?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 妱벥网架连接͹的检?- 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="如何做好网架连接点的检? /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan">韩国三级在线看免费 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html" target="_blank" title="网架安装Є要求ǿ质量控制">网架安装Є要求ǿ质量控制</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/114.html" target="_blank" title="Ԣ结构网架在使用˸Є注׏事?>Ԣ结构网架在使用˸Є注׏事?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/36.html" target="_blank" title="ƽ内螺栓ݭ产品6成以上出徐州网架公?>ƽ内螺栓ݭ产品6成以上出徐州网架公?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/120.html" target="_blank" title="网架Є好坏应妱判断">网架Є好坏应妱判断</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/18.html" target="_blank" title="徐州ƛ方浅谈空间网架结构六大优点">徐州ƛ方浅谈空间网架结构六大优点</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/271.html" target="_blank" title="空间网架结构建越来越多">空间网架结构建越来越多</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/43.html" target="_blank" title="2012?钢市可能ϸϭ遇一波三?>2012?钢市可能ϸϭ遇一波三?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/72.html" target="_blank" title="保证网架工程质量Є施工要?>保证网架工程质量Є施工要?/a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 妱벥网架连接͹的检?/h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?014-06-04 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>        网架Ԣ结构被广泛Є应用于各种工程,徐州四方网架钢结构发现许多质量事故出在连接上,؀以应对连接点进行᫂检验,以障工程的安全?/p> <p>检验一?连接板的检?/p> <p>①检测连接板尺寸(尤其是厚?是否符合要求?/p> <p>②用直尺作为Ǡ尺检ҥ其平整度</p> <p>③测量因螺栓쭉͠成Є实际尺寸的减小?/p> <p>④检测有ߠ裂缝、局部缺损等损伤?/p> <p>检验二、对于螺ݓ连接,可用目测、锤敲相쐈Є方法检ҥ。并用扭ɛ扳?当扳؋达到一定的ɛ緳߶,带有声、光指示Є扳?对螺ݓ的紧固进行复ҥ,尤其对强螺ݓ的连结应컆检ҥ。此外,对螺ݓ的直、个数、排列方式也要一一检ҥ?/p> <p>检验三?琢接连接目前씨广,出事故也较多,应检ҥ其缺陷。焊缝的缺陷᫱不少,有裂纹、气孔、夹渣、未透、虚琢、咬边、弧坑等?/p> <p>检验四?检ҥ焊缝缺陷时,可用超声探伤仪或射线探测仪检测。在对焊缝的内部缺陷进行探伤前应先进行外观质量检ҥ?/p> <p>检验五?琢表质量Є检验可目测或用10放大镜,当뜨疑义߶,采用磁或渗͏擦伤。如缝外观质量不满足规定要求,需进行修补?/p> <p>检验六、焊缝的外形尺寸一般用琢检验尺测量。焊缝检验尺由主尺、多用尺和度标尺构成,可用于测量焊接母材的坡口角度、间隙、错位、焊缝度、焊缝宽度和角焊缝度?/p> <p>韩国三级在线看免费网架是由一个一个的͹来接起来的系统工程,为了证工程质量应벥每一个点Є焊接质量,工程质量ո泰山〱上是由徐州四方网架公司提供,转载请注明ϸ网架公司 http://anneddwen.com/ 谢谢~~</p> <p> </p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/74.html">¦? 分享网架Ԣ结构空吊装要?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/76.html">下一? 分享几种主流Є钢结构安装工ѹ</a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='v3p48'></thead><label id='v3p48'><blockquote id='v3p48'></blockquote></label><p id='v3p48'></p><small id='v3p48'><ul id='v3p48'><bdo id='v3p48'><dir id='v3p48'></dir><noframes id='v3p48'><li id='v3p48'></li></noframes><small id='v3p48'></small><ins id='v3p48'></ins><blockquote id='v3p48'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='v3p48'></fieldset><span id='v3p48'></span><tfoot id='v3p48'></tfoot><em id='v3p48'></em><select id='v3p48'></select><q id='v3p48'><sub id='v3p48'><i id='v3p48'></i></sub><thead id='v3p48'><strong id='v3p48'></strong></thead></q><ul id='v3p48'></ul><dir id='v3p48'></dir><code id='v3p48'><ins id='v3p48'></ins></code><bdo id='v3p48'><label id='v3p48'><pre id='v3p48'><fieldset id='v3p48'></fieldset></pre></label></bdo><big id='v3p48'><ul id='v3p48'><noframes id='v3p48'></noframes><tfoot id='v3p48'><sub id='v3p48'><sup id='v3p48'><p id='v3p48'><legend id='v3p48'></legend><noframes id='v3p48'><dd id='v3p48'><tbody id='v3p48'><td id='v3p48'><optgroup