpm66'><ins id='fpm66'></ins><dfn id='fpm66'></dfn></u></label><noscript id='fpm66'><span id='fpm66'></span></noscript><td id='fpm66'></td><pre id='fpm66'><li id='fpm66'><td id='fpm66'><label id='fpm66'></label><pre id='fpm66'></pre></td></li></pre><small id='fpm66'></small></blockquote></i><b id='fpm66'><i id='fpm66'></i></b><td id='fpm66'><select id='fpm66'></select><table id='fpm66'><tbody id='fpm66'></tbody></table><dt id='fpm66'><dd id='fpm66'></dd></dt></td></strike><strong id='fpm66'><sub id='fpm66'></sub><td id='fpm66'></td></strong></big><blockquote id='fpm66'></blockquote><small id='fpm66'></small><dir id='fpm66'></dir><tr id='fpm66'></tr><center id='fpm66'><u id='fpm66'></u></center><kbd id='fpm66'></kbd><select id='fpm66'><u id='fpm66'><p id='fpm66'><p id='fpm66'><em id='fpm66'><dfn id='fpm66'><table id='fpm66'><dl id='fpm66'></dl><center id='fpm66'></center></table></dfn><div id='fpm66'></div><small id='fpm66'></small></em></p></p><acronym id='fpm66'></acronym><u id='fpm66'></u><sup id='fpm66'><thead id='fpm66'><noscript id='fpm66'></noscript></thead></sup></u><ol id='fpm66'></ol><sub id='fpm66'></sub></select><address id='fpm66'></address><dl id='fpm66'><small id='fpm66'><ul id='fpm66'><optgroup id='fpm66'><em id='fpm66'></em></optgroup><tt id='fpm66'></tt><strike id='fpm66'></strike></ul><thead id='fpm66'><kbd id='fpm66'><kbd id='fpm66'></kbd><noframes id='fpm66'><bdo id='fpm66'><sup id='fpm66'><div id='fpm66'><bdo id='fpm66'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='fpm66'></label><strike id='fpm66'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='fpm66'></big><ins id='fpm66'><optgroup id='fpm66'></optgroup></ins><dl id='fpm66'><tbody id='fpm66'></tbody></dl><dt id='fpm66'></dt><tr id='fpm66'><address id='fpm66'></address></tr><small id='fpm66'><font id='fpm66'></font></small><option id='fpm66'><thead id='fpm66'></thead><em id='fpm66'></em></option><tfoot id='fpm66'></tfoot><tbody id='fpm66'></tbody><li id='fpm66'></li><tbody id='fpm66'></tbody><address id='fpm66'></address><del id='fpm66'><big id='fpm66'><label id='fpm66'><code id='fpm66'><th id='fpm66'><legend id='fpm66'></legend><i id='fpm66'></i><form id='fpm66'></form></th></code></label></big><dd id='fpm66'><span id='fpm66'><abbr id='fpm66'></abbr></span></dd></del><ol id='fpm66'></ol><address id='fpm66'><sup id='fpm66'><acronym id='fpm66'></acronym></sup></address><blockquote id='fpm66'></blockquote><font id='fpm66'></font><optgroup id='fpm66'><bdo id='fpm66'></bdo><acronym id='fpm66'></acronym></optgroup><del id='fpm66'></del><code id='fpm66'><select id='fpm66'></select><td id='fpm66'></td></code><tfoot id='fpm66'></tfoot><kbd id='fpm66'><b id='fpm66'><style id='fpm66'><tbody id='fpm66'><tr id='fpm66'></tr><big id='fpm66'></big><ol id='fpm66'><u id='fpm66'><dfn id='fpm66'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='fpm66'><b id='fpm66'><ins id='fpm66'><tt id='fpm66'><b id='fpm66'><blockquote id='fpm66'><dir id='fpm66'></dir><label id='fpm66'><li id='fpm66'></li><i id='fpm66'></i><u id='fpm66'><tbody id='fpm66'></tbody></u></label><li id='fpm66'><tt id='fpm66'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='fpm66'><sub id='fpm66'><div id='fpm66'></div></sub></fieldset><acronym id='fpm66'><td id='fpm66'><form id='fpm66'></form></td><big id='fpm66'><dfn id='fpm66'><b id='fpm66'><address id='fpm66'></address></b><thead id='fpm66'><span id='fpm66'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='fpm66'></ul><tbody id='fpm66'><sup id='fpm66'><legend id='fpm66'><b id='fpm66'></b></legend></sup><legend id='fpm66'><sub id='fpm66'><ul id='fpm66'><b id='fpm66'><q id='fpm66'></q></b></ul><tfoot id='fpm66'></tfoot><ul id='fpm66'></ul><bdo id='fpm66'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='fpm66'><label id='fpm66'></label></dfn><em id='fpm66'><bdo id='fpm66'><ins id='fpm66'><dl id='fpm66'></dl></ins><pre id='fpm66'><p id='fpm66'></p><span id='fpm66'><tt id='fpm66'></tt></span></pre></bdo></em></div></html>