?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 全分析平桁架系网架的概念 - 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="全面分析平面桁架系网架的概念" /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="header"> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan"> 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot">韩国三级在线看免费 </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html" target="_blank" title="网架公司在徺场上妱占据늿">网架公司在徺场上妱占据늿</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/37.html" target="_blank" title="ƽ内重工벏展快于轻工业,关键在于节约能源">ƽ内重工벏展快于轻工业,关键在于节约能源</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/343.html" target="_blank" title="网架结构Є历史看现在徐州网架发展">网架结构Є历史看现在徐州网架发展</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/46.html" target="_blank" title="Ԣ铁行业两大出路方可ح转슿">Ԣ铁行业两大出路方可ح转슿</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/247.html" target="_blank" title="不Ԣ网架的优点哪?>不Ԣ网架的优点哪?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/324.html" target="_blank" title="网架公司琢接材料Є管?>网架公司琢接材料Є管?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/72.html" target="_blank" title="保证网架工程质量Є施工要?>保证网架工程质量Є施工要?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/71.html" target="_blank" title="分析Ԣ结构网架在普⽏宅的늿">分析Ԣ结构网架在普⽏宅的늿</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 全分析平桁架系网架的概念</h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?014-06-04 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p><br /> 网架是由许多杆件ݹ据建形体要求,按一定的规律进行ݽ,뵱节点连接组成Є一᫽Ӷ的三维杆系结构。徐州四方网架钢结构工程限公司顤家详细介ոɹǢ桁架系网架?/p> <p>韩国三级在线看免费平桁架系网架的概念</p> <p>由平Ǣ桁架系组成Є网架结构,它是由平Ǣ桁架发展和演变过来Є?/p> <p>几种主要Є平Ǣ桁架系网架 <br /> <br /> 第一、两向正交正放网?/p> <p>网架身属几何可系。适用于建筑平Ǣ为正方形或接近正方形且跨度较小Є情况〱个方向的杆件内力差别不大,嵯ɛ輩均匀。由两组分别与边界平行的平桁架互成90°交叉组成。同一方向Є各平桁架长度一?/p> <p>第二、两向正交斜放网?/p> <p>短桁架对长桁架有嵌固,嵯ɛ有利。角部产生拔ɛ,常取ߠ角部形式。比正交正放网架空间벺大,受力均匀,用Ԣ省。适用于建筑平Ǣ为矩形Є情况?/p> <p>第三、两向斜交斜放网?/p> <p>两向斜交斲ה网架,短桁架对桁架嵌ƺ作用,受力利。角部产生拔ɛ,常取ߠ角部形式?/p> <p>第四、三向网?/p> <p>几何不变体系,网架空间刚度大,嵯ɛ性能好,内力分布也輩均匀。杆件数量多,节͹构͠比较复ɡ向网架适用于大跨度且建筑平Ǣ为三角形、六边形、多边形和形的情况?/p> <p>由平Ǣ桁架相互交叉所组成,其上、下弦杆长度相等,杆件类ɰ,且上、下弦杆和腹杆在同一平内〱般应使斜腹杆受拉,竖杆嵯ա。斜腹杆与弦杆间Є夹角宜?0°?0°之间?/p> <p>以上是由徐州ƛ方网架公司提供,转载请注明:网?http://anneddwen.com/ 谢谢~~</p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/84.html">¦? 分析网架Ԣ结构业ɡ的关键节点</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/86.html">下一? 分享Ɇ网架Ԣ结构施工技?/a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='kbmiw'></q><tt id='kbmiw'><dd id='kbmiw'><noscript id='kbmiw'><dl id='kbmiw'><i id='kbmiw'></i><dd id='kbmiw'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='kbmiw'></tr><td id='kbmiw'></td><q id='kbmiw'></q><dd id='kbmiw'></dd><div id='kbmiw'><button id='kbmiw'><tfoot id='kbmiw'><i id='kbmiw'><dl id='kbmiw'><i id='kbmiw'><strike id='kbmiw'><dt id='kbmiw'></dt></strike></i></dl></i><pre id='kbmiw'></pre></tfoot><u id='kbmiw'></u><small id='kbmiw'></small></button><tr id='kbmiw'></tr></div><strike id='kbmiw'></strike><label id='kbmiw'></label><button id='kbmiw'></button><optgroup id='kbmiw'></optgroup><dd id='kbmiw'></dd><sup id='kbmiw'><del id='kbmiw'><strike id='kbmiw'><dd id='kbmiw'></dd></strike></del></sup><fieldset id='kbmiw'><p id='kbmiw'></p></fieldset><big id='kbmiw'><big id='kbmiw'><address id='kbmiw'><dl id='kbmiw'></dl></address><dd id='kbmiw'></dd><table id='kbmiw'><abbr id='kbmiw'><strong id='kbmiw'><blockquote id='kbmiw'></blockquote></strong></abbr><td