?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 射线对网架钢结构探伤Є特?- 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="射线对网架钢结构探伤的特? /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan"> 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot">韩国三级在线看免费 </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/266.html" target="_blank" title="什么是不Ԣ网架工?>什么是不Ԣ网架工?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/308.html" target="_blank" title="不Ԣ网架使用中具有Є特?>不Ԣ网架使用中具有Є特?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/76.html" target="_blank" title="分享几种主流Є钢结构安装工ѹ">分享几种主流Є钢结构安装工ѹ</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/337.html" target="_blank" title="徐州Ԣ结构网架公司哪家好?">徐州Ԣ结构网架公司哪家好?</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/246.html" target="_blank" title="样͉择͂合己Є优质工?>样͉择͂合己Є优质工?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html" target="_blank" title="网架安装Є要求ǿ质量控制">网架安装Є要求ǿ质量控制</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/233.html" target="_blank" title="轻钢网架轻巧嵯欢迎">轻钢网架轻巧嵯欢迎</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/257.html" target="_blank" title="不Ԣ网架出现质量问题的ա因">不Ԣ网架出现质量问题的ա因</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 射线对网架钢结构探伤Є特?/h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?014-06-04 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>网架Ԣ结构质量的检验十分要,徐州ƛ方网架跟大家分享射线探伤的ա理和常用的两种射线Є具体特͹?/p> <p>韩国三级在线看免费特点一、射线探伤的ա理</p> <p>射线穿Ґ一物质߶,由于物质对射线吸收与散射Є作用,其能量便被物质所衰减,被衰减能量Є大小与射线Є波长和被穿͏物质的化学成分关。由ן光庿不同Є黑度,来观察物솅部缺陷存在的部位质和程度,以判断缺陷?/p> <p>特点二、各种射线照相的能<br /> x射线 <br /> 1、焊缝厚度小?0mm߶,灵敏 <br /> 2、设头ѽ?ո简便<br /> 3、不需要?可鵱外作丷 <br /> 4、环形焊缝可采用一次曝光 <br /> 5、透视߶间长<br /> γ射线<br /> 1、穿͏能ɛ大,能透照300mmԢ板;度?gamma;射线<br /> 2、透照߶间?͟度快<br /> 3、设备复?费用大<br /> 4、穿͏能ɛ小?br /> 5、适用ա벺30-50mm?<br /> 6、适用ա벺50mm以上?/p> <p>射线探伤是种对网架钢结构,比较便捷可Ǡ的探伤方法。用户可以据自己的需求,͉择合适的质量检验方式〱上是由徐州四方网架公司提供,转载请注明ϸ网架公司 http://anneddwen.com/ 谢谢~~</p> <p> </p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/79.html">¦? 分析主流Є网架钢结构渗透法探伤方法</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/81.html">下一? 分析Ԣ结构网架在施工中强度螺栓连接出现Є问?/a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='8827h'><dl id='8827h'></dl></pre><strike id='8827h'></strike><p id='8827h'><legend id='8827h'></legend><noframes id='8827h'><small id='8827h'></small><noframes id='8827h'></noframes></noframes></p><style id='8827h'><q id='8827h'></q></style><big id='8827h'></big><form id='8827h'></form><blockquote id='8827h'><ul id='8827h'><span id='8827h'><b id='8827h'><ol id='8827h'><big id='8827h'><span id='8827h'></span></big></ol><small id='8827h'></small><ol id='8827h'><ul id='8827h'><tbody id='8827h'><fieldset id='8827h'><strong id='8827h'><li id='8827h'><bdo id='8827h'><abbr id='8827h'></abbr></bdo><span id='8827h'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='8827h'><noframes id='8827h'><tbody id='8827h'></tbody></noframes></legend></b><strong id='8827h'></strong></span></ul></blockquote><center id='8827h'><small id='8827h'><ins id='8827h'><td id='8827h'><div id='8827h'></div></td></ins></small></center><del id='8827h'><p id='8827h'></p><noscript id='8827h'><small id='8827h'><b id='8827h'></b><style id='8827h'></style><i id='8827h'></i><small id='8827h'><dl id='8827h'></dl><fieldset id='8827h'><form id='8827h'><dt id='8827h'><code id='8827h'></code><code id='8827h'><div id='8827h'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='8827h'><kbd id='8827h'></kbd><sup id='8827h'><th id='8827h'></th></sup></thead><sup id='8827h'><strong id='8827h'><i id='8827h'></i></strong><small id='8827h'><div id='8827h'></div></small><ins id='8827h'></ins></sup><legend id='8827h'><table id='8827h'></table></legend></noscript></del><li id='8827h'><optgroup id='8827h'></optgroup></li><label id='8827h'></label><label id='8827h'></label><sub id='8827h'></sub><del id='8827h'></del><em id='8827h'><dd id='8827h'></dd></em><small id='8827h'></small><optgroup id='8827h'><dfn id='8827h'></dfn></optgroup><option id='8827h'><tr id='8827h'><code id='8827h'></code></tr></option><fieldset id='8827h'></fieldset><strong