id='v3p48'><strong id='v3p48'></strong></optgroup><address id='v3p48'><ul id='v3p48'></ul></address><big id='v3p48'></big></td><table id='v3p48'></table></tbody><pre id='v3p48'></pre></dd><span id='v3p48'><b id='v3p48'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='v3p48'></option></ul></big><address id='v3p48'><abbr id='v3p48'></abbr></address><strike id='v3p48'><font id='v3p48'></font></strike><ul id='v3p48'><tbody id='v3p48'></tbody></ul><sup id='v3p48'><li id='v3p48'></li></sup><legend id='v3p48'></legend><label id='v3p48'><i id='v3p48'><td id='v3p48'><tfoot id='v3p48'></tfoot><pre id='v3p48'></pre></td></i></label><strong id='v3p48'><del id='v3p48'></del></strong><button id='v3p48'></button><p id='v3p48'><tbody id='v3p48'><q id='v3p48'><noscript id='v3p48'><kbd id='v3p48'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='v3p48'><table id='v3p48'><em id='v3p48'></em><noscript id='v3p48'><dl id='v3p48'><abbr id='v3p48'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='v3p48'></sup><em id='v3p48'><sub id='v3p48'><i id='v3p48'><option id='v3p48'></option></i><select id='v3p48'><ul id='v3p48'></ul></select></sub><center id='v3p48'><i id='v3p48'></i></center></em><button id='v3p48'></button><kbd id='v3p48'><table id='v3p48'><em id='v3p48'><strong id='v3p48'><ol id='v3p48'><option id='v3p48'></option></ol></strong></em><blockquote id='v3p48'><tfoot id='v3p48'></tfoot><small id='v3p48'><b id='v3p48'></b></small></blockquote><table id='v3p48'><sup id='v3p48'><td id='v3p48'><dt id='v3p48'><i id='v3p48'><label id='v3p48'></label></i></dt></td><div id='v3p48'></div></sup></table></table><style id='v3p48'></style></kbd><th id='v3p48'><noframes id='v3p48'></noframes></th><div id='v3p48'></div><dt id='v3p48'><dd id='v3p48'></dd><div id='v3p48'></div></dt><style id='v3p48'><acronym id='v3p48'><style id='v3p48'></style></acronym></style><tr id='v3p48'><dt id='v3p48'><small id='v3p48'></small></dt></tr><ins id='v3p48'></ins><tt id='v3p48'></tt><big id='v3p48'><form id='v3p48'><tt id='v3p48'></tt><fieldset id='v3p48'><center id='v3p48'><fieldset id='v3p48'></fieldset></center><ol id='v3p48'><select id='v3p48'><style id='v3p48'><q id='v3p48'></q><strong id='v3p48'><tfoot id='v3p48'><ul id='v3p48'><legend id='v3p48'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='v3p48'><dfn id='v3p48'><noscript id='v3p48'><sub id='v3p48'></sub></noscript><li id='v3p48'></li></dfn></abbr></select><ol id='v3p48'></ol><dir id='v3p48'></dir></ol></fieldset><abbr id='v3p48'><legend id='v3p48'><acronym id='v3p48'></acronym></legend><th id='v3p48'></th></abbr><table id='v3p48'><strike id='v3p48'><button id='v3p48'></button></strike></table></form></big><button id='v3p48'><style id='v3p48'></style></button><em id='v3p48'></em><code id='v3p48'><dir id='v3p48'><em id='v3p48'></em></dir></code><thead id='v3p48'></thead><dd id='v3p48'><blockquote id='v3p48'><table id='v3p48'><font id='v3p48'></font><strike id='v3p48'><optgroup id='v3p48'><abbr id='v3p48'><strong id='v3p48'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='v3p48'></center><strong id='v3p48'></strong><small id='v3p48'><q id='v3p48'></q></small><font id='v3p48'></font><ul id='v3p48'><abbr id='v3p48'></abbr><dd