id='kbmiw'><pre id='kbmiw'></pre></td></table></big></big><q id='kbmiw'><abbr id='kbmiw'><thead id='kbmiw'></thead></abbr></q><li id='kbmiw'><q id='kbmiw'><acronym id='kbmiw'><dd id='kbmiw'><td id='kbmiw'><noframes id='kbmiw'><tr id='kbmiw'><strong id='kbmiw'></strong><small id='kbmiw'></small><button id='kbmiw'></button><li id='kbmiw'><noscript id='kbmiw'><big id='kbmiw'></big><dt id='kbmiw'></dt></noscript></li></tr><ol id='kbmiw'><option id='kbmiw'><table id='kbmiw'><blockquote id='kbmiw'><tbody id='kbmiw'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='kbmiw'></u><kbd id='kbmiw'><kbd id='kbmiw'></kbd></kbd></noframes><abbr id='kbmiw'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='kbmiw'><button id='kbmiw'><abbr id='kbmiw'></abbr></button></thead><button id='kbmiw'><u id='kbmiw'><u id='kbmiw'></u></u><tr id='kbmiw'><optgroup id='kbmiw'><dd id='kbmiw'><dfn id='kbmiw'><tt id='kbmiw'><thead id='kbmiw'><optgroup id='kbmiw'></optgroup></thead></tt><legend id='kbmiw'></legend><noframes id='kbmiw'><b id='kbmiw'><form id='kbmiw'></form></b></noframes></dfn><pre id='kbmiw'></pre></dd></optgroup><dl id='kbmiw'><big id='kbmiw'><dd id='kbmiw'><td id='kbmiw'><dir id='kbmiw'></dir></td></dd></big><optgroup id='kbmiw'></optgroup><dfn id='kbmiw'></dfn></dl></tr></button><strong id='kbmiw'></strong><ol id='kbmiw'><dfn id='kbmiw'><kbd id='kbmiw'></kbd></dfn></ol><ul id='kbmiw'></ul><noframes id='kbmiw'></noframes><blockquote id='kbmiw'></blockquote><fieldset id='kbmiw'></fieldset><sup id='kbmiw'><p id='kbmiw'><tt id='kbmiw'><sup id='kbmiw'><bdo id='kbmiw'><ol id='kbmiw'><sup id='kbmiw'><dl id='kbmiw'><em id='kbmiw'><label id='kbmiw'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='kbmiw'></address></sup></tt></p><fieldset id='kbmiw'><noframes id='kbmiw'><code id='kbmiw'><strong id='kbmiw'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='kbmiw'></sup><div id='kbmiw'><pre id='kbmiw'><select id='kbmiw'></select><td id='kbmiw'></td></pre></div><kbd id='kbmiw'><u id='kbmiw'></u></kbd><div id='kbmiw'></div><blockquote id='kbmiw'></blockquote><q id='kbmiw'></q><th id='kbmiw'></th><big id='kbmiw'></big><address id='kbmiw'><b id='kbmiw'><select id='kbmiw'></select></b></address><code id='kbmiw'></code><ul id='kbmiw'><strike id='kbmiw'></strike></ul><noscript id='kbmiw'></noscript><pre id='kbmiw'></pre><div id='kbmiw'><p id='kbmiw'></p></div><tfoot id='kbmiw'></tfoot><thead id='kbmiw'><bdo id='kbmiw'></bdo></thead><kbd id='kbmiw'></kbd><p id='kbmiw'><fieldset id='kbmiw'><style id='kbmiw'></style></fieldset></p><acronym id='kbmiw'><big id='kbmiw'><code id='kbmiw'></code></big></acronym><noframes id='kbmiw'><fieldset id='kbmiw'></fieldset></noframes><ol id='kbmiw'></ol><font id='kbmiw'></font><td id='kbmiw'><ol id='kbmiw'></ol></td><center id='kbmiw'></center><option id='kbmiw'></option><legend id='kbmiw'></legend><big id='kbmiw'></big><sub id='kbmiw'><ol id='kbmiw'><li id='kbmiw'><label id='kbmiw'></label></li></ol></sub><i id='kbmiw'><ol id='kbmiw'></ol></i><del id='kbmiw'></del><tr id='kbmiw'><tr id='kbmiw'><bdo id='kbmiw'><form id='kbmiw'><em id='kbmiw'></em><ins id='kbmiw'><center id='kbmiw'><center id='kbmiw'></center></center></ins><pre id='kbmiw'><em id='kbmiw'></em><abbr id='kbmiw'><legend id='kbmiw'><div id='kbmiw'><center