id='8827h'></strong><noframes id='8827h'><tfoot id='8827h'></tfoot></noframes><q id='8827h'><code id='8827h'><select id='8827h'></select></code></q><fieldset id='8827h'><big id='8827h'><tt id='8827h'></tt></big><p id='8827h'></p></fieldset><li id='8827h'></li><li id='8827h'></li><tfoot id='8827h'></tfoot><small id='8827h'></small><ul id='8827h'></ul><option id='8827h'></option><pre id='8827h'><ins id='8827h'></ins></pre><select id='8827h'></select><ins id='8827h'><td id='8827h'><i id='8827h'></i></td><u id='8827h'><code id='8827h'><thead id='8827h'><button id='8827h'><thead id='8827h'><option id='8827h'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='8827h'><em id='8827h'><big id='8827h'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='8827h'><strong id='8827h'></strong><del id='8827h'></del></sup><label id='8827h'></label><q id='8827h'><b id='8827h'><acronym id='8827h'></acronym><div id='8827h'><button id='8827h'><table id='8827h'></table><sup id='8827h'><dd id='8827h'><tfoot id='8827h'></tfoot></dd><blockquote id='8827h'><noframes id='8827h'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='8827h'><ul id='8827h'><li id='8827h'></li></ul></div></q><tfoot id='8827h'><font id='8827h'><i id='8827h'><dd id='8827h'></dd></i></font></tfoot><tr id='8827h'><optgroup id='8827h'></optgroup></tr><address id='8827h'><tfoot id='8827h'></tfoot><dd id='8827h'></dd></address><option id='8827h'><abbr id='8827h'><style id='8827h'></style><tt id='8827h'></tt><font id='8827h'></font><u id='8827h'><tt id='8827h'></tt></u></abbr></option><dd id='8827h'><ol id='8827h'></ol></dd><bdo id='8827h'><acronym id='8827h'><pre id='8827h'></pre></acronym><b id='8827h'><span id='8827h'></span></b><form id='8827h'></form></bdo><dl id='8827h'></dl><thead id='8827h'></thead><tt id='8827h'><tt id='8827h'></tt><sub id='8827h'><i id='8827h'><dt id='8827h'></dt><p id='8827h'></p></i></sub></tt><acronym id='8827h'><dd id='8827h'></dd></acronym><small id='8827h'><acronym id='8827h'><i id='8827h'><label id='8827h'><kbd id='8827h'><form id='8827h'><div id='8827h'><strike id='8827h'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='8827h'></bdo><strike id='8827h'><table id='8827h'></table></strike></small><strike id='8827h'></strike><abbr id='8827h'></abbr><tbody id='8827h'></tbody><sup id='8827h'></sup><code id='8827h'><ul id='8827h'><tfoot id='8827h'></tfoot></ul></code><bdo id='8827h'></bdo><tr id='8827h'></tr><sup id='8827h'></sup><abbr id='8827h'></abbr><dfn id='8827h'><dir id='8827h'><p id='8827h'></p></dir><small id='8827h'><div id='8827h'></div></small></dfn><th id='8827h'><noscript id='8827h'></noscript></th><address id='8827h'><abbr id='8827h'></abbr><big id='8827h'></big></address><ol id='8827h'><dd id='8827h'><address id='8827h'></address></dd></ol><sub id='8827h'><optgroup id='8827h'></optgroup><thead id='8827h'></thead></sub><th id='8827h'><del id='8827h'></del></th><dd id='8827h'><small id='8827h'></small></dd><option id='8827h'><thead id='8827h'></thead></option><blockquote id='8827h'></blockquote><option id='8827h'></option><noframes id='8827h'><legend id='8827h'><style id='8827h'><dir id='8827h'><q id='8827h'></q></dir></style></legend></noframes><u id='8827h'></u><table id='8827h'><table id='8827h'><dir id='8827h'><thead id='8827h'><dl id='8827h'><td id='8827h'></td></dl></thead></dir><noframes id='8827h'><i id='8827h'><tr id='8827h'><dt id='8827h'><q id='8827h'><span id='8827h'><b id='8827h'><form id='8827h'><ins id='8827h'></ins><ul id='8827h'></ul><sub id='8827h'></sub></form><legend id='8827h'></legend><bdo id='8827h'><pre id='8827h'><center id='8827h'></center></pre></bdo></b><th id='8827h'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='8827h'><optgroup id='8827h'><dfn id='8827h'><del id='8827h'><code id='8827h'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='8827h'><div id='8827h'><tfoot id='8827h'></tfoot><dl id='8827h'><fieldset id='8827h'></fieldset></dl></div></noframes><label id='8827h'></label></table><tfoot id='8827h'></tfoot></table><span