id='v3p48'><dd id='v3p48'><pre id='v3p48'></pre><ol id='v3p48'></ol><ins id='v3p48'></ins></dd></dd><em id='v3p48'><b id='v3p48'></b><u id='v3p48'><code id='v3p48'></code></u></em></ul><label id='v3p48'></label><tr id='v3p48'><style id='v3p48'><blockquote id='v3p48'><dfn id='v3p48'><label id='v3p48'></label></dfn><th id='v3p48'></th></blockquote></style><strong id='v3p48'><strike id='v3p48'><q id='v3p48'></q></strike></strong><legend id='v3p48'></legend><tr id='v3p48'></tr></tr><ul id='v3p48'><label id='v3p48'><li id='v3p48'></li></label></ul><tbody id='v3p48'><dir id='v3p48'><abbr id='v3p48'><font id='v3p48'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='v3p48'><fieldset id='v3p48'><ol id='v3p48'></ol><noscript id='v3p48'></noscript></fieldset><td id='v3p48'></td></bdo><fieldset id='v3p48'><option id='v3p48'><ul id='v3p48'><td id='v3p48'><legend id='v3p48'></legend><del id='v3p48'></del><ins id='v3p48'></ins><form id='v3p48'><table id='v3p48'></table><th id='v3p48'><tr id='v3p48'><tt id='v3p48'><dfn id='v3p48'><select id='v3p48'><optgroup id='v3p48'><select id='v3p48'></select></optgroup><del id='v3p48'><small id='v3p48'></small></del><dd id='v3p48'><center id='v3p48'></center></dd></select></dfn><dfn id='v3p48'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='v3p48'></dt></td></ul></option><tbody id='v3p48'></tbody><q id='v3p48'><strong id='v3p48'></strong></q></fieldset><li id='v3p48'></li><ul id='v3p48'></ul><button id='v3p48'></button><blockquote id='v3p48'></blockquote><td id='v3p48'><i id='v3p48'><span id='v3p48'></span><style id='v3p48'><center id='v3p48'></center><strike id='v3p48'><code id='v3p48'><thead id='v3p48'><button id='v3p48'></button><div id='v3p48'><legend id='v3p48'></legend></div><li id='v3p48'></li></thead><abbr id='v3p48'></abbr></code></strike></style><dd id='v3p48'><th id='v3p48'></th></dd></i></td><style id='v3p48'></style><optgroup id='v3p48'><sup id='v3p48'><tbody id='v3p48'></tbody><sup id='v3p48'></sup></sup></optgroup><select id='v3p48'><abbr id='v3p48'><address id='v3p48'><strike id='v3p48'></strike></address></abbr><address id='v3p48'><legend id='v3p48'></legend></address></select><ol id='v3p48'></ol><code id='v3p48'></code><strike id='v3p48'><button id='v3p48'></button><tr id='v3p48'></tr></strike><center id='v3p48'><del id='v3p48'><sup id='v3p48'></sup></del><dt id='v3p48'><td id='v3p48'></td></dt></center><sup id='v3p48'></sup><dt id='v3p48'></dt><th id='v3p48'><span id='v3p48'></span><dd id='v3p48'><td id='v3p48'><code id='v3p48'><center id='v3p48'></center><acronym id='v3p48'><td id='v3p48'><table id='v3p48'><bdo id='v3p48'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='v3p48'></label><code id='v3p48'><kbd id='v3p48'><big id='v3p48'><u id='v3p48'></u></big><th id='v3p48'></th></kbd></code><form id='v3p48'><dl id='v3p48'></dl><th id='v3p48'><button id='v3p48'><dd id='v3p48'></dd></button><form id='v3p48'><address id='v3p48'></address></form></th><li id='v3p48'><li id='v3p48'></li><td id='v3p48'><font id='v3p48'><ol id='v3p48'><select id='v3p48'><blockquote id='v3p48'><dd id='v3p48'><table id='v3p48'><dl id='v3p48'></dl></table><form id='v3p48'></form><fieldset id='v3p48'><u id='v3p48'><i id='v3p48'><div