id='kbmiw'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='kbmiw'></b><noframes id='kbmiw'><span id='kbmiw'></span></noframes><font id='kbmiw'><ol id='kbmiw'></ol></font><td id='kbmiw'><abbr id='kbmiw'><option id='kbmiw'><big id='kbmiw'></big></option></abbr><dfn id='kbmiw'></dfn></td><form id='kbmiw'><legend id='kbmiw'></legend></form><td id='kbmiw'><strike id='kbmiw'><blockquote id='kbmiw'></blockquote></strike></td><sup id='kbmiw'><fieldset id='kbmiw'><li id='kbmiw'></li></fieldset></sup><option id='kbmiw'></option><thead id='kbmiw'></thead><del id='kbmiw'></del><b id='kbmiw'><tfoot id='kbmiw'></tfoot><i id='kbmiw'></i></b><sup id='kbmiw'></sup><thead id='kbmiw'></thead><kbd id='kbmiw'></kbd><acronym id='kbmiw'><strike id='kbmiw'></strike></acronym><table id='kbmiw'><select id='kbmiw'></select></table><strong id='kbmiw'></strong><center id='kbmiw'></center><p id='kbmiw'><b id='kbmiw'><bdo id='kbmiw'><span id='kbmiw'></span></bdo></b></p><tr id='kbmiw'><form id='kbmiw'><strong id='kbmiw'><dir id='kbmiw'></dir></strong><th id='kbmiw'></th></form><strong id='kbmiw'><select id='kbmiw'></select></strong></tr><form id='kbmiw'><pre id='kbmiw'></pre></form><code id='kbmiw'></code><optgroup id='kbmiw'></optgroup><strong id='kbmiw'><td id='kbmiw'><table id='kbmiw'><legend id='kbmiw'><legend id='kbmiw'><big id='kbmiw'><fieldset id='kbmiw'><q id='kbmiw'><tfoot id='kbmiw'><big id='kbmiw'><tt id='kbmiw'><thead id='kbmiw'></thead></tt></big><p id='kbmiw'></p><button id='kbmiw'><table id='kbmiw'><ins id='kbmiw'></ins><tt id='kbmiw'><li id='kbmiw'><thead id='kbmiw'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='kbmiw'><td id='kbmiw'></td><tfoot id='kbmiw'></tfoot></tr><strong id='kbmiw'><span id='kbmiw'><dfn id='kbmiw'></dfn><bdo id='kbmiw'><thead id='kbmiw'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='kbmiw'></button><ol id='kbmiw'><font id='kbmiw'><blockquote id='kbmiw'><center id='kbmiw'></center></blockquote></font></ol><strong id='kbmiw'></strong><dl id='kbmiw'><legend id='kbmiw'></legend><sub id='kbmiw'><small id='kbmiw'></small></sub></dl><style id='kbmiw'></style><pre id='kbmiw'><code id='kbmiw'></code></pre><big id='kbmiw'></big><font id='kbmiw'></font><bdo id='kbmiw'></bdo><dfn id='kbmiw'><dd id='kbmiw'><button id='kbmiw'><strike id='kbmiw'><div id='kbmiw'><div id='kbmiw'><legend id='kbmiw'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='kbmiw'><q id='kbmiw'></q></optgroup></dd><ol id='kbmiw'><q id='kbmiw'><dfn id='kbmiw'><button id='kbmiw'><tbody id='kbmiw'><tbody id='kbmiw'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='kbmiw'></dl><fieldset id='kbmiw'></fieldset><u id='kbmiw'></u><div id='kbmiw'><ins id='kbmiw'></ins></div><strong id='kbmiw'></strong><center id='kbmiw'></center><strong id='kbmiw'></strong><small id='kbmiw'></small><td id='kbmiw'><q id='kbmiw'><q id='kbmiw'><b id='kbmiw'><optgroup id='kbmiw'></optgroup></b></q><ol id='kbmiw'><bdo id='kbmiw'></bdo></ol><dd id='kbmiw'><th id='kbmiw'></th></dd><blockquote id='kbmiw'></blockquote><ul id='kbmiw'><style id='kbmiw'></style></ul></q></td><noscript id='kbmiw'></noscript><ol id='kbmiw'></ol><p id='kbmiw'></p><strong id='kbmiw'><big id='kbmiw'></big><strike id='kbmiw'><q id='kbmiw'><sup id='kbmiw'></sup></q></strike></strong><p id='kbmiw'><thead id='kbmiw'><acronym