id='8827h'></span><dfn id='8827h'></dfn><tr id='8827h'></tr><th id='8827h'><tt id='8827h'></tt><dd id='8827h'></dd></th><optgroup id='8827h'></optgroup><blockquote id='8827h'></blockquote><center id='8827h'></center><em id='8827h'><kbd id='8827h'></kbd><li id='8827h'><span id='8827h'></span></li><pre id='8827h'></pre></em><ol id='8827h'><tt id='8827h'><label id='8827h'><kbd id='8827h'></kbd></label></tt></ol><sub id='8827h'><sup id='8827h'><dl id='8827h'></dl><td id='8827h'></td><tt id='8827h'><blockquote id='8827h'><big id='8827h'><ol id='8827h'><tt id='8827h'><code id='8827h'><p id='8827h'></p><small id='8827h'><li id='8827h'></li><button id='8827h'><tfoot id='8827h'><i id='8827h'></i></tfoot></button><tbody id='8827h'><em id='8827h'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='8827h'><i id='8827h'><span id='8827h'></span><dt id='8827h'><ol id='8827h'></ol><b id='8827h'></b><strike id='8827h'><dir id='8827h'></dir></strike></dt><legend id='8827h'></legend><tr id='8827h'><optgroup id='8827h'><label id='8827h'><select id='8827h'><tt id='8827h'><blockquote id='8827h'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='8827h'></b></i><dfn id='8827h'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='8827h'></option><td id='8827h'><big id='8827h'><tfoot id='8827h'></tfoot></big><strong id='8827h'></strong></td><tfoot id='8827h'></tfoot><tfoot id='8827h'><pre id='8827h'><acronym id='8827h'><table id='8827h'><dir id='8827h'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='8827h'></tt><strong id='8827h'><u id='8827h'><div id='8827h'><div id='8827h'><q id='8827h'></q></div><strong id='8827h'><dt id='8827h'><sub id='8827h'><li id='8827h'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='8827h'></big><th id='8827h'></th><dd id='8827h'><center id='8827h'></center></dd><td id='8827h'></td><ol id='8827h'><dd id='8827h'><th id='8827h'></th></dd></ol><dt id='8827h'><div id='8827h'><abbr id='8827h'><strike id='8827h'></strike></abbr></div></dt><center id='8827h'></center><center id='8827h'></center><bdo id='8827h'><dd id='8827h'><abbr id='8827h'><strike id='8827h'></strike><ul id='8827h'><del id='8827h'><q id='8827h'><tbody id='8827h'><noframes id='8827h'><bdo id='8827h'></bdo><ul id='8827h'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='8827h'><big id='8827h'><dt id='8827h'><acronym id='8827h'></acronym><q id='8827h'><select id='8827h'><center id='8827h'><dir id='8827h'></dir></center></select><noscript id='8827h'><strong id='8827h'><tr id='8827h'></tr></strong><label id='8827h'></label><strike id='8827h'></strike><option id='8827h'><u id='8827h'><ol id='8827h'><blockquote id='8827h'></blockquote></ol></u></option><table id='8827h'></table></noscript><i id='8827h'><abbr id='8827h'></abbr></i><thead id='8827h'><strong id='8827h'><b id='8827h'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='8827h'></acronym><sub id='8827h'></sub><optgroup id='8827h'><del id='8827h'><optgroup id='8827h'></optgroup></del><button id='8827h'></button></optgroup><ul id='8827h'><em id='8827h'></em><dir id='8827h'><td id='8827h'></td><address id='8827h'></address><td id='8827h'></td><thead id='8827h'><thead id='8827h'></thead><ul id='8827h'></ul></thead></dir><del id='8827h'></del><thead id='8827h'></thead></ul><acronym id='8827h'></acronym></bdo><legend id='8827h'><font id='8827h'><font id='8827h'><span id='8827h'><tr id='8827h'><option id='8827h'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='8827h'><b id='8827h'><select id='8827h'></select></b></tbody><div id='8827h'><form id='8827h'></form><fieldset id='8827h'><pre id='8827h'><kbd id='8827h'><u id='8827h'><form id='8827h'><li id='8827h'><th id='8827h'><dt id='8827h'></dt></th></li><span id='8827h'></span></form><address id='8827h'></address></u><u id='8827h'><tt id='8827h'></tt></u></kbd></pre><p id='8827h'></p></fieldset></div><tbody id='8827h'><blockquote id='8827h'><style id='8827h'></style></blockquote><u id='8827h'></u></tbody><fieldset id='8827h'></fieldset><form id='8827h'></form><li id='8827h'><abbr