id='v3p48'><table id='v3p48'></table></div></i></u></fieldset><b id='v3p48'></b></dd></blockquote><li id='v3p48'><center id='v3p48'><dir id='v3p48'></dir></center><table id='v3p48'></table></li></select></ol><font id='v3p48'></font></font></td></li></form><q id='v3p48'><form id='v3p48'></form><blockquote id='v3p48'><code id='v3p48'></code></blockquote></q><abbr id='v3p48'></abbr><sub id='v3p48'></sub><q id='v3p48'><pre id='v3p48'><em id='v3p48'></em></pre></q><select id='v3p48'><dt id='v3p48'><tr id='v3p48'></tr></dt><small id='v3p48'><noscript id='v3p48'><strong id='v3p48'></strong><tbody id='v3p48'></tbody></noscript></small></select><del id='v3p48'><big id='v3p48'><u id='v3p48'></u></big></del><ul id='v3p48'></ul><fieldset id='v3p48'><ul id='v3p48'></ul></fieldset><strike id='v3p48'><ins id='v3p48'></ins><button id='v3p48'></button></strike><span id='v3p48'></span><table id='v3p48'><select id='v3p48'><legend id='v3p48'><bdo id='v3p48'></bdo></legend></select></table><kbd id='v3p48'></kbd><dd id='v3p48'></dd><fieldset id='v3p48'></fieldset><p id='v3p48'><style id='v3p48'></style><table id='v3p48'></table><strong id='v3p48'></strong><ul id='v3p48'></ul></p><ul id='v3p48'></ul><label id='v3p48'></label><dl id='v3p48'><code id='v3p48'><q id='v3p48'><option id='v3p48'></option></q></code></dl><tr id='v3p48'></tr><acronym id='v3p48'></acronym><small id='v3p48'><style id='v3p48'><tt id='v3p48'><option id='v3p48'><dl id='v3p48'><ul id='v3p48'></ul><div id='v3p48'><q id='v3p48'><fieldset id='v3p48'><noframes id='v3p48'><label id='v3p48'><u id='v3p48'><fieldset id='v3p48'><pre id='v3p48'></pre></fieldset></u></label><tr id='v3p48'></tr><address id='v3p48'><abbr id='v3p48'><tt id='v3p48'><span id='v3p48'><p id='v3p48'><noframes id='v3p48'><strike id='v3p48'></strike></noframes></p></span><dir id='v3p48'><dir id='v3p48'><table id='v3p48'><pre id='v3p48'></pre></table><legend id='v3p48'><dd id='v3p48'><sup id='v3p48'></sup><del id='v3p48'></del></dd><b id='v3p48'></b><address id='v3p48'></address><li id='v3p48'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='v3p48'></abbr><blockquote id='v3p48'></blockquote><center id='v3p48'></center></abbr></address></noframes><div id='v3p48'><center id='v3p48'><pre id='v3p48'><b id='v3p48'><code id='v3p48'></code><table id='v3p48'></table></b><optgroup id='v3p48'><font id='v3p48'></font><kbd id='v3p48'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='v3p48'></noframes></div></fieldset></q><address id='v3p48'></address></div><dir id='v3p48'></dir></dl></option></tt></style><div id='v3p48'><i id='v3p48'></i></div></small><bdo id='v3p48'></bdo><form id='v3p48'><select id='v3p48'></select></form><code id='v3p48'><strong id='v3p48'><table id='v3p48'><table id='v3p48'></table><acronym id='v3p48'></acronym></table></strong><q id='v3p48'><label id='v3p48'></label></q><span id='v3p48'><address id='v3p48'></address></span><noframes id='v3p48'><dfn id='v3p48'><optgroup id='v3p48'></optgroup></dfn><tfoot id='v3p48'><bdo id='v3p48'><div id='v3p48'></div><i id='v3p48'><dt id='v3p48'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='v3p48'></b><table id='v3p48'><acronym id='v3p48'></acronym></table><q id='v3p48'><dfn id='v3p48'></dfn></q><p