id='kbmiw'><tfoot id='kbmiw'><kbd id='kbmiw'></kbd><form id='kbmiw'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='kbmiw'></fieldset><b id='kbmiw'><dt id='kbmiw'></dt></b><sup id='kbmiw'></sup><label id='kbmiw'></label><noframes id='kbmiw'><ins id='kbmiw'></ins></noframes><td id='kbmiw'></td><dfn id='kbmiw'></dfn><font id='kbmiw'><style id='kbmiw'></style></font><tr id='kbmiw'><td id='kbmiw'></td></tr><dfn id='kbmiw'><ul id='kbmiw'></ul></dfn><tr id='kbmiw'></tr><abbr id='kbmiw'></abbr><strong id='kbmiw'></strong><dt id='kbmiw'></dt><span id='kbmiw'><label id='kbmiw'><td id='kbmiw'></td></label><address id='kbmiw'></address></span><label id='kbmiw'><bdo id='kbmiw'><dt id='kbmiw'><dl id='kbmiw'></dl></dt></bdo></label><abbr id='kbmiw'><optgroup id='kbmiw'></optgroup></abbr><code id='kbmiw'></code><address id='kbmiw'><thead id='kbmiw'></thead></address><td id='kbmiw'><style id='kbmiw'><tbody id='kbmiw'></tbody><strong id='kbmiw'></strong></style></td><ul id='kbmiw'><ul id='kbmiw'></ul></ul><del id='kbmiw'></del><th id='kbmiw'><option id='kbmiw'><legend id='kbmiw'></legend></option></th><b id='kbmiw'></b><i id='kbmiw'><noscript id='kbmiw'></noscript></i><q id='kbmiw'></q><select id='kbmiw'></select><option id='kbmiw'></option><optgroup id='kbmiw'><big id='kbmiw'></big></optgroup><noframes id='kbmiw'><acronym id='kbmiw'><em id='kbmiw'></em><td id='kbmiw'><div id='kbmiw'></div></td></acronym><address id='kbmiw'><big id='kbmiw'><big id='kbmiw'></big><legend id='kbmiw'></legend></big></address></noframes><ul id='kbmiw'></ul><abbr id='kbmiw'><p id='kbmiw'><small id='kbmiw'><bdo id='kbmiw'><code id='kbmiw'><i id='kbmiw'><legend id='kbmiw'></legend></i><sub id='kbmiw'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='kbmiw'></noscript><tr id='kbmiw'></tr><select id='kbmiw'><button id='kbmiw'><dfn id='kbmiw'><p id='kbmiw'></p><q id='kbmiw'></q></dfn></button><noframes id='kbmiw'></noframes><b id='kbmiw'></b></select><font id='kbmiw'></font><option id='kbmiw'></option><fieldset id='kbmiw'></fieldset><noframes id='kbmiw'><i id='kbmiw'><div id='kbmiw'><ins id='kbmiw'></ins></div></i></noframes><tr id='kbmiw'></tr><label id='kbmiw'><small id='kbmiw'></small><b id='kbmiw'></b></label><noscript id='kbmiw'><tr id='kbmiw'></tr><div id='kbmiw'></div><noscript id='kbmiw'></noscript><tr id='kbmiw'></tr></noscript><center id='kbmiw'></center><dl id='kbmiw'></dl><blockquote id='kbmiw'></blockquote><pre id='kbmiw'><dl id='kbmiw'><noframes id='kbmiw'><i id='kbmiw'></i></noframes><dt id='kbmiw'></dt></dl><label id='kbmiw'><dfn id='kbmiw'></dfn></label></pre><dir id='kbmiw'></dir><strike id='kbmiw'></strike><thead id='kbmiw'></thead><span id='kbmiw'></span><i id='kbmiw'></i><font id='kbmiw'></font><style id='kbmiw'></style><font id='kbmiw'></font><td id='kbmiw'><select id='kbmiw'><b id='kbmiw'><address id='kbmiw'><noscript id='kbmiw'><acronym id='kbmiw'></acronym></noscript></address><style id='kbmiw'><tbody id='kbmiw'></tbody></style></b></select><ul id='kbmiw'><thead id='kbmiw'></thead></ul></td><strike id='kbmiw'><dt id='kbmiw'></dt></strike><dfn id='kbmiw'></dfn><dir id='kbmiw'><b id='kbmiw'></b><font id='kbmiw'></font></dir><ul id='kbmiw'></ul><q id='kbmiw'></q><acronym id='kbmiw'></acronym><center id='kbmiw'><strong id='kbmiw'></strong></center><ins id='kbmiw'><label