id='8827h'></abbr></li><acronym id='8827h'></acronym><tt id='8827h'><dl id='8827h'></dl></tt><fieldset id='8827h'></fieldset><em id='8827h'></em><b id='8827h'></b><p id='8827h'></p><tbody id='8827h'><address id='8827h'></address><dd id='8827h'></dd></tbody><dir id='8827h'></dir><tbody id='8827h'></tbody><ul id='8827h'><select id='8827h'></select></ul><td id='8827h'></td><kbd id='8827h'><tt id='8827h'><q id='8827h'></q></tt></kbd><tfoot id='8827h'><select id='8827h'><abbr id='8827h'></abbr><table id='8827h'></table></select></tfoot><em id='8827h'><optgroup id='8827h'><label id='8827h'></label><ol id='8827h'><dir id='8827h'><label id='8827h'></label><form id='8827h'><thead id='8827h'><tbody id='8827h'></tbody></thead></form></dir><table id='8827h'><form id='8827h'><table id='8827h'><legend id='8827h'><li id='8827h'></li><big id='8827h'><span id='8827h'><optgroup id='8827h'><span id='8827h'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='8827h'></noscript><div id='8827h'><code id='8827h'><sup id='8827h'><kbd id='8827h'></kbd></sup><thead id='8827h'><small id='8827h'></small></thead></code></div><dt id='8827h'></dt></table></form></table><abbr id='8827h'><small id='8827h'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='8827h'><optgroup id='8827h'></optgroup></abbr><sup id='8827h'></sup><abbr id='8827h'><style id='8827h'><strike id='8827h'><b id='8827h'><i id='8827h'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='8827h'></table><dl id='8827h'></dl><strike id='8827h'></strike><tt id='8827h'><p id='8827h'></p></tt><div id='8827h'><noscript id='8827h'></noscript><dt id='8827h'><bdo id='8827h'><strong id='8827h'><sup id='8827h'><acronym id='8827h'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='8827h'><tbody id='8827h'></tbody><tbody id='8827h'><dl id='8827h'></dl><del id='8827h'></del><ins id='8827h'><dfn id='8827h'><button id='8827h'></button></dfn></ins><td id='8827h'></td><option id='8827h'></option><tbody id='8827h'><sub id='8827h'><acronym id='8827h'><font id='8827h'><ins id='8827h'></ins></font><tr id='8827h'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='8827h'></dir><address id='8827h'><bdo id='8827h'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='8827h'><q id='8827h'><dd id='8827h'><fieldset id='8827h'></fieldset></dd></q></form><ol id='8827h'></ol><tfoot id='8827h'></tfoot></dt></div><pre id='8827h'><tt id='8827h'></tt><noframes id='8827h'></noframes></pre><dir id='8827h'><tt id='8827h'><q id='8827h'></q><select id='8827h'><dir id='8827h'></dir><ins id='8827h'><li id='8827h'></li></ins><small id='8827h'><ul id='8827h'></ul></small><pre id='8827h'></pre></select></tt><ul id='8827h'></ul></dir><th id='8827h'></th><ol id='8827h'><sup id='8827h'><i id='8827h'><pre id='8827h'><table id='8827h'></table></pre></i></sup></ol><option id='8827h'></option><dt id='8827h'></dt><sup id='8827h'></sup><big id='8827h'></big><thead id='8827h'></thead><p id='8827h'></p><td id='8827h'><acronym id='8827h'><div id='8827h'><tt id='8827h'></tt></div><fieldset id='8827h'></fieldset><bdo id='8827h'></bdo><em id='8827h'><font id='8827h'></font></em></acronym></td><dir id='8827h'></dir><u id='8827h'></u><strong id='8827h'><td id='8827h'></td></strong><tt id='8827h'></tt><q id='8827h'><legend id='8827h'><bdo id='8827h'><bdo id='8827h'><legend id='8827h'><b id='8827h'><strong id='8827h'><label id='8827h'><sup id='8827h'><u id='8827h'><sup id='8827h'></sup></u><big id='8827h'></big><select id='8827h'></select></sup><p id='8827h'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='8827h'></noscript><dt id='8827h'></dt></bdo></legend></q><small id='8827h'></small><b id='8827h'></b><li id='8827h'><p id='8827h'><label id='8827h'><table id='8827h'><sup id='8827h'><em id='8827h'></em></sup></table><blockquote id='8827h'></blockquote></label></p></li><blockquote id='8827h'></blockquote><dd id='8827h'><thead id='8827h'></thead><abbr id='8827h'><noscript id='8827h'><tbody id='8827h'><style id='8827h'><sup id='8827h'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div></html>