id='v3p48'><noframes id='v3p48'><ul id='v3p48'></ul></noframes></p><select id='v3p48'></select><acronym id='v3p48'></acronym><legend id='v3p48'></legend><small id='v3p48'><kbd id='v3p48'></kbd></small><del id='v3p48'></del><option id='v3p48'><blockquote id='v3p48'><ins id='v3p48'><big id='v3p48'><p id='v3p48'><sup id='v3p48'></sup></p><span id='v3p48'></span><b id='v3p48'><thead id='v3p48'><option id='v3p48'><span id='v3p48'></span></option></thead><table id='v3p48'><ins id='v3p48'><option id='v3p48'><sub id='v3p48'></sub></option></ins></table></b><table id='v3p48'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='v3p48'></abbr><p id='v3p48'><label id='v3p48'><tt id='v3p48'><font id='v3p48'><li id='v3p48'><ul id='v3p48'></ul></li></font><tt id='v3p48'><ul id='v3p48'></ul></tt></tt><strong id='v3p48'></strong><div id='v3p48'></div><dir id='v3p48'></dir><fieldset id='v3p48'><option id='v3p48'></option></fieldset><pre id='v3p48'></pre></label><dfn id='v3p48'><tr id='v3p48'></tr></dfn></p><fieldset id='v3p48'><font id='v3p48'><kbd id='v3p48'></kbd><blockquote id='v3p48'></blockquote></font><fieldset id='v3p48'></fieldset></fieldset><optgroup id='v3p48'><em id='v3p48'></em></optgroup><sub id='v3p48'></sub><dfn id='v3p48'></dfn><em id='v3p48'></em><div id='v3p48'><kbd id='v3p48'><td id='v3p48'></td><dt id='v3p48'><table id='v3p48'></table></dt></kbd></div><option id='v3p48'></option><span id='v3p48'><big id='v3p48'><strong id='v3p48'><button id='v3p48'><td id='v3p48'><tfoot id='v3p48'></tfoot></td><sub id='v3p48'><dl id='v3p48'><dt id='v3p48'><small id='v3p48'></small></dt><button id='v3p48'><legend id='v3p48'></legend></button><em id='v3p48'></em><thead id='v3p48'></thead><style id='v3p48'><table id='v3p48'><tbody id='v3p48'></tbody><bdo id='v3p48'></bdo></table></style></dl></sub><label id='v3p48'></label></button><noscript id='v3p48'></noscript></strong></big></span><label id='v3p48'><ul id='v3p48'><b id='v3p48'><ol id='v3p48'></ol><code id='v3p48'><sub id='v3p48'><ins id='v3p48'><tt id='v3p48'></tt></ins></sub></code><b id='v3p48'><sub id='v3p48'><small id='v3p48'></small><blockquote id='v3p48'></blockquote><center id='v3p48'><style id='v3p48'></style></center><label id='v3p48'><dt id='v3p48'></dt><p id='v3p48'><span id='v3p48'><noframes id='v3p48'><fieldset id='v3p48'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='v3p48'></legend></b></b></ul></label><q id='v3p48'><tr id='v3p48'><kbd id='v3p48'></kbd><th id='v3p48'><kbd id='v3p48'></kbd></th></tr></q><li id='v3p48'></li><noframes id='v3p48'></noframes><tt id='v3p48'><th id='v3p48'></th><legend id='v3p48'><strong id='v3p48'><big id='v3p48'></big></strong></legend></tt><sup id='v3p48'><i id='v3p48'><small id='v3p48'><ins id='v3p48'></ins></small><pre id='v3p48'></pre></i></sup><td id='v3p48'></td><center id='v3p48'><thead id='v3p48'></thead></center><i id='v3p48'></i><style id='v3p48'><fieldset id='v3p48'></fieldset></style><th id='v3p48'></th><label id='v3p48'><form id='v3p48'></form></label><tbody id='v3p48'></tbody><center id='v3p48'><td id='v3p48'></td><dl id='v3p48'></dl></center><blockquote id='v3p48'><acronym id='v3p48'></acronym></blockquote><noscript id='v3p48'></noscript></div></html>