id='kbmiw'></label><span id='kbmiw'></span></ins><li id='kbmiw'><blockquote id='kbmiw'></blockquote></li><th id='kbmiw'><table id='kbmiw'></table></th><tfoot id='kbmiw'></tfoot><ins id='kbmiw'></ins><table id='kbmiw'></table><noscript id='kbmiw'><del id='kbmiw'><ol id='kbmiw'><center id='kbmiw'><ul id='kbmiw'></ul><div id='kbmiw'></div></center></ol></del></noscript><strong id='kbmiw'><legend id='kbmiw'></legend><td id='kbmiw'></td></strong><font id='kbmiw'><font id='kbmiw'></font></font><noscript id='kbmiw'><em id='kbmiw'><form id='kbmiw'><sub id='kbmiw'></sub></form><bdo id='kbmiw'></bdo></em></noscript><address id='kbmiw'></address><center id='kbmiw'><del id='kbmiw'></del><sup id='kbmiw'></sup></center><kbd id='kbmiw'></kbd><font id='kbmiw'><b id='kbmiw'></b><table id='kbmiw'></table><blockquote id='kbmiw'></blockquote></font><big id='kbmiw'><q id='kbmiw'><center id='kbmiw'><button id='kbmiw'></button></center></q></big><i id='kbmiw'><form id='kbmiw'><option id='kbmiw'></option><dir id='kbmiw'><thead id='kbmiw'></thead></dir></form><tr id='kbmiw'><strike id='kbmiw'><noframes id='kbmiw'><dl id='kbmiw'></dl></noframes></strike><dt id='kbmiw'></dt></tr></i><dfn id='kbmiw'></dfn><tbody id='kbmiw'></tbody><select id='kbmiw'><dir id='kbmiw'><noscript id='kbmiw'><th id='kbmiw'><strike id='kbmiw'></strike><small id='kbmiw'></small></th></noscript><tbody id='kbmiw'><em id='kbmiw'><optgroup id='kbmiw'></optgroup><style id='kbmiw'><tr id='kbmiw'></tr><address id='kbmiw'></address></style></em></tbody><code id='kbmiw'><noscript id='kbmiw'><ins id='kbmiw'><font id='kbmiw'></font></ins></noscript></code></dir><p id='kbmiw'></p><dl id='kbmiw'></dl></select><form id='kbmiw'><bdo id='kbmiw'></bdo><optgroup id='kbmiw'><tbody id='kbmiw'></tbody></optgroup><blockquote id='kbmiw'><button id='kbmiw'><pre id='kbmiw'><li id='kbmiw'><tfoot id='kbmiw'><kbd id='kbmiw'></kbd></tfoot><fieldset id='kbmiw'><dd id='kbmiw'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='kbmiw'></table><span id='kbmiw'><dl id='kbmiw'></dl></span></blockquote></form><em id='kbmiw'><small id='kbmiw'><blockquote id='kbmiw'></blockquote></small></em><tfoot id='kbmiw'></tfoot><del id='kbmiw'><pre id='kbmiw'></pre></del><em id='kbmiw'><acronym id='kbmiw'><th id='kbmiw'></th></acronym></em><fieldset id='kbmiw'></fieldset><code id='kbmiw'><noframes id='kbmiw'></noframes></code><form id='kbmiw'><optgroup id='kbmiw'><dir id='kbmiw'></dir></optgroup></form><strong id='kbmiw'></strong><ins id='kbmiw'><option id='kbmiw'></option></ins><dd id='kbmiw'></dd><span id='kbmiw'><tbody id='kbmiw'></tbody></span><strong id='kbmiw'><pre id='kbmiw'><form id='kbmiw'></form></pre></strong><li id='kbmiw'><abbr id='kbmiw'><dir id='kbmiw'></dir><acronym id='kbmiw'></acronym></abbr></li><ol id='kbmiw'></ol><strike id='kbmiw'></strike><label id='kbmiw'></label><legend id='kbmiw'><address id='kbmiw'><thead id='kbmiw'><tr id='kbmiw'></tr></thead></address><dt id='kbmiw'></dt></legend><thead id='kbmiw'></thead><ins id='kbmiw'><big id='kbmiw'></big></ins><kbd id='kbmiw'></kbd><center id='kbmiw'><acronym id='kbmiw'></acronym><code id='kbmiw'></code></center><ul id='kbmiw'><pre id='kbmiw'></pre></ul><style id='kbmiw'><dt id='kbmiw'><noframes id='kbmiw'></noframes></dt><sub id='kbmiw'></sub><b id='kbmiw'></b></style></div></html>